Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

22.11.2018 године

 09:00  Кж1 980/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Васовић Мирослав и др.

 

 10:00  Кж1 912/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ралић Немања и др.

 

 10:00  Кж1 1023/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Тешић Александар

 

 11:00  Кж1 979/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Декић Бојан и др.

 

 11:00  Кж1 1041/2018 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Живковић Станислава и др.

 


21.11.2018 године

 10:00  Кж–По2–Кре 2/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Мујановић Хусеин

 

 10:00  Кж1 1055/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Радивојевић Марко и др.

 

 10:00  Кж1 1076/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Сулић Бојан

 

 10:30  Кж1 648/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Гавриловић Александар

 

 11:00  Кж–По1–Пои 8/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Петровић Наташа и др.

 

 11:00  Кж1 1047/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Симовић Борица

 

 12:00  Кж1 920/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Лубардић Матеја и др.

 

 12:30  Кж1 1025/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Радовановић Ђорђе и др.

 

 12:30  Кж1 931/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Рајко и др.

 

 13:00  Кж1 1067/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Томић Дејан

 


20.11.2018 године

 09:30  Кж1 1016/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пешић Горан и др.

 

 09:30  Кж1 758/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Вранић Ратка

 

 10:00  Кж1 640/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Станковић Зоран и др.

 

 11:00  Кж1 919/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Марковић Лука

 

 11:45  Кж1 899/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Новковић Милош

 

 12:00  Кж1 735/2018 (јавна седница)
 судница  20, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Козлица Милован и др.

 


19.11.2018 године

 09:30  Кж1 1032/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Драган

 

 10:00  Кж1 1012/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Матијевић Ђорђе

 

 10:00  Кж-Кре 31/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Arifovski Medjgjun

 

 10:30  Кж1 954/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Првановић Предраг и др.

 

 11:00  Кж1 706/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Михајловић Александар

 

 11:00  Кж1 938/2018 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Војиновић Жељко

 

 12:30  Кж1 999/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Башић Андрија и др.

 


16.11.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 6/2018 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Павловић Иван и др.

 


15.11.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 9/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Марјановић Дејан и др.

 

 10:00  Кж1 777/2018 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Павић Миле

 

 10:00  Кж1 984/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миливојевић Драган

 

 12:30  Кж1 ПО1 14/2018 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Пантелинац Рајко и др.

 


14.11.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 9/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Марјановић Дејан и др.

 

 12:00  Кж1 969/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Паић Дамир

 


13.11.2018 године

 09:30  Кж1 972/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Маљковић Јово

 

 10:00  Кж1 ПО1 9/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Марјановић Дејан и др.

 

 10:00  Кж1 563/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђорђевић Драган и др.

 

 11:00  Кж1 799/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Крњајић Жарко и др.

 

 12:00  Кж-Пои 4/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Зиројевић Милан

 

 12:00  Кж1 943/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Кицај Азем

 


09.11.2018 године

 

 10:00  Кж3 26/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Топаловић Милош

 

 11:00  Кж3 24/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Куртањек Јелена

 


08.11.2018 године

 09:00  Кж1 958/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Пузигаћа Дејан

 

 09:30  Кж1 862/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Тешовић Драган

 

 10:00  Кж1 822/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јанковић Небојша и др.

 

 10:00  Кж1 826/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Васковић Никола и др.

 

 11:00  Кж1 1013/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лазић Јелена и др.

 


07.11.2018 године

 09:30  Кж1 930/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Живковић Урош

 

 10:00  Кж1 944/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Богуновић Далибор и др.

 

 10:00  Кж1 905/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Благојевић Стефан и др.

 

 12:00  Кж1 882/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јеротић Зоран

 

 12:30  Кж1 1017/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Миличевић Александар

 

 13:00  Кж1 1049/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Дрмак Девид

 


06.11.2018 године

 09:00  Кж1 702/2018 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Кнежевић Дејан и др.

 

 10:00  Кж1 905/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Благојевић Стефан и др.

 

 10:00  Кж1 239/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Арсић Милан

 

 10:00  Кж1 877/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Кујовић Василије

 

 11:30  Кж1 965/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Радичанин Ђуро

 

 12:00  Кж1 828/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мишић Петар и др.

 


05.11.2018 године

 10:00  Кж1 896/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Суботић Милинко

 

 11:00  Кж1 389/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Богосављевић Милорад и др.

 

 11:30  Кж1 810/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Тодоровић Милош

 

 12:00  Кж1 1011/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Мирчески Јован

 


02.11.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 12/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђоковић Драган

 

 11:00  Кж1–По1–Спк 3/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Завођа Миле

 


01.11.2018 године

 09:00  Кж1 913/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Тодоровић Томислав

 

 10:00  Кж1 933/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ристић Никола и др.

 

 10:00  Кж1 895/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђуровић Слађан

 

 10:00  Кж1 924/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милошевић Никола и др.

 

 11:00  Кж1 771/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марјановић Војислав

 

 11:00  Кж1 938/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Војиновић Жељко

 

 11:00  Кж1 949/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милетић Бранко и др.

 

 12:00  Кж1 928/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Лазаревић Милојко

 

 12:00  Кж1 1007/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јанковић Небојша и др.

 

 12:30  Кж1 950/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Швабић Игор

 


 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)