Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

24.05.2018 године

 09:00  Кж1 193/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Громовић Александар

 

 10:00  Кж1 328/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Столић Јован

 

 10:00  Кж1 397/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стојанов Стева и др.

 

 10:00  Кж1 61/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Перишић Александар и др.

 

 10:30  Кж1 409/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Љубеновић Драган и др.

 

 11:00  Кж1 278/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Крсмановић Милутин

 

 11:00  Кж1 394/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ђорђевић Зоран и др.

 

 11:00  Кж1 407/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Брковић Драган

 

 12:00  Кж1 30/2018 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Марковић Божидар и др.

 

 12:00  Кж1 265/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Хусеин Сенад

 

 12:30  Кж1 288/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јонаш Дарко

 


23.05.2018 године

 10:00  Кж1 481/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Будимировић Војкан

 

 10:00  Кж1 1138/2017 (главни претрес)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Кадрић Фарук и др.

 

 12:00  Кж1 382/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Чичковић Марко

 

 12:30  Кж1 406/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Беџетовски Елдин

 

 12:30  Кж1 325/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Новаков Ђура и др.

 

 12:30  Кж1 325/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Новаков Ђура и др.

 


22.05.2018 године

 09:00  Кж1 476/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Станишић Предраг

 

 09:00  Кж1 1176/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петровић Драган и др.

 

 09:30  Кж1 455/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Османовић Александар

 

 10:00  Кж1 1188/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маљковић Владимир и др.

 

 10:30  Кж1 17/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Митић Милорад и др.

 

 11:00  Кж1 245/2018 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Радосављевић Влада

 

 13:00  Кж1 387/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Вукићевић Стефан

 


21.05.2018 године

 09:30  Кж1 413/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанковић Маринко

 

 11:00  Кж1 456/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Марјановић Предраг

 

 12:00  Кж1 478/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Тимотијевић Данијела

 

 12:30  Кж1 339/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Арсенић Саша

 


17.05.2018 године

 10:00  Кж1 392/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Цветковић Милан

 

 10:00  Кж1 ПО1 28/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Живојиновић Миљко и др.

 

 10:00  Кж1 420/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бељинац Зоран

 

 10:30  Кж1 117/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Николић Ненад и др.

 

 11:00  Кж1 440/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Арифовић Дехран

 

 11:00  Кж1 132/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Нештинац Жика

 

 12:00  Кж1 446/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петрушић Славко

 

 12:30  Кж1 384/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Младеновић Зоран

 


16.05.2018 године

 09:30  Кж1 1135/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Кишмартон Данијел

 

 10:00  Кж–По1–Пои 4/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Трнавац Далибор и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 4/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дулић Оливер и др.

 

 12:00  Кж1 450/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Марковић Горан

 

 12:00  Кж1 268/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Гајић Милан

 


15.05.2018 године

 09:00  Кж1 331/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Добриловић Душан

 

 10:00  Кж1 370/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Фир Имре

 

 10:00  Кж1 ПО1 4/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дулић Оливер и др.

 

 11:00  Кж1 349/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Марковић Милош

 

 11:00  Кж1 314/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Вранеш Зоран

 

 12:00  Кж1 410/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Владимир

 

 12:00  Кж-Кре 13/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Зиндовић Јовица

 

 12:00  Кж1 174/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Сахити Арбен и др.

 

 13:00  Кж1 387/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Вукићевић Стефан

 


14.05.2018 године

 09:30  Кж1 327/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Добрић Марко и др.

 

 10:00  Кж1 360/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђорђевић Владан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 4/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дулић Оливер и др.

 

 11:00  Кж1 445/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Атила Вид

 

 12:00  Кж1 463/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Дабижљевић Владимир и др.

 


10.05.2018 године

 09:00  Кж1 206/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Жижа Драган и др.

 

 09:00  Кж1 120/2018 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Митић Немања и др.

 

 10:00  Кж1 393/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марковић Игор

 

 10:30  Кж1 343/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Грковић Драган и др.

 

 11:00  Кж-Кре 12/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Лепојевић Негован

 

 11:00  Кж1 329/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Драшковић Лука

 


09.05.2018 године

 09:30  Кж1 367/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Димитријевић Томислав и др.

 

 10:00  Кж1 359/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Мусић Ђорђе

 

 10:00  Кж3 ПО1 1/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Рајић Милче и др.

 

 12:00  Кж1 341/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милески Дарко

 


08.05.2018 године

 10:00  Кж3 ПО1 1/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Рајић Милче и др.

 

 11:00  Кж1 1340/2017 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Армуш Миливоје и др.

 


07.05.2018 године

 10:00  Кж1 404/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јоцић Милоје и др.

 

 11:00  Кж1 412/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Параментић Немања

 

 12:00  Кж1 357/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Мишић Денис

 

 12:00  Кж1 398/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мишић Стојан и др.

 


03.05.2018 године

 10:30  Кж1 363/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бићанин Соња и др.

 

 11:00  Кж1 386/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Недељковић Далибор и др.

 

 11:30  Кж1 230/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Милошевић Слободан

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)