Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

18.01.2018 године

 10:00  Кж1 1363/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Којић Божидар

 

 10:00  Кж1 1025/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Суботић Дејан и др.

 

 11:00  Кж1 1088/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Јовичић Милан и др.

 


17.01.2018 године

 10:00  Кж1 1355/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Аранитовић Борко

 

 10:00  Кж1 12/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Анђелковић Аца

 

 10:00  Кж1 ПО1 30/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лазаревић Мирко

 

 12:00  Кж1 1329/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђорђевић Миодраг

 

 13:00  Кж1 ПО3 24/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ћаћић Андреј

 


16.01.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 27/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Велимировић Дејан

 

 10:00  Кж1 1325/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Недовић Мишел

 

 12:00  Кж1 673/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Павловић Никола

 


15.01.2018 године

 10:00  Кж1 1374/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Радичевић Бошко

 

 10:00  Кж1 ПО1 24/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Голоскоковић Небојша

 


11.01.2018 године

 09:00  Кж1 ПО3 23/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Лукешевић Зоран

 

 10:00  Кж1 1295/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Симоновић Драган

 

 10:00  Кж-Кре 50/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Зиндовић Јовица

 

 11:00  Кж1 1087/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Пешић Бојан

 

 11:30  Кж1 1341/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђорђевић Иван

 

 13:00  Кж1–Спк 22/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Скопљак Петар

 


10.01.2018 године

 09:30  Кж1 1314/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Шнур Небојша и др.

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)