Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

 

 

24.03.2023 године

 10:00  Кж1 ПО1 17/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 судија  Сретко Јанкови
 окривљени  Корићанац Славољуб и др.

 

 10:00  Кж–По1–Кре 5/2023 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 судија  Драган Милошевић
 окривљени  Ђокић Данијел

 

 10:30  Кж1–По1–Спк 1/2023 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Каћански Драган

 

 11:15  Кж1 ПО1 24/2022 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 судија  Драган Милошевић
 окривљени  Антовић Владимир

 


23.03.2023 године

 10:00  Кж1 ПО1 17/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 судија  Сретко Јанковић
 окривљени  Корићанац Славољуб и др.

 

 10:00  Кж1 107/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Лалић Миљен

 

 11:00  Кж-Тои 2/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Вујисић Живко

 

 11:30  Кж1 122/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јанковић Маријана

 

 12:00  Кж1 188/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Јелена Шкулић
 окривљени  Чолић Горан

 

 12:30  Кж1 39/2023 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 судија  Јелена Шкулић
 окривљени  Матић Лазар

 


22.03.2023 године

 09:30  Кж1 72/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Ђуретановић Милан

 

 10:00  Кж1 ПО1 17/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 судија  Сретко Јанковић
 окривљени  Корићанац Славољуб и др.

 

 10:30  Кж1 280/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Ћетојевић Петар

 

 12:00  Кж1 291/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драган Милошевић
 окривљени  Шпица Стојан

 

 12:30  Кж1 1254/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Живковић Наташа

 

 13:15  Кж1 234/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Милосављевић Милош

 


21.03.2023 године

 09:30  Кж1 263/2023 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Јелена Шкулић
 окривљени  Радојичић Драган и др.

 

 10:00  Кж-Кре 16/2023 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Растко Поповић
 окривљени  Guo Yani

 

 10:00  Кж1 ПО1 17/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 судија  Сретко Јанковић
 окривљени  Корићанац Славољуб и др.

 

 10:00  Кж–По1–Пои 5/2022 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Ђорђевић Дарио и др.

 

 10:00  Кж1 123/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Зоран Ђорђевић
 окривљени  Станојевић Душан

 

 10:45  Кж1 222/2023 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Растко Поповић
 окривљени  Деспотовић Владимир

 

 11:00  Кж1 155/2023 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Јелена Шкулић
 окривљени  Николић Јован

 

 11:30  Кж1 142/2023 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Јелена Шкулић
 окривљени  Станкић Сава

 

 12:00  Кж1 84/2023 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Шијан Вукашин и др.

 

 12:00  Кж1 ПО3 2/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Лукић Милош

 

 12:30  Кж1 46/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Антић Немања и др.

 


20.03.2023 године

 09:30  Кж1 1172/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Накомчић Милан

 

 10:00  Кж1 215/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драган Милошевић
 окривљени  Ракић Ненад

 

 10:00  Кж1 ПО1 17/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 судија  Сретко Јанковић
 окривљени  Корићанац Славољуб и др.

 

 10:45  Кж1 243/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драган Милошевић
 окривљени  Траиловић Урош и др.

 

 12:30  Кж1 1282/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Јанковић Николић Јанче

 

 13:00  Кж1 59/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Зећири Африм и др.

 


17.03.2023 године

 

 10:00  Кж1 ПО2 1/2023 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 судија  Оливера Анђелковић
 окривљени  Петрит Дула

 

 10:00  Кж1 1096/2022 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Димитријевић Игор и др.

 

 11:00  Кж1 972/2022 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Аривовић Жељко и др.

 

 12:00  Кж1 264/2022 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 судија  Сретко Јанковић
 окривљени  Ћалов Марко и др.

 


16.03.2023 године

 10:00  Кж1 860/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Наиловић Љутва и др.

 

 10:00  Кж1 54/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Селимовић Смиља и др.

 

 10:00  Кж1 1271/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Господиновић Небојша

 

 11:00  Кж1 147/2023 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 судија  Маја Или
 окривљени  Петровић Влада и др.

 

 11:00  Кж1 37/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Комина Алмир и др.

