Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

14.11.2019 године

 10:00  Кж1 853/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Кујовић Милан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 17/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Глишић Драган и др.

 

 12:00  Кж–По1–Тои 5/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Голубовић Бошко

 


13.11.2019 године

 10:00  Кж1 923/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Даћевац Марјан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 17/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Глишић Драган и др.

 

 12:00  Кж1 924/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Васовић Жарко

 

 13:00  Кж1 802/2019 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Андрејић Лазар и др.

 


12.11.2019 године

 10:00  Кж1 1003/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Дацијар Нинослав и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 17/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Глишић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 858/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Негован Милош

 

 10:45  Кж1 1043/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ђурашковић Милош

 

 11:00  Кж1 1049/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Зарић Митар

 

 11:00  Кж1 543/2019 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Мишић Белоица Дејан

 

 11:00  Кж1 739/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Богосављевић Тијана

 

 11:30  Кж1 904/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Лугоња Бојан и др.

 

 11:45  Кж1 1066/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Матић Милош

 

 12:00  Кж1 1050/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Рајић Зоран

 

 12:00  Кж-Кре 29/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Bairamovich Natalia и др.

 

 12:00  Кж1 885/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Павловић Горана и др.

 


08.11.2019 године

 10:00  Кж3 21/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Михајловић Александар

 


07.11.2019 године

 09:30  Кж1 942/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Радивојевић Стефан

 

 10:30  Кж1 1003/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Дацијар Нинослав и др.

 

 11:00  Кж1 928/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Брашанац Душан

 

 11:30  Кж1 817/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јовановић Предраг

 

 12:00  Кж1 1004/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Игњатовић Миле

 

 12:00  Кж1 1031/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Пајић Милан

 

 13:00  Кж1 963/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Нешић Александар

 


06.11.2019 године

 11:00  Кж–По1–Кре 5/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радивојевић Слободан

 

 12:30  Кж1 997/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Нонковић Милош

 

 13:00  Кж1 840/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Станковић Радослав

 


05.11.2019 године

 09:30  Кж1 899/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Барјактаровић Радослав и др.

 

 10:00  Кж1 952/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стијовић Милош

 

 10:00  Кж1 534/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Веселиновић Дејан

 

 10:30  Кж1 769/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Новаковић Дејан и др.

 

 11:00  Кж1 859/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Божиновић Никола

 

 12:00  Кж1 983/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Драгишић Јован

 

 12:00  Кж1 1229/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Јовановић Урош

 

 12:30  Кж1 944/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мирковић Вељко

 

 13:00  Кж-Кре 23/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Жигић Зоран

 


04.11.2019 године

 10:00  Кж1 657/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Богавац Иван и др.

 

 11:00  Кж1 1019/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Шиклић Видан

 

 11:00  Кж1 1030/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Поповић Алекса и др.

 

 11:45  Кж1 1011/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милин Петар

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)