Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

30.10.2020 године

 10:00  Кж1 ПО1 8/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јанковић Урош

 


29.10.2020 године

 10:00  Кж1 ПО1 8/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јанковић Урош

 

 10:00  Кж1 545/2020 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Влајковић Срђан

 

 11:00  Кж1 664/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Поповић Милош

 

 12:00  Кж1 874/2019 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Марковић Зоран и др.

 


28.10.2020 године

 10:00  Кж1 549/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Забош Беле

 

 10:00  Кж3 5/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Срећковић Саша

 

 10:45  Кж1 686/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Крстовић Рајко

 

 11:00  Кж1 749/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ивановић Александар

 

 11:00  Кж1 468/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вујисић Живко

 

 12:00  Кж1 763/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Васиљевић Зоран

 

 12:30  Кж1 839/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Русић Марко

 


27.10.2020 године

 10:00  Кж1 658/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Малић Станко

 

 10:00  Кж1 853/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Миљковић Марко

 

 11:00  Кж1 696/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Радовановић Драгица

 

 11:00  Кж1 762/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Потулић Милан

 

 11:00  Кж1 669/2019 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Синг Џагџит и др.

 

 11:00  Кж1 496/2020 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Шљукић Петар

 

 11:00  Кж1 374/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Читаковић Миња

 

 11:30  Кж1 726/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Арсић Стојан

 

 11:45  Кж1 852/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Жижић Никола

 

 12:00  Кж1 694/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Вујовић Зоран

 

 12:00  Кж1 851/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Добрашиновић Ђорђе

 

 12:30  Кж1 708/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Дуњић Слободан и др.

 

 12:30  Кж1 886/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Тодоровић Снежана

 

 12:30  Кж1 132/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Поповић Јован

 

 13:00  Кж1 784/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јовановић Зоран

 


26.10.2020 године

 10:00  Кж1 761/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Савић Дејан

 

 10:00  Кж–По1–Пои 4/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Павловић Славиша

 

 10:00  Кж1 661/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Рађеновић Никола

 

 11:00  Кж1 796/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ракић Младен

 

 11:00  Кж1 ПО3 24/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Исаиловић Иван

 

 11:00  Кж-Кре 35/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Светец Игор

 

 11:45  Кж1 868/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Бајрам Берисха и др.

 

 11:45  Кж1 895/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђурин Иван

 

 12:00  Кж1 811/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Николић Милош

 

 12:00  Кж–По1–Пои 3/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Опачић Драган и др.

 


23.10.2020 године

 10:00  Кж1 ПО1 15/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Бабић Владимир и др.

 

 13:30  Кж–По1–Тои 2/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Стојић Саша

 


22.10.2020 године

 10:00  Кж1 712/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Илић Милош

 

 10:00  Кж1 440/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Павлов Денис и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 15/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Бабић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 680/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Илић Стефан

 

 10:20  Кж1 751/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Алексић Дејан

 

 10:30  Кж1 770/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милосављевић Дејан

 

 12:00  Кж1 274/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Иличин Александар и др.

 


21.10.2020 године

 10:00  Кж1 831/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Грдијан Никола

 

 11:00  Кж1 820/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ћук Жељко

 

 12:00  Кж1 723/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Николић Александар и др.

 

 12:30  Кж1 802/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Амбруш Илија

 

 13:00  Кж1 779/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Малек Дарко

 


20.10.2020 године

 10:00  Кж1 722/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Лазић Дарко

 

 10:00  Кж1 836/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Петровић Жарко

 

 11:00  Кж1 732/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Кицај Азем

 

 11:00  Кж-Кре 22/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Vassileva Gueorguieva Antoaneta

 

 11:00  Кж1 452/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Afrim Durak и др.

 

 11:15  Кж1 815/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Петровић Небојша

 

 11:45  Кж1 745/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јовановић Жикица

 

 12:00  Кж1 788/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Митовски Мијалко

 

 12:00  Кж1 728/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ковачевић Цветин и др.

 

 12:30  Кж1 603/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Петровић Коста

 

 12:30  Кж1 1212/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Голубовић Александар и др.

 

 12:45  Кж-Кре 42/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јањић Лазар

 

 13:00  Кж1 241/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јевтић Милош и др.

 


19.10.2020 године

 10:00  Кж1 739/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Матић Спира

 

 10:00  Кж1 507/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђорђевић Шмит Ненад и др.

 

 11:00  Кж1 787/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кузмановић Драган и др.

 

 11:00  Кж1 825/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шубарић Милош

 

 12:00  Кж1 610/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Новаковић Јован

 

 12:00  Кж1 824/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Братуљевић Божидар

 

 12:30  Кж1 786/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стевић Влада

 

 13:00  Кж-Пои 3/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вукелић Ненад

 


16.10.2020 године

 10:00  Кж3 8/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Вишацки Витомир

 


15.10.2020 године

 10:00  Кж1 822/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Јашари Ђеврија

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Габор Бата

 

 10:00  Кж1 584/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Живковић Александар

 

 10:00  Кж1 565/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ђурковић Милош

 

 11:00  Кж1 789/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Јанков Драган и др.

 

 11:00  Кж1 805/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Урошевић Урош и др.

 

 11:00  Кж1 476/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Вукомановић Небојша

 

 11:00  Кж1 622/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Saschi Petersen

 

 12:00  Кж1 679/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Јовановић Дејан и др.

 

 12:00  Кж1 700/2020 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Redouane Kaoua и др.

 

 12:00  Кж1 566/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Филиповић Александар

 

 12:30  Кж1 756/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Павловић Дарко и др.

