Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

23.03.2018 године

 10:00  Кж3 2/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Николић Јовица

 


22.03.2018 године

 09:00  Кж1–Спк 4/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јовановић Предраг

 

 09:30  Кж-Пои 19/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Владимир

 

 10:00  Кж1 212/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Петровић Данило

 

 10:00  Кж1 10/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Влачо Бранко и др.

 

 10:00  Кж1 8/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Живановић Славко и др.

 

 10:30  Кж1 183/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Поповић Срђан и др.

 

 12:00  Кж1 225/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Петровић Ненад

 

 12:00  Кж1 44/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Косић Иван

 

 12:30  Кж1 7/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радовановић Саша

 


21.03.2018 године

 09:30  Кж1 988/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петраш Јанош

 

 10:00  Кж1 ПО1 37/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ћулибрк Предраг

 

 10:00  Кж1 10/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Влачо Бранко и др.

 

 11:00  Кж1 233/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовичић Урош

 

 12:00  Кж–По1–Пои 1/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Штрбац Радован и др.

 

 12:30  Кж1 176/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стевановић Милован

 

 13:00  Кж1 ПО1 2/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Мирковић Средоје

 


20.03.2018 године

 09:00  Кж1 134/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јаковљевић Ђорђе и др.

 

 09:00  Кж1 1365/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Тошић Немања

 

 10:00  Кж1 164/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Атанацковић Марко и др.

 

 10:00  Кж1 197/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мартинов Адам

 

 10:30  Кж1 254/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бранковић Мирко и др.

 

 10:30  Кж1 101/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Дугић Ивица

 

 11:00  Кж1 119/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јовановић Ненад

 

 11:00  Кж1 204/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Поповић Горан

 

 11:00  Кж1 63/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Адамовић Дејан

 

 12:00  Кж1 208/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кантар Ненад и др.

 

 12:00  Кж1 192/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Којић Владимир

 

 12:00  Кж1 1371/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шаљић Оскар

 

 13:00  Кж1 184/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кокановић Снежана и др.

 


19.03.2018 године

 09:30  Кж1 185/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Милош

 

 10:00  Кж1 112/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Марјановић Војислав

 

 11:00  Кж1 211/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Младеновић Срђан

 

 12:00  Кж1 226/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Лекић Милан

 

 12:00  Кж1 1371/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шаљић Оскар

 

 12:30  Кж1 186/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ђокић Милош и др.

 

 13:00  Кж1 177/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милошевић Часлав

 


15.03.2018 године

 09:00  Кж1 120/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Митић Немања и др.

 

 10:00  Кж-Пои 21/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бунда Ливиус и др.

 

 10:00  Кж1 1351/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Петровић Владимир и др.

 

 10:30  Кж1 165/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Пантовић Владимир

 

 11:00  Кж1 181/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мирковић Дејан

 

 11:15  Кж1 255/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђорђевић Никола

 

 12:00  Кж1 143/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Недељковић Александар

 

 12:00  Кж1–По1–Спк 2/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Караичић Дарко

 

 12:00  Кж1 221/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ранић Немања

 


14.03.2018 године

 09:30  Кж1 95/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ибрахими Алмир и др.

 

 10:00  Кж1 201/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Поповић Милан

 

 10:00  Кж1 133/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Урошевић Радан

 

 11:15  Кж1 177/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милошевић Часлав

 

 12:00  Кж1 154/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ботић Александар и др.

 

 13:00  Кж1 202/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Станковић Бранко

 


13.03.2018 године

 09:00  Кж1 16/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пауновић Добромир

 

 09:00  Кж1 48/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Марић Андреј

 

 09:30  Кж1 9/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Петровић Марко

 

 10:00  Кж1 25/2018 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петковић Игор

 

 10:00  Кж1 1206/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђукановић Славен

 

 10:30  Кж1 17/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Митић Милорад и др.

 

 11:00  Кж1 26/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Васић Миодраг и др.

 

 11:00  Кж1 156/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мрдељић Горан

 

 11:00  Кж1 34/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Андрић Милан

 

 12:00  Кж1 184/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кокановић Снежана и др.

 

 12:00  Кж1 102/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Пајазитовић Амир

 

 12:00  Кж1 84/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ралић Немања

 


12.03.2018 године

 09:30  Кж1 18/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Дрнда Ведран

 

 11:00  Кж1 169/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ановић Слободан

 

 12:00  Кж1 175/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Тодоровски Драган

 

 12:00  Кж1 238/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петровић Алекса

 

 12:30  Кж1 96/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Шајић Владан

 


 

09.03.2018 године

 10:00  Кж1 1188/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маљковић Владимир и др.

 


08.03.2018 године

 09:00  Кж1 1255/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Томић Владица

 

 10:00  Кж1 140/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Зорић Душан и др.

 

 10:00  Кж1 1390/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Алагић Никола и др.

 

 10:00  Кж1 155/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Степановић Радослав и др.

 

 10:45  Кж1 131/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гојковић Зоран

 

 11:00  Кж1 117/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Николић Ненад и др.

 

 11:30  Кж1 83/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Николић Немања

 

 12:30  Кж1 189/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевановић Немања

 

 13:00  Кж-Кре 6/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Mashkovtsev Anton

 


07.03.2018 године

 09:30  Кж1 72/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Алексић Данило и др.

 

 10:00  Кж1 175/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Тодоровски Драган

 

 10:00  Кж1 ПО1 29/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јенер Рахми и др.

 

 12:00  Кж1 1327/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Плавшић Владан

 

 12:30  Кж-Пои 19/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Владимир

 


06.03.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 29/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јенер Рахми и др.

 

 10:00  Кж1 640/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Станковић Зоран и др.

 

 10:00  Кж1 1092/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Радовановић Бојан и др.

 

 11:00  Кж1 1389/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Стефановић Марјан

 

 11:00  Кж1 132/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Нештинац Жика

 

 11:00  Кж1 84/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ралић Немања

 


05.03.2018 године

 09:30  Кж1 988/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петраш Јанош

 

 10:00  Кж1 112/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Марјановић Војислав

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Надежда Мијатовић
 окривљени  Пулетић Тодор и др.

 

 10:30  Кж1 136/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Дујовић Филип и др.

 

 11:00  Кж1 97/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Шарац Бошко

 

 12:00  Кж1 80/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Новаков Александар

 

 12:30  Кж1 1382/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Гвозденовић Ивана

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)