 

 11:30  Кж1 185/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Николић Бошко

 

 11:30  Кж1 184/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Игњац Будимир и др.

 

 13:00  Кж1 1299/2022 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 судија  Марко Јоцић
 окривљени  Петровић Зоран и др.

 


15.03.2023 године

 09:30  Кж1 99/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Тешановић Милкица

 

 10:00  Кж1 214/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Зајелац Бошко

 

 10:00  Кж1 860/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Наиловић Љутва и др.

 

 10:15  Кж1 98/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Чубрило Немања

 

 11:00  Кж1 228/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Вељковић Ненад

 

 12:00  Кж1 183/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драган Милошевић
 окривљени  Пољански Димитрије

 

 12:15  Кж1 199/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драган Милошевић
 окривљени  Николић Славиша

 

 12:30  Кж1 1040/2022 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Димитријевић Предраг

 


14.03.2023 године

 10:00  Кж1 117/2023 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Растко Поповић
 окривљени  Вујиновић Милан

 

 10:00  Кж1 1033/2022 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Никчевић Ненад

 

 10:00  Кж1 1118/2022 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 судија  Зоран Ђорђевић
 окривљени  Јовановић Младен

 

 10:30  Кж1 158/2023 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Растко Поповић
 окривљени  Ћебић Владан

 

 10:30  Кж1 154/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Стевановић Јана

 

 10:45  Кж1 28/2023 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Растко Поповић
 окривљени  Ковачевић Љубиша

 

 11:00  Кж1 80/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Зоран Ђорђевић
 окривљени  Пешић Бобан

 

 11:10  Кж1 174/2023 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Растко Поповић
 окривљени  Станимировић Ненад

 

 11:15  Кж1 230/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Столић Филип

 

 11:30  Кж1 1160/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Марко Јоцић
 окривљени  Стаменковић Душан

 

 11:30  Кж1 6/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Љешковић Мирко

 

 12:30  Кж1 1142/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Марко Јоцић
 окривљени  Балиновић Лазар и др.

 

 13:30  Кж1 89/2023 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Марко Јоцић
 окривљени  Тошић Немања

 


13.03.2023 године

 09:30  Кж1 218/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Јелена Шкулић
 окривљени  Богдановић Петар

 

 09:30  Кж1 1155/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Борисављевић Душан и др.

 

 10:00  Кж1 1203/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Јелена Шкулић
 окривљени  Бјелобрк Смиља и др.

 

 10:00  Кж1 167/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драган Милошевић
 окривљени  Терзић Рајко

 

 11:00  Кж1 86/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Јелена Шкулић
 окривљени  Банчилов Мирослав

 

 11:00  Кж1 152/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драган Милошевић
 окривљени  Лазаревић Младен

 

 11:00  Кж1 73/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Миодраг Мајић
 окривљени  Божић Новак и др.

 

 11:00  Кж1 254/2023 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 судија  Маја Илић
 окривљени  Рњак Александар

 

 11:30  Кж1 1190/2022 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 судија  Јелена Шкулић
 окривљени  Тасић Мирјана

 

 11:30  Кж1 23/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Милошевић Милић

 

 11:30  Кж1 229/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драган Милошевић
 окривљени  Милеуснић Сава

 

 11:30  Кж1 165/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Сретко Јанковић
 окривљени  Милошевић Милош

 

 12:00  Кж1 ПО3 6/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Рољић Дарко

 

 12:00  Кж2 ПО1 34/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 псудија  Сретко Јанковић
 окривљени  Андрић Марко и др.

 

 12:00  Кж1 134/2023 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 судија  Оливера Анђелковић
 окривљени  Бошковић Бранислав

 

 12:00  Кж1 261/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Ђурђевић Иван и др.

 

 12:30  Кж1 141/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Пуљко Марина

 

 12:30  Кж1 27/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Богосављевић Милорад и др.

 


10.03.2023 године

 10:00  Кж1 ПО1 9/2022 (главни претрес)
 судница  Судница број 4, Виши суд у Београду,
 Посебно одељење, ул. Устаничка број 29
 судија  Весна Петровић
 окривљени  Марковић Радомир и др.