 


14.10.2020 године

 10:00  Кж1 648/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Марковић Небојша

 

 11:00  Кж1 749/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ивановић Александар

 

 11:30  Кж1 794/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Страхиновић Драган

 

 11:45  Кж1 801/2020 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Асталош Андреј

 

 12:00  Кж1 647/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Марковић Јовица

 

 12:30  Кж1 636/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Здравковић Петар и др.

 

 13:00  Кж1 776/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Цветковић Марко

 

 13:30  Кж1 809/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јосивљевић Дејан

 


13.10.2020 године

 09:30  Кж1 627/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Грбић Душан и др.

 

 10:00  Кж1 678/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Раичевић Милош

 

 10:00  Кж1 758/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ђурић Душан

 

 10:00  Кж1 874/2019 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Марковић Зоран и др.

 

 10:15  Кж1 746/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Петров Стефан

 

 10:15  Кж1 552/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовићевић Дарко

 

 11:00  Кж1 697/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Глигоревић Никола и др.

 

 11:00  Кж1 596/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Марић Марко и др.

 

 11:00  Кж1 215/2020 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Матијевић Ђорђе

 

 11:00  Кж1 415/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ровчанин Предраг

 

 11:15  Кж1 691/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Марковић Миле

 

 11:30  Кж1 672/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Маринковић Никола

 

 12:00  Кж1 750/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Ајети Беким

 

 12:00  Кж-Кре 32/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Murdzynski Jaroslaw Marian

 

 12:30  Кж1 781/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Васиљевић Алекса и др.

 

 12:30  Кж-Кре 42/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јањић Лазар

 

 13:00  Кж1 797/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мирковић Дејан

 


12.10.2020 године

 09:30  Кж1 785/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Илић Марио

 

 09:30  Кж1 692/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Аџић Данило

 

 10:00  Кж1 650/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Петровић Дејан

 

 10:00  Кж1 699/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Маџаревић Красимир и др.

 

 11:00  Кж1 742/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Дан Саша

 

 11:00  Кж1 710/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Станишић Бојан

 

 11:45  Кж1 731/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Срдановић Данијел

 

 12:00  Кж1 790/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Mani Said

 

 12:30  Кж1 766/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јефтић Марко

 

 12:30  Кж1 838/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стојановић Марко

 


09.10.2020 године

 09:30  Кж1 ПО1 33/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јакшић Никола и др.

 


08.10.2020 године

 09:30  Кж1 ПО1 33/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јакшић Никола и др.

 

 10:00  Кж1 698/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Lungu Gabriel Teodora и др.

 

 10:00  Кж1 447/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Благојевић Милош и др.

 


07.10.2020 године

 09:30  Кж1 626/2020 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Станковић Радослав

 

 09:30  Кж1 ПО1 33/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јакшић Никола и др.

 

 09:30  Кж1 729/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Вељковић Драган

 

 10:00  Кж1 778/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђорђевић Срећко и др.

 

 10:00  Кж–По1–Пои 2/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Голубовић Милош

 

 11:00  Кж1 601/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Мрђеновић Драган

 

 11:45  Кж1 616/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Илић Живота

 

 12:30  Кж1 730/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Митровић Дејан

 

 13:00  Кж1 706/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Зорић Златко

 


06.10.2020 године

 10:00  Кж1 677/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Брашић Наташа и др.

 

 10:00  Кж1 479/2020 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Ђоковић Биљана и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Габор Бата

 

 11:00  Кж1 632/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Миладиновић Драгољуб

 

 11:00  Кж1 1128/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Будровац Ненад

 

 12:00  Кж1 658/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Малић Станко

 

 12:00  Кж1 577/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Комненић Марко и др.

 

 12:30  Кж1 ПО3 9/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Гојковић Радивоје

 

 13:00  Кж1 696/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Радовановић Драгица

 


05.10.2020 године

 10:00  Кж1 719/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Пантелић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 391/2020 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Рајчић Миодраг

 

 10:30  Кж-Кре 40/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Vasileva Cvetanova Radosveta

 

 11:00  Кж1 580/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лилић Милош и др.

 

 12:00  Кж1 589/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Живојиновић Влајко

 

 12:00  Кж1 620/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милованов Адам

 

 13:15  Кж1 492/2020 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Лазиница Љиљана

 


 

02.10.2020 године

 10:00  Кж1 ПО1 29/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Георгиев Михаил

 

 10:00  Кж–По1–Кре 15/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Тодоровић Марко

 

 10:30  Кж1 ПО1 13/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Шимшић Рајко

 

 13:00  Кж1 ПО1 17/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Богдановић Саша

 


01.10.2020 године

 10:00  Кж1 711/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Поповац Дејан

 

 10:00  Кж1 673/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јованчић Михајило

 

 10:00  Кж1 429/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ђокић Стефан и др.

 

 10:30  Кж1 653/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Стоичевски Василевски Златко

 

 10:30  Кж1 ПО3 14/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Маџаревић Предраг

 

 11:00  Кж1 521/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Томасовић Драган и др.

 

 11:00  Кж1 652/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ивановић Божидар

 

 11:00  Кж1 608/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Карас Ружица

 

 11:00  Кж1 630/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Величковић Милош

 

 11:30  Кж1 533/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ловић Марјан

 

 11:30  Кж1 488/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Рапајић Душан

 

 11:30  Кж1 553/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Тешић Милорад

 

 12:00  Кж1 603/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Петровић Коста

 

 12:00  Кж1 654/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јовковић Марко

 

 12:00  Кж1 735/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Лучић Бранко

 

 12:00  Кж1 230/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Круези Беким и др.

 

 12:30  Кж1 744/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Савић Мирослав

 

 13:00  Кж1 500/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ружић Ненад

 


 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)