Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

28.09.2018 године

 10:00  Кж–По1–Пои 4/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Трнавац Далибор и др.

 


27.09.2018 године

 09:00  Кж1 693/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марковић Зоран и др.

 

 10:00  Кж1 790/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђорђевић Мина и др.

 

 10:00  Кж1 796/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Нешовић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 812/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Станковић Жарко

 

 11:00  Кж1 640/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Станковић Зоран и др.

 

 11:30  Кж1 520/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Андерлик Горан и др.

 

 11:45  Кж1 852/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Трајковић Саша

 

 12:00  Кж1 669/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Алишановић Ален

 

 12:30  Кж1 626/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Рогић Ненад

 


26.09.2018 године

 10:00  Кж3 18/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Софић Мирхат

 

 10:00  Кж1 760/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Хаџи Антоновић Стефан

 

 11:00  Кж1 769/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Брашанац Бојан

 

 11:30  Кж1 829/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Костић Зоран

 

 12:00  Кж1 629/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Лукић Милош

 

 12:00  Кж1 502/2018 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Дејан

 

 12:30  Кж1 658/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Богески Сашо

 


25.09.2018 године

 09:00  Кж1 741/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јашари Кемал

 

 09:00  Кж1 662/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Игњатовић Радивоје

 

 09:30  Кж1 645/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Симеуновић Дарко

 

 10:00  Кж1 311/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Поштин Драган

 

 10:30  Кж1 620/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Насуф Тахири

 

 11:00  Кж1 813/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Петровић Жељко

 

 11:00  Кж1 627/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Костић Славица

 

 11:30  Кж1 732/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Николић Милан

 

 11:45  Кж1 846/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Колаковић Стефан и др.

 

 12:00  Кж1 ПО3 13/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Александар Вујичић
 окривљени  Каралић Александар

 


24.09.2018 године

 10:00  Кж1 803/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Симић Предраг и др.

 

 11:00  Кж1 832/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Драгомировић Слободан

 

 11:00  Кж1 477/2018 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Анђелко и др.

 

 12:00  Кж1 761/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ибрић Мирсад

 

 12:00  Кж1 888/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Николић Дејан

 


20.09.2018 године

 09:00  Кж1 639/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Савић Стефан

 

 10:00  Кж1 747/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Перић Андријана

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 605/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мисими Емре и др.

 

 11:00  Кж1 724/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јеремић Жарко

 

 12:00  Кж1 771/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марјановић Војислав

 

 12:00  Кж1 851/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Александар и др.

 

 12:15  Кж1 ПО3 16/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђонлагић Аднан

 

 12:30  Кж1 608/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Чавић Бранко

 

 13:00  Кж1 844/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Манчић Ненад

 


19.09.2018 године

 10:00  Кж1 802/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вучинић Данило и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 12:00  Кж1 784/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Стојановић Петар

 

 12:30  Кж1 762/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Гугаћ Рахим

 


18.09.2018 године

 09:00  Кж-Тои 1/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ускоковић Бранислав и др.

 

 09:15  Кж1 820/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Митковић Предраг

 

 09:30  Кж1 819/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Митровић Далибор и др.

 

 10:00  Кж1 520/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Андерлик Горан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 222/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вуксановић Бојан и др.

 

 11:00  Кж1 795/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Долхаи Жељко и др.

 

 11:00  Кж1 540/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Хаџић Јасмин

 

 12:00  Кж1 625/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Заграђанин Милош и др.

 


17.09.2018 године

 10:00  Кж1 468/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Ранковић Александар

 

 10:00  Кж1 602/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Оровић Жељко

 

 11:00  Кж1 632/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Шабани Незир

 

 11:00  Кж1 730/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радушки Милорад

 

 12:00  Кж1 711/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Љубовци Фадиљ

 

 12:00  Кж1 ПО3 14/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Чујовић Милош и др.

 

 13:00  Кж1 800/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Станишић Предраг и др.

 


13.09.2018 године

 09:00  Кж1 622/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Милосављевић Милош и др.

 

 09:30  Кж1 644/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Гојковић Филип и др.

 

 10:00  Кж1 619/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђуричић Миломир

 

 10:00  Кж1 ПО3 12/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Хоџић Сенад

 

 10:30  Кж1 684/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Божин Немања и др.