 


09.03.2023 године

 10:00  Кж1 ПО1 9/2022 (главни претрес)
 судница  Судница број 4, Виши суд у Београду,
 Посебно одељење, ул. Устаничка број 29
 судија  Весна Петровић
 окривљени  Марковић Радомир и др.

 

 12:00  Кж1 61/2023 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 судија  Оливера Анђелковић
 окривљени  Крстивојевић Драган

 


08.03.2023 године

 09:30  Кж1 1185/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Пантић Миодраг

 

 10:00  Кж1 ПО1 9/2022 (главни претрес)
 судница  Судница број 4, Виши суд у Београду,
 Посебно одељење, ул. Устаничка број 29
 судија  Весна Петровић
 окривљени  Марковић Радомир и др.

 

 11:00  Кж1 130/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Миодраг Мајић
 окривљени  Петков Борис

 

 12:00  Кж1 151/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Абдуллаев Рустам и др.

 

 12:30  Кж-Кре 2/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Mati Nakash Hay

 


07.03.2023 године

 10:00  Кж1 ПО1 9/2022 (главни претрес)
 судница  Судница број 4, Виши суд у Београду,
 Посебно одељење, ул. Устаничка број 29
 судија  Весна Петровић
 окривљени  Марковић Радомир и др.

 


06.03.2023 године

 09:30  Кж1 25/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Огњановић Дарко и др.

 

 10:00  Кж1 1067/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Сретко Јанковић
 окривљени  Петрић Горан

 

 10:00  Кж1 ПО1 9/2022 (главни претрес)
 судница  Судница број 4, Виши суд у Београду,
 Посебно одељење, ул. Устаничка број 29
 судија  Весна Петровић
 окривљени  Марковић Радомир и др.

 

 10:30  Кж1 128/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Андрејевић Немања

 

 10:45  Кж1 202/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Ђокић Милош

 

 11:00  Кж1 87/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Миодраг Мајић
 окривљени  Ерић Александар

 

 11:00  Кж1 1057/2022 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 судија  Маја Илић
 окривљени  Ђорић Далибор и др.

 

 12:30  Кж1 1267/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Дољанчевић Александар

 

 13:15  Кж1 1250/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Поповић Дејан

 


03.03.2023 године

 10:00  Кж1 144/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Драгићевић Небојша

 

 10:00  Кж1 ПО1 15/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 судија  Милимир Лукић
 окривљени  Бањац Жељко и др.

 


02.03.2023 године

 09:30  Кж–По1–Кре 21/2022 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Аћимовић Татијана

 

 10:00  Кж1 ПО1 15/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 судија  Милимир Лукић
 окривљени  Бањац Жељко и др.

 

 10:00  Кж–По1–Тои 6/2022 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Глишић Саша

 

 10:30  Кж1 83/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Марковић Вук

 

 11:00  Кж1 1263/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Мутавџић Горан и др.

 

 11:15  Кж1 168/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 псудија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Новаков Срђан

 

 11:30  Кж1 55/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Ђурђевић Петар

 

 12:00  Кж1 1277/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Вуковић Стефан

 

 12:00  Кж1 1102/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Драган Ћесаровић
 окривљени  Матић Бојан и др.

 

 12:30  Кж1 1294/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Ђорђевић Мирјана

 


01.03.2023 године

 09:30  Кж1 97/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Радановић Далибор

 

 09:30  Кж1 1248/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Гајић Иван

 

 10:00  Кж1 ПО1 18/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Јовановић Биљана и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 15/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 судија  Милимир Лукић
 окривљени  Бањац Жељко и др.

 

 10:15  Кж1 1265/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Стипић Урош

 

 10:30  Кж1 124/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Поповић Војислав

 

 11:00  Кж1 ПО3 7/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Недељковић Душан

 

 11:00  Кж-Кре 4/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Миодраг Мајић
 окривљени  Bairamovich Natalia и др.

 

 12:00  Кж1 100/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Миодраг Мајић
 окривљени  Перковић Петар и др.

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje