Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

 

 

 

29.10.2021 године

 10:00  Кж1 ПО1 30/2019 (главни претрес)
 судница  Судница 1, Виши суд у Београду, ул. Савска бр. 17а
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Јовановић Милорад

 

 10:00  Кж1 ПО1 12/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Огњеновић Ненад и др.

 

 13:30  Кж–По2–Кре 3/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Зекић Милош

 


28.10.2021 године

 10:00  Кж1 ПО1 30/2019 (главни претрес)
 судница  Судница 1, Виши суд у Београду, ул. Савска бр. 17а
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Јовановић Милорад

 

 10:00  Кж1 ПО1 12/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Огњеновић Ненад и др.

 


27.10.2021 године

 10:00  Кж1 ПО1 30/2019 (главни претрес)
 судница  Судница 1, Виши суд у Београду, ул. Савска бр. 17а
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 12/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Огњеновић Ненад и др.

 

 12:00  Кж1 872/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Радуловић Иван и др.

 

 13:15  Кж1 906/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Павловић Јелена и др.

 


26.10.2021 године

 10:00  Кж1 ПО1 30/2019 (главни претрес)
 судница  Судница 1, Виши суд у Београду, ул. Савска бр. 17а
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж–По2–Кре 4/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Шпанић Зоран

 

 10:00  Кж1 ПО1 12/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Огњеновић Ненад и др.

 


25.10.2021 године

 09:30  Кж1 799/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Махмоуд Адам

 

 10:00  Кж1 ПО1 30/2019 (главни претрес)
 судница  Судница 1, Виши суд у Београду, ул. Савска бр. 17а
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 855/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Перић Стефан

 

 11:00  Кж1 835/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Медић Милан

 

 11:00  Кж-Пои 3/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Секулић Златко И Др.

 

 12:00  Кж1 854/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђанковић Страхиња

 

 12:30  Кж1–Спк 10/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Загорчић Горан

 


21.10.2021 године

 10:00  Кж1 787/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Миличевић Илија

 

 10:00  Кж1 590/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Алексић Драгослав

 

 10:00  Кж1 796/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Керац Срђан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 13/2021 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Микић Мирослав и др.

 

 10:00  Кж1 267/2021 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Вук

 

 10:00  Кж1 772/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миловановић Урош и др.

 

 11:00  Кж1 451/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Ђелић Марко

 

 11:00  Кж1 762/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Антић Славко

 

 11:00  Кж1 868/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Баковић Бојан

 

 11:30  Кж1 714/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Стевановић Небојша

 

 11:45  Кж1 779/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Илић Стефан и др.

 

 12:00  Кж-Кре 38/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Bairamovich Natalia и др.

 

 13:00  Кж1 658/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Марјановић Милош

 


20.10.2021 године

 09:30  Кж1 784/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Пејчић Мирослав

 

 10:00  Кж1 786/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Николић Сретен

 

 10:00  Кж-Пои 5/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јокић Радомир и др.

 


19.10.2021 године

 10:00  Кж1 686/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Бојовић Бојана и др.

 

 10:00  Кж1 482/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Костадиновић Мирко и др.

 

 11:00  Кж1 723/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Панић Урош

 

 12:00  Кж1 558/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Марчетић Никола

 

 12:30  Кж1 564/2021 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Маринковић Никола

 

 13:00  Кж1 877/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Саитовић Срђан и др.

 


18.10.2021 године

 09:30  Кж1 ПО3 26/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ђурић Бранимир

 

 10:00  Кж-Пои 5/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јокић Радомир и др.

 

 10:00  Кж1 899/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Митровић Жељко и др.

 

 10:00  Кж1 607/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Будак Горан

 

 11:00  Кж1 832/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Богдановић Наташа и др.

 

 12:00  Кж1 579/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ровчанин Предраг

 

 12:30  Кж1 737/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кришанов Игор и др.

 

 12:30  Кж1 672/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Стеван

 

 13:15  Кж1 862/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кузмановић Бранислав

 


14.10.2021 године

 09:30  Кж-Кре 34/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовановски Бојан

 

 10:00  Кж1 636/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Митић Милош

 

 10:00  Кж1 515/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Маринковић Александар и др.

 

 10:00  Кж1 540/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Карјук Александар

 

 10:00  Кж1 837/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милутиновић Срђан

 

 10:00  Кж1 625/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ковачевић Небојша и др.

