Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

 

 

 

29.07.2021 године

 11:00  Кж1 703/2020 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Јовановић Драган и др.

 


27.07.2021 године

 10:00  Кж1 570/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Цвијић Славољуб

 

 11:00  Кж1 533/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Комљен Марко

 

 11:30  Кж-Кре 25/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Симић Дарио

 


22.07.2021 године

 10:00  Кж1 435/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Димов Филип и др.

 


20.07.2021 године

 10:00  Кж1 546/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миливојевић Милорад

 

 10:30  Кж1 1024/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Тешовић Драган

 


19.07.2021 године

 10:30  Кж1 528/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Тренковић Драгана

 


15.07.2021 године

 10:00  Кж1 474/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Столић Саша

 

 11:00  Кж–По1–Кре 22/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Крстић Кристијан

 

 11:30  Кж1 298/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Петровић Марко и др.

 


14.07.2021 године

 10:30  Кж1 582/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђорђевић Милун

 

 10:30  Кж1 587/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Копривица Михаило

 

 11:00  Кж1 536/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ружић Филип и др.

 

 12:00  Кж-Кре 27/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Радмиловић Ђорђе

 

 12:30  Кж1 910/2020 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Грујић Дијана

 

 12:30  Кж1 516/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стаменковић Ненад

 


13.07.2021 године

 10:00  Кж–По1–Пои 7/2021 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Првуловић Милан

 

 10:00  Кж1 102/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Симић Паута Магдалена

 

 11:30  Кж–По1–Тои 4/2021 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Николић Горан и др.

 


12.07.2021 године

 10:30  Кж1 565/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милановић Реља

 


09.07.2021 године

 10:00  Кж3 ПО1 1/2021 (главни претрес)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Јакшић Благоје

 


08.07.2021 године

 09:30  Кж1 529/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Стефановић Јелица

 

 10:00  Кж1 267/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Вук

 

 11:00  Кж1 228/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Поповић Ратимир

 

 11:30  Кж1 212/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Марковић Дејан и др.

 

 11:30  Кж1 441/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дугалић Милош

 

 12:00  Кж1 433/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Миловановић Милан

 

 12:30  Кж1 472/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ћирић Александар и др.

 

 12:30  Кж1 497/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Зотовић Војкан и др.

 


07.07.2021 године

 10:00  Кж1 545/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Стевановић Никола

 

 11:00  Кж1 564/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Маринковић Никола

 

 11:00  Кж3 11/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Грујић Миодраг и др.

 

 12:00  Кж1 511/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Мартиновић Стефан

 


06.07.2021 године

 09:30  Кж1 551/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ђорђевић Слађан

 

 09:30  Кж1 373/2021 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Shvabiuk Natalii и др.

 

 12:30  Кж1 422/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Митковић Војислав

 

 12:30  Кж1 568/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Недељковић Момчило

 


05.07.2021 године

 10:00  Кж1 299/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Губеринић Марко

 

 10:30  Кж1 546/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Андрић Марко

 

 11:00  Кж1 542/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Качаревић Андрија и др.

 

 12:00  Кж1 491/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ранковић Сава

 

 12:30  Кж-Кре 24/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Murdzynski Jaroslaw Marian

 


Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia – Јачи је онај ко себе победи, него онај ко бедеме савлада (Овидије)