Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

 

 

 

 

 

 

 

09.12.2022 године

 10:00  Кж1 ПО1 9/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Марковић Радомир и др.

 


08.12.2022 године

 10:00  Кж1 ПО1 9/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Марковић Радомир и др.

 

 10:00  Кж1 1098/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милинковић Бојан

 

 10:00  Кж1 999/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Алексић Марко

 

 11:00  Кж1 1115/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Арсић Милош

 

 11:00  Кж1 425/2022 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Николашевић Бранислав и др.

 

 12:00  Кж1 1010/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петковић Иван и др.

 

 12:00  Кж1 1170/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Цоли Денис

 

 13:00  Кж1 1085/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Живковић Борис

 


07.12.2022 године

 09:30  Кж–По1–Пои 2/2022 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милутинов Марија

 

 10:00  Кж1 1136/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јовичић Богица и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 9/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Марковић Радомир и др.

 

 11:00  Кж1 924/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Влајић Саша

 

 11:45  Кж1 939/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Гвозденовић Саша

 


06.12.2022 године

 09:30  Кж1 891/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Прелић Недељко

 

 09:30  Кж1 763/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Бранковић Николина и др.

 

 09:30  Кж-Кре 32/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Cevik Olcay

 

 10:00  Кж1 ПО1 9/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Марковић Радомир и др.

 

 10:00  Кж1 1059/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Станковић Никола

 

 10:10  Кж1 812/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Прокин Александар

 

 11:00  Кж1 1015/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Вујатовћ Милош

 

 12:30  Кж1 1001/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Тошовић Светислав

 

 13:30  Кж1 1107/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ђуровић Марко

 


05.12.2022 године

 10:00  Кж1 ПО1 9/2022 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Марковић Радомир и др.

 

 10:00  Кж1 1043/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Папић Горан

 

 11:00  Кж1 909/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Шпаговић Јелена

 

 12:00  Кж1 1120/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Радосављев Јован

 

 12:00  Кж-Кре 55/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Blerim Gjulijaj

 

 12:30  Кж1 785/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Петровић Жељко

 

 13:00  Кж1 1111/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Новаков Саша

 


Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje