Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

23.11.2017 године

 09:00  Кж-Кре 42/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Недељковић Марко

 

 09:00  Кж1 1161/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Остојић Станко

 

 09:15  Кж1 1192/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марковић Стојан и др.

 

 09:40  Кж1 1034/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Војиновић Жељко

 

 10:00  Кж1 ПО1 16/2017 (главни претрес)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Рајић Милче и др.

 

 10:00  Кж1 1087/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Пешић Бојан

 

 10:00  Кж1 1207/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јанићијевић Илија

 

 11:00  Кж1 1218/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Младеновић Никола

 

 11:00  Кж-Пои 20/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Смиљић Соња

 

 11:00  Кж1 1190/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гроздановић Филип и др.

 

 11:00  Кж1 1068/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Спасојевић Ненад

 

 11:30  Кж1 1216/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јелић Душан

 

 12:00  Кж1 827/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Узуновић Бјелобрк Дуња

 

 12:30  Кж1 1191/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Кујовић Василије

 

 13:30  Кж1–По1–Спк 3/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Фаркаш Мануел

 


22.11.2017 године

 10:00  Кж2 ПО1 231/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ausoni Mario

 

 10:00  Кж1 1646/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Рудаковић Олгица

 

 11:00  Кж1 699/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Бојић Ненад

 

 12:30  Кж1 891/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 


21.11.2017 године

 09:00  Кж1 1124/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Лејић Предраг

 

 10:00  Кж1 1158/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јевтић Драгољуб

 

 10:00  Кж1 932/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стевић Александар

 

 11:00  Кж1 887/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миловановић Марко

 

 12:30  Кж1 978/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ивановић Момчило

 


20.11.2017 године

 10:00  Кж1 1223/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Анталић Милош

 

 10:00  Кж1 1187/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Дабовић Милан

 

 10:00  Кж-Кре 43/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Лугоња Немања

 

 11:00  Кж1 1154/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Рајчић Миодраг

 

 11:00  Кж1 339/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Ранковић Александар

 

 11:30  Кж1 1168/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Васић Мирко

 

 12:00  Кж1 1212/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милошев Небојша

 

 12:00  Кж1 976/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Николић Татјана

 


17.11.2017 године

 11:00  Кж1 384/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђурковић Никола и др.

 


16.11.2017 године

 09:00  Кж1 1110/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Думитру Коста и др.

 

 09:30  Кж1 787/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовановић Станко

 

 10:00  Кж1 876/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Мијаиловић Никола

 

 10:00  Кж1 1111/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милосављевић Ђорђе

 

 10:15  Кж1 1121/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Костић Лука

 

 11:00  Кж1 992/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Максимовић Жељко и др.

 

 11:00  Кж1 931/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Андрејић Мирјана и др.

 

 12:00  Кж1 1177/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кишић Миливој и др.

 


15.11.2017 године

 10:00  Кж1 546/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Матић Мирослав

 

 10:00  Кж1 1186/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Миковић Мирослав

 

 11:00  Кж1 ПО3 16/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Благојевић Војислав

 

 12:00  Кж1 1146/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Бабић Владан и др.

 

 13:00  Кж1 749/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лучић Бојан и др.

 


14.11.2017 године

 09:30  Кж1 815/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мачар Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 1130/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Живановић Маријо и др.

 

 10:00  Кж1 1165/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Врач Горан и др.

 

 10:30  Кж1 1172/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Брђић Драган

 

 11:00  Кж1 1174/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ковачевић Бранко

 

 11:00  Кж1 1139/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ставрић Иван

 

 11:00  Кж1 1171/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Радосављевић Боривоје

 

 11:00  Кж1 717/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Шмигић Љубисав

 

 12:00  Кж–По1–Кре 8/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Христов Георги Коев и др.

 

 12:00  Кж1 1093/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Реџепи Ердуан и др.

 


13.11.2017 године

 11:00  Кж1 1094/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Словак Срђан и др.

 

 11:00  Кж1 920/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Васић Влајко

 

 12:30  Кж1 1096/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Бојић Страхиња

 


10.11.2017 године

 10:00  Кж1 675/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лазић Немања и др.

 

 11:00  Кж3 19/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Тодоровић Зоран

 

 11:30  Кж3 18/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Милован

 

 11:30  Кж1 1004/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ристић Ненад и др.

 


09.11.2017 године

 09:00  Кж1 1019/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Новаковић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 21/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пеурача Драгољуб

 

 12:00  Кж1 1126/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Величков Јовица и др.

 

 12:00  Кж1 734/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Љуштина Милош и др.

 

 12:00  Кж1 1641/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Биочанин Станоје и др.

 

 12:30  Кж1 ПО1 25/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дрча Јован и др.

 


08.11.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 21/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пеурача Драгољуб

 


07.11.2017 године

 10:00  Кж1 1106/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Трифуновић Немања и др.

 

 10:00  Кж1 1156/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маринковић Влада

 

 10:00  Кж1 833/2017 (јавна седница)
 судница  16, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стризовић Иван и др.

 

 10:00  Кж1 1089/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Зец Снежана и др.

 

 11:00  Кж1 1045/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Павлица Душан

 

 11:00  Кж1 1065/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Милићевић Васиљ и др.

 

 11:00  Кж1 952/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Радојевић Жељко

 

 12:00  Кж1 897/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Николић Бранко и др.

 

 12:00  Кж1 1134/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Андрејић Лазар и др.

 

 12:00  Кж1 673/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Павловић Никола

 


06.11.2017 године

 09:30  Кж1 1079/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Даниловић Милан

 

 10:00  Кж1 891/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 

 11:00  Кж1 1120/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Аћимовић Славиша и др.

 

 11:00  Кж1 1103/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Радуловић Бранко

 

 11:00  Кж1 1064/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јеремић Јован и др.

 

 12:00  Кж1 1145/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Петрих Александар и др.

 


03.11.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 20/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Буструц Горан

 


02.11.2017 године

 09:00  Кж1 903/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Миловановић Жељко

 

 10:00  Кж1 892/2017 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мрђа Јовица

 

 11:00  Кж1 924/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кувачић Марко

 

 11:00  Кж1 289/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Матеовић Звонко и др.

 

 12:00  Кж1 1107/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бошковић Слободан

 

 12:00  Кж1 1049/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Давидовић Бојан и др.

 

 13:00  Кж1 1132/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Крупљанин Ранко

 


01.11.2017 године

 09:30  Кж1 1012/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанковић Мирко и др.

 

 11:00  Кж–По1–Пои 3/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Кнежевић Жељко

 


 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)