 

 11:00  Кж1 751/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Лојаница Добросав

 

 11:00  Кж1 665/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Божић Владан

 

 11:00  Кж1 834/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ђорђевић Јован

 

 12:00  Кж1 679/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ранђеловић Немања

 

 12:30  Кж1 673/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Чомор Данијел

 

 12:45  Кж1 701/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Краснићи Рахим

 

 13:30  Кж1 750/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Милошевић Павле

 

 13:45  Кж1 726/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Првуловић Драган

 


12.09.2018 године

 10:00  Кж1 541/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Драшковић Александар и др.

 

 11:00  Кж1 829/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Костић Зоран

 

 11:00  Кж1 593/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јоцић Марко

 

 11:30  Кж1 607/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Бојић Ненад

 

 12:00  Кж1 1646/2016 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Рудаковић Олгица

 

 12:00  Кж1 744/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Томић Милан

 

 12:30  Кж1 723/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лалић Милош

 


11.09.2018 године

 09:00  Кж1 408/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Мојовић Владан

 

 10:00  Кж–По1–Тои 2/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стојановић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 1140/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Станислав и др.

 

 10:00  Кж1 429/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Батножић Драган

 

 10:00  Кж1 424/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Тодоровић Ненад

 

 11:00  Кж1 699/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Шкријељ Анес и др.

 

 11:00  Кж1 425/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Лукић Душан

 

 11:00  Кж1 797/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Садовек Данијел

 

 12:00  Кж1 507/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Марјановић Радоња

 

 12:30  Кж1 765/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дошен Милан и др.

 


10.09.2018 године

 09:30  Кж1 757/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Милановић Саша

 

 10:00  Кж1 738/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Бањац Далибор

 

 10:00  Кж1 560/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Анастасијевић Бранко

 

 11:00  Кж1 705/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стојановић Драган

 

 12:00  Кж1 666/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 

 12:00  Кж1 783/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Драгутиновић Јован

 

 12:00  Кж1 696/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Милановић Горан

 

 12:30  Кж1 634/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Новокмет Миленко

 

 13:00  Кж1 858/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Малићевић Самир и др.

 

 13:00  Кж1 677/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јашаревић Сењур

 


06.09.2018 године

 10:00  Кж1 748/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевановић Горан

 

 10:00  Кж1 664/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вујаклија Владимир

 

 10:00  Кж1 708/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Брековић Милош

 

 11:00  Кж1 681/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гојковић Зоран

 

 11:00  Кж1 764/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Урошевић Љубисав

 

 11:30  Кж1 355/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Цветковић Мирослав

 

 12:00  Кж1 554/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Јанковић Александар и др.

 

 12:00  Кж1 682/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мирковић Петар

 

 12:30  Кж1 700/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Матовић Жарко и др.

 

 12:30  Кж1 778/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Марковић Душко

 

 12:30  Кж1 653/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Весна Петровић
 окривљени  Павлоски Здравко

 

 13:30  Кж1 678/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Карамитановски Марко

 

 14:00  Кж1 772/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Лазић Зорица

 


05.09.2018 године

 09:30  Кж1 594/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Перовић Бранко

 

 10:00  Кж1 689/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Матовић Жарко и др.

 

 11:00  Кж1 720/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Митровић Љубомир и др.

 

 11:00  Кж1 721/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Илић Страхиња

 

 12:30  Кж1 528/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Крстић Дејан

 


04.09.2018 године

 10:00  Кж1 401/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јовановић Бојан

 

 11:00  Кж1 624/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Цвијовић Дејан

 

 11:00  Кж1 691/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Тадић Немања

 

 11:00  Кж1 491/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Шиклић Видан

 

 12:00  Кж1 609/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Спасојевић Ненад

 

 13:15  Кж1 692/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пантелић Душан

 


03.09.2018 године

 09:30  Кж1 722/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Станисављевић Жељко

 

 10:00  Кж1 358/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Башић Матија

 

 10:00  Кж1 770/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ивановић Мирослав и др.

 

 10:00  Кж1 640/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Тодоровић Дејан

 

 11:00  Кж1 793/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Новаков Далимир

 

 12:00  Кж1 647/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Шестовић Радован и др.

 

 13:00  Кж1 628/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милков Јован

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)