Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

 

 

 

28.02.2020 године

 09:30  Кж1 ПО1 22/2019 (јавна седница)
 судница  судница Окружног затвора у Београду
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шарић Дарко и др.

 

 10:00  Кж1–По1–Спк 7/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Стојић Саша

 

 10:30  Кж1–Спк 1/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Јанчић Даниел

 


27.02.2020 године

 09:30  Кж1 ПО1 22/2019 (јавна седница)
 судница  судница Окружног затвора у Београду
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шарић Дарко и др.

 


26.02.2020 године

 09:30  Кж1 ПО1 22/2019 (јавна седница)
 судница  судница Окружног затвора у Београду
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шарић Дарко и др.

 

 10:00  Кж1 287/2019 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Цветковић Михајло

 

 10:15  Кж1 40/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стефановић Славољуб и др.

 

 11:00  Кж1 33/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Славковић Милош

 

 13:00  Кж1 97/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Данило Стојић и др.

 


25.02.2020 године

 09:30  Кж1 ПО1 22/2019 (јавна седница)
 судница  судница Окружног затвора у Београду
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шарић Дарко и др.

 

 10:00  Кж1–Спк 3/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Ђурђевић Петар

 

 10:00  Кж-Кре 8/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Костадинов Јордан

 

 10:00  Кж1 1202/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Нинчић Жељко

 

 10:30  Кж1 1182/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Раднић Владимир

 

 11:00  Кж1 1162/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Чакаревић Славиша и др.

 

 12:00  Кж–По1–Кре 4/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Lumowa Marii Pauline

 

 12:00  Кж-Кре 6/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Видачковић Никола

 


24.02.2020 године

 09:30  Кж1 21/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Павловић Петар

 

 09:30  Кж1 ПО1 22/2019 (јавна седница)
 судница  судница Окружног затвора у Београду
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шарић Дарко и др.

 

 10:00  Кж1 1130/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Марковић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 1235/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Бербер Младен

 

 11:30  Кж1 114/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Пауновић Игор

 


 

21.02.2020 године

 10:00  Кж–По1–Тои 1/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Стојановић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 31/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гађа Игор и др.

 

 10:00  Кж1–По1–Спк 6/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Антић Бошко

 

 10:30  Кж1–По1–Спк 4/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Чепић Милош

 

 13:00  Кж1–По1–Спк 5/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ракић Милош

 


20.02.2020 године

 10:00  Кж1 43/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Сељмани Гани и др.

 

 10:00  Кж1 19/2020 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Урошевић Зорица

 

 11:00  Кж1 65/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Јовић Никола

 

 11:00  Кж-Пои 1/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милијашевић Слађана

 

 12:00  Кж1 1097/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Нешић Сребран и др.

 

 12:00  Кж1 1161/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Гарић Борис и др.

 

 12:30  Кж1 36/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Миленковић Немања

 

 13:00  Кж1 20/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Сандић Миодраг

 

 13:00  Кж1 1190/2019 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Весна Петровић
 окривљени  Коцић Зоран

 


19.02.2020 године

 09:30  Кж1 81/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Карамитановски Марко

 

 10:00  Кж1 30/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милошевић Владимир

 

 11:00  Кж1 1098/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Усковић Благоје

 

 11:30  Кж1 73/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Туфегџић Радован

 

 12:00  Кж1 31/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Redouane Kaoua и др.

 


18.02.2020 године

 10:00  Кж1 1121/2019 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Ашћерић Миломир и др.

 

 10:30  Кж1 38/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Шипетић Срећко

 

 11:00  Кж1 42/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Топаловић Александар

 

 11:00  Кж1 1133/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Стоисављевић Никола

 

 11:00  Кж1 117/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лукић Милан

 

 11:00  Кж1 1128/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Будровац Ненад

 

 11:30  Кж1 64/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Маринковић Александар

 

 11:30  Кж1 59/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Булатовић Вељко

 

 12:00  Кж1 66/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Вулин Војин

 

 12:00  Кж1 1234/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Арсић Дарко и др.

 

 12:00  Кж1 638/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Вуковић Синадин

 

 12:30  Кж1 107/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Зекић Стеван

 

 12:45  Кж1 1118/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Даниловић Дејан и др.

 

 13:00  Кж1 1193/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Павловић Добривоје и др.

 


13.02.2020 године

 09:30  Кж1 56/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ђокић Марко

 

 10:00  Кж1 1220/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ристић Никица

 

 11:00  Кж1 11/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Кнежевић Александар и др.

 

 11:00  Кж1 57/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јанковић Зоран

 

 12:00  Кж1 12/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Сретеновић Славиша

 


12.02.2020 године

 09:30  Кж1 1045/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Пузигаћа Дејан

 

 10:00  Кж1 54/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Стефановић Милош

 

 10:00  Кж3 28/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Димитријевић Војислав и др.

 

 12:00  Кж1 55/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Спасојевић Ненад

 

 12:15  Кж1 1208/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Дамњановић Иван

 


11.02.2020 године

 10:00  Кж1 626/2019 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Крунић Аљоша и др.

 

 10:00  Кж1 48/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Кочановић Небојша

 

 10:00  Кж-Кре 1/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Horvat Walter

 

 10:45  Кж1 70/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Загорац Предраг и др.

 

 11:00  Кж1 1144/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Душановић Никола

 

 11:15  Кж1 7/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Штилић Сањин

 

 11:30  Кж1 ПО3 21/2019 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ђорђевић Жарко

 

 12:00  Кж1 2/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Сулејмани Саидин

 

 12:30  Кж1 44/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Бијадер Бранко

 


10.02.2020 године

 09:30  Кж1 678/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Тадић Љубомир и др.

 

 10:00  Кж1 669/2019 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Синг Џагџит и др.

 

 10:00  Кж1 1052/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Добриловић Душан

 

 11:00  Кж1 68/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Чукановић Александар

 

 12:20  Кж1 82/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петровић Милојко

 


06.02.2020 године

 10:00  Кж1 28/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Кудрић Владимир и др.

 


05.02.2020 године

 09:30  Кж1 1025/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Вукмирица Душан и др.

 

 10:00  Кж1 1163/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Перенчевић Јована и др.

 

 12:00  Кж1 1206/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Боровчанин Иван

 

 12:30  Кж1 1216/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петерсен Саша

 


04.02.2020 године

 10:00  Кж1 7/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Штилић Сањин

 

 10:00  Кж1 1090/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мијајловић Ђорђе

 

 12:00  Кж1 1071/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ровчанин Никола

 

 13:30  Кж1 1115/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Поповић Владимир

 


03.02.2020 године

 09:00  Кж1 1152/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Матутиновић Филип

 

 09:30  Кж1 1082/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Зиројевић Обрен

 

 10:00  Кж1 18/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Пајић Ненад

 

 11:00  Кж1 1096/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Насуф Тахири

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)