Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

24.10.2019 године

 10:00  Кж1 715/2019 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Грони Един

 

 10:00  Кж1 935/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ђорђевић Горан и др.

 

 10:30  Кж1 669/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Синг Џагџит и др.

 


23.10.2019 године

 09:30  Кж1 829/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Родић Игор

 

 10:30  Кж1 669/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Синг Џагџит и др.

 

 10:30  Кж1 984/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Наневић Ђорђе

 

 12:30  Кж1 966/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Симић Сава

 


22.10.2019 године

 10:00  Кж1 889/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Петковић Андреја

 

 10:00  Кж1 447/2019 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Поштин Драган

 

 10:00  Кж1 534/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Веселиновић Дејан

 

 10:30  Кж1 951/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Малетић (Ран.Бојанић) Горан

 

 11:00  Кж1 968/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Новаковић Душко

 

 11:30  Кж3 22/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Павлоски Здравко

 

 12:00  Кж1 987/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ковачевић Ненад

 

 12:00  Кж1 946/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Спасојевић Драган

 


21.10.2019 године

 09:30  Кж1 677/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Смиљанић Драган

 

 10:00  Кж1 761/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Кликовац Саша и др.

 

 10:00  Кж1 706/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Маринковић Бранислав и др.

 

 11:00  Кж1 999/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јовановић Топлица

 

 11:00  Кж1 967/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Новаковић Снежана

 

 11:00  Кж1 954/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Анђелковић Александар и др.

 

 12:00  Кж1 937/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јосимовић Владимир

 

 12:30  Кж1 767/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Милосављевић Ненад

 


18.10.2019 године

 11:00  Кж–По1–Кре 5/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радивојевић Слободан

 


17.10.2019 године

 10:00  Кж1 608/2019 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ћирковић Никола

 

 10:45  Кж1 945/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јовановић Владан

 

 11:00  Кж1 674/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Станисављевић Горан

 

 11:00  Кж1 971/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Питулић Младен

 

 11:00  Кж1 881/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Георге Дејан и др.

 

 11:30  Кж1 943/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Савић Милан и др.

 

 12:30  Кж1 903/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ђорђевић Владан

 

 13:00  Кж1 883/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Живанић Марко

 


16.10.2019 године

 10:00  Кж1 413/2019 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Бербатовић Иван

 

 10:00  Кж1 656/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Николић Сања

 

 10:00  Кж1 ПО1 14/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Перовић Ненад и др.

 

 12:00  Кж1 776/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Гавриловић Горан

 


15.10.2019 године

 10:00  Кж1 855/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Удовчић Марко

 

 10:00  Кж1 ПО1 14/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Перовић Ненад и др.

 

 10:00  Кж1 797/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Петровић Михаило

 

 11:00  Кж1 641/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Радивојев Влада и др.

 

 11:00  Кж1 593/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Веселиновић Драган и др.

 

 12:00  Кж1 921/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Милутиновић Златко

 

 13:30  Кж1 757/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Хаџић Дејан

 


14.10.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 14/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Перовић Ненад и др.

 

 10:00  Кж1 530/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шипка Стефан и др.

 

 10:30  Кж1 820/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Пантић Иван и др.

 

 11:30  Кж1 840/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Станковић Радослав

 

 11:30  Кж1 721/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Колувија Дејан

 

 13:00  Кж1 ПО2 4/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђурђевић Зоран

 

 13:00  Кж1 939/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Чоловић Марко

 


10.10.2019 године

 10:00  Кж1 551/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Живковић Бојан и др.

 

 11:00  Кж1 844/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пејић Малиша

 

 12:00  Кж1 955/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бањац Далибор

 

 12:30  Кж1 702/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Маринковић Славко

 

 13:00  Кж1 845/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Добрић Радослав

 


09.10.2019 године

 09:30  Кж1 295/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Маринковић Зоран и др.

 

 10:00  Кж1 740/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Саитовић Срђан и др.

 

 10:30  Кж1 948/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Симов Мирослав

 

 12:00  Кж1 819/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Самарџић Горан

 

 12:30  Кж1 677/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Смиљанић Драган

 

 13:00  Кж1 918/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Дудуковић Ненад

 

 13:00  Кж1 848/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Рашић Бранко

 


08.10.2019 године

 10:00  Кж1 891/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Радојичић Петар

 

 10:00  Кж1 884/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Брашанац Бојан

 

 10:00  Кж1 823/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Алитовски Симона

 

 10:30  Кж1 833/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кубуровић Ненад

 

 11:00  Кж1 543/2019 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Мишић Белоица Дејан

 

 11:00  Кж1 762/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мишић Душко и др.

 

 11:00  Кж1 655/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Дрнда Ведран

 

 12:00  Кж1 705/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Требињац Мирсад

 

 12:15  Кж1 895/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Бранковић Славко и др.

 

 12:30  Кж1 825/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милутиновић Милорад

 


07.10.2019 године

 10:00  Кж1 802/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Андрејић Лазар и др.

 

 10:00  Кж1 947/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Димић Владимир

 

 10:00  Кж1 734/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Павловић Лука

 

 10:30  Кж1 766/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ђоловић Марио

 

 10:45  Кж1 932/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Будровац Ненад

 

 11:00  Кж1 941/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Бегановић Марио

 

 11:00  Кж1 908/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Станојевић Чедомир

 

 11:00  Кж1 589/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петровић Драган и др.

 

 11:30  Кж1 949/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стонер Ран. Кидишевић Алекс

 

 12:00  Кж1 801/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Станојловић Дејан и др.

 

 12:00  Кж1 934/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мемовић Ален

 

 12:30  Кж1 927/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Доватов Златко

 

 13:15  Кж1 907/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ерић Горан

 

 13:30  Кж1 965/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Димитријевић Дејан

 


04.10.2019 године

 10:00  Кж1–По1–Спк 3/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Радовановић Зоран

 

 11:00  Кж–По1–Тои 4/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Стојчић Бојан и др.

 


03.10.2019 године

 10:00  Кж1 854/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стојисављевић Звонко

 

 10:00  Кж1 ПО1 13/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Арифи Вадијет и др.

 

 10:00  Кж1 714/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милетић Небојша

 

 10:00  Кж1 873/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Илић Живорад

 

 11:00  Кж1 861/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ћурчић Драган

 

 11:00  Кж1 893/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Антић Александар и др.

 

 11:30  Кж1 494/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Дивнић Небојша и др.

 

 12:00  Кж-Пои 7/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Самофалов Михаило

 

 12:00  Кж1 736/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радовић Милош и др.

 

 13:00  Кж–По1–Кре 3/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љубибратић Васа

 


02.10.2019 године

 10:00  Кж1 900/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Илић Цвијан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 13/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Арифи Вадијет и др.

 

 12:00  Кж1 657/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Богавац Иван и др.

 

 13:00  Кж1 634/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Кордић Стефан

 


01.10.2019 године

 09:30  Кж1 929/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кантар Драган и др.

 

 09:45  Кж1 909/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Поповић Мирко

 

 10:00  Кж1 447/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Поштин Драган

 

 10:00  Кж1 ПО1 13/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Арифи Вадијет и др.

 

 10:00  Кж1 534/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Веселиновић Дејан

 

 11:00  Кж1 826/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Лазиница Љиљана

 

 11:00  Кж1 555/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Барјактаревић Владан

 

 12:00  Кж1 765/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Балог Алберт и др.

 

 12:30  Кж1 747/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Милојевић Радиша

 

 13:00  Кж1–Спк 21/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Мићовић Милета

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)