Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

21.09.2017 године

 09:00  Кж1 467/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Светозаревић Миле и др.

 

 09:30  Кж1 900/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Миладиновић Марко

 

 09:30  Кж1 865/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Жарковић Дејан

 

 10:00  Кж1 708/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Лазић Будимир

 

 10:00  Кж1 645/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Грубач Милан

 

 10:30  Кж1 961/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Атила Вид

 

 11:00  Кж1 866/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дејановић Игор и др.

 

 11:00  Кж1 909/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Морина Синавер

 

 11:30  Кж1 943/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђевић Миломир

 

 12:00  Кж1 852/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јанковић Маринко

 

 12:00  Кж1 344/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Симеуновић Дејан

 

 12:30  Кж1 820/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Алић Бинаса и др.

 


20.09.2017 године

 10:00  Кж1 913/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Давидовић Милан

 

 10:00  Кж1 723/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Бјеливук Александар

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2014 (главни претрес)
 судница  судница бр.4 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Вујовић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 956/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Шкаво Илија

 

 11:00  Кж1 767/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лековић Срђан

 

 11:15  Кж-Пои 16/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Костић Војислав и др.

 

 12:00  Кж1 891/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 

 12:00  Кж1 655/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Станишић Никола

 

 13:15  Кж1 936/2017 (јавна седница)
 судница  Кабинет
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Османи Насер

 


19.09.2017 године

 09:30  Кж1 530/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јакшић Миодраг и др.

 

 10:00  Кж1 930/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Костадиновић Александар

 

 10:00  Кж1 752/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Блануша Драгиша

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2014 (главни претрес)
 судница  судница бр.4 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Вујовић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 796/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Благојевић Ненад и др.

 

 11:00  Кж1 739/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Тодоровић Срето

 

 12:00  Кж1 717/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Шмигић Љубисав

 

 12:30  Кж1 797/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Словић Страхиња

 


18.09.2017 године

 09:30  Кж1 919/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Мирчетић Александар и др.

 

 10:00  Кж1 861/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Мехмед Шериф и др.

 

 10:00  Кж1 693/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Николић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2014 (главни претрес)
 судница  судница бр.4 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Вујовић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 862/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Вељковић Стефан и др.

 

 11:00  Кж1 785/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петровић Саша

 

 11:40  Кж1 339/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ранковић Александар

 

 12:00  Кж1 836/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Слијепчевић Стефан

 

 12:00  Кж1 552/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мићић Драган

 

 12:30  Кж1 802/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Грубач Ратко и др.

 


15.09.2017 године

 10:45  Кж3 11/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Красић Милан

 

 12:00  Кж3 12/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Симовић Горан

 

 12:30  Кж3 16/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кишмартон Данијел

 


14.09.2017 године

 08:45  Кж1 724/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бојанић Александар

 

 09:00  Кж1 657/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Танасковић Никола

 

 09:00  Кж1 548/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Ицкстадт Александар

 

 09:15  Кж1 868/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ибрахими Алмир

 

 09:30  Кж1 858/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Никћи Беким и др.

 

 10:00  Кж1 778/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Брошћанц Марин и др.

 

 10:00  Кж1 798/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марјановић Марко

 

 10:00  Кж1 ПО1 31/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Шикора Иван и др.

 

 10:00  Кж1 ПО3 18/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Богићевић Горан

 

 10:15  Кж1 917/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Меметовић Емран

 

 10:30  Кж1 843/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Рајковић Милан

 

 10:30  Кж1 950/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Станковић Милан

 

 11:00  Кж1 848/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Митровић Душан и др.

 

 11:00  Кж1 970/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јеремић Александар

 

 11:00  Кж1 409/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матић Живомир

 

 11:30  Кж1 878/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јанић Ненад

 

 11:30  Кж1 543/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Игњатовић Јовица

 

 11:45  Кж1 736/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Панић Милутин

 

 12:00  Кж1 809/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ристић Димитрије

 

 12:00  Кж1 698/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Дамљановић Милојко

 


13.09.2017 године

 10:00  Кж1 1646/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Рудаковић Олгица

 

 11:00  Кж1 835/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Живановић Андрија и др.

 

 11:00  Кж1 706/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Михајловић Александар

 

 11:30  Кж1 888/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милијић Слободан

 

 12:30  Кж1 705/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Максимовић Градимир

 


12.09.2017 године

 09:00  Кж1 499/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Влашић Марио и др.

