Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

 

 

 

23.04.2021 године

 10:00  Кж1 ПО1 30/2019 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 24/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Петровић Стојан и др.

 


22.04.2021 године

 10:00  Кж1 ПО1 30/2019 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 16/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Бишкупић Милош и др.

 

 10:00  Кж–По1–Кре 13/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Алексов Никола

 


21.04.2021 године

 10:00  Кж1 257/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Мандић Милош

 

 10:00  Кж1 ПО1 30/2019 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 16/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Бишкупић Милош и др.

 

 11:15  Кж1 274/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ука Даут

 


20.04.2021 године

 10:00  Кж1 ПО1 30/2019 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 16/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Бишкупић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 186/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Павловић Миливој

 

 11:00  Кж1 1042/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јовановић Марко и др.

 

 12:00  Кж1 1089/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Петковић Горан и др.

 


19.04.2021 године

 10:00  Кж1 ПО1 30/2019 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 16/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Бишкупић Милош и др.

 

 10:30  Кж1 211/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јевремовић Микан

 

 12:00  Кж1 244/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јованов Љиљана

 


16.04.2021 године

 10:00  Кж–По1–Пои 10/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Цвијовић Радосав и др.

 

 11:00  Кж–По1–Кре 1/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Димитријевић Есад

 

 11:30  Кж–По1–Пои 1/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Глишић Саша

 


15.04.2021 године

 09:30  Кж1 192/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Кораћ Милош

 

 10:00  Кж1 232/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Милисављевић Владимир

 

 10:00  Кж1 669/2019 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Синг Џагџит и др.

 

 10:00  Кж1 1020/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Веселиновић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 168/2021 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Боу Емануел и др.

 

 10:15  Кж1 227/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовановић Драган

 

 10:30  Кж1 197/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Станковић Марко

 

 11:00  Кж1 219/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Маринковић Драган

 

 11:00  Кж1 221/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Марић Марко и др.

 

 11:00  Кж1 173/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Вујаклија Игор

 

 11:00  Кж1 207/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Николић Марија

 

 11:30  Кж1 90/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Броз Едвард

 

 11:30  Кж1 206/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шљука Немања

 

 11:45  Кж1 195/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Станковић Милош

 

 12:00  Кж1 203/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Ћалов Марко и др.

 

 12:00  Кж1 1033/2020 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Александар Вујичић
 окривљени  Јанковић Небојша и др.

 

 12:00  Кж-Пои 1/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Врањеш Жељко

 

 12:00  Кж1 587/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Драшковић Милош

 

 12:30  Кж1 252/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђорђевић Милан

 


14.04.2021 године

 09:30  Кж1 198/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Гвоздић Горан

 

 10:00  Кж1 ПО1 16/2019 (главни претрес)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Весна Петровић
 окривљени  Станојевић Зоран

 

 10:30  Кж-Кре 17/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Вучетић Бранислав

 

 11:00  Кж1 200/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Славчев Светослав

 

 12:30  Кж1 234/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовић Александар

 


13.04.2021 године

 09:30  Кж1 172/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ковачевић Никола и др.

 

 10:00  Кж1 236/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Јокић Никола

 

 10:00  Кж1 667/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ђекић Лука

 

 10:30  Кж1 1133/2020 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Марко Јоцић
 окривљени  Митровић Драгиша

 

 11:00  Кж1 1025/2020 (јавна седница)
 судница  16, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Митровић Александар

 

 11:30  Кж1 230/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Арсеновић Томислав

 

 12:00  Кж1 231/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Гаши Башким и др.

 

 12:30  Кж1 75/2021 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Станојевић Горан

 

 13:09  Кж1 237/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Илић Милан

 


12.04.2021 године

 09:30  Кж1 149/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Краснићи Рамадан

 

 10:00  Кж1 1118/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шајн Жељко

 

 10:30  Кж1 191/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Босиљчић Урош и др.

 

 11:00  Кж1 241/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Лазаревић Урош

 

 12:00  Кж1 159/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вукотић Саша

 

 12:00  Кж1 120/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Божовић Борис

 

 12:30  Кж1 77/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Максимовић Петар и др.

 

 13:15  Кж1 636/2020 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Здравковић Петар и др.

 


09.04.2021 године

 10:00  Кж1 ПО1 10/2020 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бубало Предраг и др.

 

 10:00  Кж3 4/2021 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пејчић Предраг

 

 11:15  Кж3 6/2021 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Жижа Драган и др.

 

 12:30  Кж3 3/2021 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Димитријевић Војислав

 


08.04.2021 године

 10:00  Кж1 ПО1 10/2020 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бубало Предраг и др.

 

 10:00  Кж1 1104/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Кришанов Игор и др.

 

 11:00  Кж1 258/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Антонијевић Стефан и др.

 

 13:00  Кж-Кре 7/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Грујовић Иван

 


07.04.2021 године

 10:00  Кж–По1–Кре 14/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Минић Бранимир

 

 10:00  Кж1 36/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ћесаревић Владан

 

 10:00  Кж1 ПО1 10/2020 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бубало Предраг и др.

 

 12:30  Кж1 179/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Трајковић Дејан

 


06.04.2021 године

 10:00  Кж1 266/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Милиновић Марко и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 10/2020 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бубало Предраг и др.

 

 11:00  Кж1 264/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Станковић Срђан

 

 11:00  Кж1 129/2021 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Вучковић Драгана

 

 12:30  Кж1 1106/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Рамановић Саша

 


05.04.2021 године

 10:00  Кж1 169/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Дашковић Срђан

 

 10:00  Кж1 ПО1 10/2020 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бубало Предраг и др.

 

 11:30  Кж1 210/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вучетић Горан и др.

 

 12:30  Кж1 18/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Николић Матија

 

 12:30  Кж1 910/2020 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Грујић Дијана

 


02.04.2021 године

 10:00  Кж–По1–Пои 3/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Опачић Драган и др.

 


01.04.2021 године

 10:00  Кж1 ПО1 7/2020 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бећирић Предраг и др.

 

 11:00  Кж1 21/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовановић Светозар и др.

 

 12:00  Кжм1 4/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Стошић Кристина

 

 12:30  Кж1 174/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Комленовић Душан

 

 13:30  Кж1 229/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Никић Ранко

 


 

Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia – Јачи је онај ко себе победи, него онај ко бедеме савлада (Овидије)