 

 10:20  Кж1 722/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Спасић Ненад

 

 11:00  Кж1 790/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Краснићи Рамадан

 

 11:00  Кж1 646/2021 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Станковић Радослав

 

 11:00  Кж1 647/2021 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Влајковић Срђан

 

 11:30  Кж1 744/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Лазаревић Драган

 

 12:00  Кж1 541/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Брајевић Илија

 

 12:00  Кж-Пои 7/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ђукић Слободан

 


13.10.2021 године

 09:30  Кж1 881/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Букелић Дејан

 

 10:00  Кж1 764/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Љубеновић Никола и др.

 

 10:00  Кж1 692/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вуковић Стојан и др.

 

 11:00  Кж1 650/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јовковић Марко

 

 12:00  Кж1 698/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Гачић Дејан

 

 12:20  Кж1 681/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ђорић Драган

 

 12:30  Кж1 665/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Милић Владимир

 

 12:30  Кж1 636/2020 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Здравковић Петар и др.

 


12.10.2021 године

 09:30  Кж1 652/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Цветковић Никола

 

 09:30  Кж1 793/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Димитријевић Данијел

 

 10:00  Кж1 656/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Вендим Идризи

 

 10:00  Кж1 717/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Продановић Љубомир

 

 10:00  Кж1 639/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Васић Драган

 

 10:00  Кж1 522/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Abdelkader Bouhmid и др.

 

 10:30  Кж1 702/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Михајловић Златко

 

 10:30  Кж1 750/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Булатовић Јовица

 

 10:30  Кж–По1–Кре 22/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Крстић Кристијан

 

 10:45  Кж1 803/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петричевић Александар

 

 11:00  Кж1 414/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Игњатовић Марко и др.

 

 11:00  Кж1 794/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ђорђевић Томислав

 

 11:00  Кж1 733/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовичић Драган

 

 11:30  Кж1 813/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Тодосијевић Милош

 

 12:00  Кж1 605/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Липић Матијас

 

 12:00  Кж1 749/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Станковић Стефан и др.

 

 12:30  Кж1 704/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Јусуфи Емир

 

 12:30  Кж1 763/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јанковић Иван

 

 13:00  Кж1 651/2021 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Рамаданов Адиљ

 


11.10.2021 године

 10:00  Кж1 692/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вуковић Стојан и др.

 

 10:00  Кж1 452/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стоисављевић Никола

 

 11:00  Кж1 321/2021 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Малић Станко

 

 11:00  Кж1 673/2021 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Маја Илић
 окривљени  Богдан Маја

 

 11:45  Кж1 805/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матејић Никола

 

 12:30  Кж1 751/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Милошевић Никола и др.

 


08.10.2021 године

 10:00  Кж1 ПО2 3/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Будимир Жељко

 

 12:00  Кж–По2–Кре 3/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Зекић Милош

 


07.10.2021 године

 09:50  Кж1 776/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Младеновски Зоран

 

 10:00  Кж1 ПО2 3/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Будимир Жељко

 

 10:00  Кж1 ПО1 23/2020 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станишић Дејан и др.

 

 10:40  Кж1 810/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Миљковић Драган и др.

 

 11:00  Кж1 678/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ниловић Милош

 

 11:30  Кж1 713/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јевтић Горан

 

 11:30  Кж1 630/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Миладиновић Гордан

 

 12:30  Кж1 830/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Агатоновић Марко

 


06.10.2021 године

 09:30  Кж1 655/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Африм Етеми и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 23/2020 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станишић Дејан и др.

 

 11:00  Кж1 816/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Милутиновић Стефан

 

 13:15  Кж1 817/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ђорђевић Горан

 


05.10.2021 године

 09:30  Кж1 712/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Илић Лазар

 

 10:00  Кж1 ПО2 3/2021 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Будимир Жељко

 

 10:00  Кж1 ПО1 23/2020 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станишић Дејан и др.

 

 10:40  Кж1 694/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милојевић Радмило

 

 11:00  Кж1 695/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Брадоњић Милош

 

 11:30  Кж1 649/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лукић Митар и др.

 

 12:00  Кж-Пои 8/2021 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Вићентић Александар

 


04.10.2021 године

 09:30  Кж1 635/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Филип

 

 10:00  Кж1 808/2021 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Богдановић Александар и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 23/2020 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станишић Дејан и др.

 

 10:15  Кж1 701/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Мрдовић Светлана

 

 11:00  Кж1 653/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Андрић Милан и др.

 

 12:00  Кж1 718/2021 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Гајић Мина

 

 12:00  Кж1 743/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Курин Срђан и др.

 

 12:30  Кж1 910/2020 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Грујић Дијана

 


Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia – Јачи је онај ко себе победи, него онај ко бедеме савлада (Овидије)