 

 09:30  Кж1 825/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Гостовић Бранко

 

 09:30  Кж1 769/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ристановић Радомир

 

 09:45  Кж1 849/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маринковић Данијел

 

 10:00  Кж1 826/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кочевић Владимир

 

 10:00  Кж1 902/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Станковић Зоран

 

 10:00  Кж1 906/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Чоловић Миљан

 

 10:00  Кж1 744/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мушкиња Зоран

 

 10:15  Кж1 851/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ивановић Момчило

 

 10:30  Кж1 821/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Мишковић Сретен и др.

 

 10:30  Кж1 925/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Драгојевић Небојша

 

 11:00  Кж1 665/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бејзак Емран и др.

 

 11:00  Кж1 782/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Лекић Рајко

 

 11:00  Кж1 830/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милованов Адам

 

 11:00  Кж1 444/2017 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Алексић Момчило и др.

 

 12:00  Кж1–Спк 11/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Стевановић Дејан

 

 12:00  Кж1 722/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ивановић Небојша

 

 12:00  Кж1 834/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Димитријевић Милан

 

 13:00  Кж1 165/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Мрђа Јовица и др.

 


11.09.2017 године

 09:30  Кж1 683/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Првуловић Драган

 

 10:00  Кж1 639/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Смиљковић Јовица

 

 10:00  Кж1 819/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Радовановић Ненад

 

 10:00  Кж1 784/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вујаклија Зоран

 

 11:00  Кж1 728/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стоканић Милош

 

 11:00  Кж1 595/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ликић Миладин

 

 11:30  Кж1 864/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Николић Миша

 

 11:30  Кж1–Спк 12/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лапин Ема

 

 12:00  Кж1 935/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Обреновић Стефан

 

 12:00  Кж1 386/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бован Растко

 

 12:30  Кж1 684/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Вујовић Миодраг и др.

 

 12:45  Кж1 907/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стојановић Немања

 

 13:15  Кж-Пои 16/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Костић Војислав и др.

 

 13:30  Кж1 774/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Станојевић Лазар

 


08.09.2017 године

 10:00  Кж–По2–Кре 5/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Цицо Јова

 

 11:00  Кж2 ПО1 175/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Брновић Милован и др.

 


07.09.2017 године

 10:00  Кж1 729/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јовановић Миливоје

 

 10:00  Кж1 ПО1 4/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Пантелинац Рајко и др.

 

 10:00  Кж1 760/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Миленковић Срђан

 

 10:00  Кж1 788/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Милошевић Владимир и др.

 

 10:30  Кж1 832/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Бингулац Сима

 

 11:00  Кж1 776/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Брусин Обрад

 

 11:00  Кж1 622/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Пауновић Добромир

 

 11:30  Кж1 855/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петричић Ненад

 

 12:00  Кж1 847/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Пуповац Ненад и др.

 

 12:00  Кж1 870/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Шкријељ Александар и др.

 

 12:00  Кж1 319/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миљевић Никола и др.

 


06.09.2017 године

 10:00  Кж1 793/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Илић Љубомир

 

 10:00  Кж1 ПО1 4/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Пантелинац Рајко и др.

 

 10:45  Кж1 767/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лековић Срђан

 

 11:15  Кж1 890/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Маринковић Милан

 

 12:00  Кж1 654/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ђермановић Драгољуб

 

 13:00  Кж1 794/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Калдараш Перица и др.

 

 13:30  Кж1 768/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Петровић Александар

 


05.09.2017 године

 09:00  Кж1 746/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Петровић Владимир

 

 10:00  Кж1 795/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Тановић Владимир

 

 10:00  Кж1 650/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Матић Ненад

 

 10:15  Кж1 948/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Богдановски Златко

 

 10:30  Кж1 569/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Вујић Данијел

 

 10:50  Кж1 678/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Алексић Бранко

 

 11:00  Кж1 883/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Рушид Кенан

 

 11:00  Кж1 621/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милорадовић Славољуб

 

 11:00  Кж1 722/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ивановић Небојша

 

 12:00  Кж1 792/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Булић Никола

 

 13:00  Кж1 772/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Мартиновић Дејан

 


04.09.2017 године

 09:30  Кж1 749/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лучић Бојан и др.

 

 10:00  Кж1 758/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вучићевић Бранислав

 

 10:30  Кж1 898/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кладар Душко

 

 10:30  Кж1 854/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Влашковић Горан

 

 11:00  Кж1 1604/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Мићић Јасмина и др.

 

 11:00  Кж1 929/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матић Мирослав

 

 11:15  Кж1 670/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Икач Огњен

 

 11:30  Кж1 905/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Орлић Предраг

 

 12:00  Кж1 712/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гњатовић Владимир

 

 12:30  Кж1 817/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Клипа Горан

 

 12:30  Кж1 567/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Савић Драган

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)