Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

23.06.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 


22.06.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 426/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђокић Милоје и др.

 

 10:00  Кж3 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јакшић Благоје и др.

 

 10:00  Кж1 671/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Димитријевић Раде

 

 11:00  Кж1 573/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Савић Јован

 

 11:00  Кж1 572/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гарић Борис и др.

 

 11:30  Кж1 656/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Радојчић Ненад и др.

 

 12:00  Кж1 457/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Бристрић Звонко

 


21.06.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1–Спк 7/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марковић Марко

 

 10:00  Кж1 626/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милинковић Иван

 

 10:00  Кж3 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јакшић Благоје и др.

 

 11:00  Кж1 391/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милков Јован и др.

 


20.06.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 ПО2 5/2015 (главни претрес)
 судница  судница бр.1 Вишег суда у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 

 11:00  Кж1 561/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Борковић Бранислав и др.

 

 11:00  Кж1 438/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ивановић Никола

 

 12:30  Кж1 608/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Станојевић Милош

 

 13:00  Кж1 632/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовановић Зоран

 

 13:00  Кж1 556/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Карађенов Саша

 


19.06.2017 године

 10:00  Кж1 662/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Николић Славко

 

 10:00  Кж1 ПО2 5/2015 (главни претрес)
 судница  судница бр.1 Вишег суда у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 

 11:00  Кж1 280/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Арсић Зоран

 

 12:00  Кж1 584/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Хрћан Мирослав

 

 12:00  Кж1 636/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Насковић Војислав

 

 12:00  Кж1 660/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Мандић Светозар

 


16.06.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 11/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бошковић Александар

 


15.06.2017 године

 09:00  Кж1 633/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Букелић Дејан

 

 09:30  Кж-Тои 1/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ускоковић Бранислав и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 6/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мојовић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 6/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мојовић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 549/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бранковић Драган

 

 11:00  Кж1 1663/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Николић Јовица

 

 11:00  Кж1 1663/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Николић Јовица

 

 11:00  Кж1 ПО3 6/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Раонић Милован

 

 12:00  Кж1 352/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Илић Немања

 

 12:30  Кж1 220/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Томић Владица

 

 12:30  Кж1 600/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Драшковић Лука

 

 12:45  Кж1 579/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ивковић Жељко

 

 13:00  Кж1 565/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Владимир

 


14.06.2017 године

 10:00  Кж1 604/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Пејаковић Бранка и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 6/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мојовић Горан и др.

 

 12:00  Кж1 585/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јовановић Марко

 

 12:00  Кж1 605/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Станковић Милош

 

 13:00  Кж1 585/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јовановић Марко

 


13.06.2017 године

 09:00  Кж–По1–Пои 1/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јевтић Јевта

 

 09:00  Кж1 546/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Матић Мирослав

 

 10:00  Кж1 571/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Величковић Владимир

 

 10:00  Кж1 ПО1 6/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мојовић Горан и др.

 

 10:30  Кж1 589/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Вукдраговић Ненад

 

 11:00  Кж1 617/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Глигороски Никола

 

 11:00  Кж1 516/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Милован

 

 11:00  Кж1 574/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Декић Радисав

 

 11:00  Кж1 389/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Даља Мирел

 

 12:00  Кж1 422/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марковић Марко

 

 13:00  Кж1 517/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Савић Љиљана и др.

 


12.06.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 6/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мојовић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 408/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Плавшић Владан

 

 10:00  Кж1 432/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шерифи Сеад

 

 11:00  Кж1 652/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Дејановић Милорад

 

 11:00  Кж1 1546/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Тодоровић Зоран

 

 12:00  Кж1–Спк 6/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јовановић Миодраг

 


09.06.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 10/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ћулибрк Предраг

 

 10:30  Кж1 ПО1 12/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Плазинић Миодраг

 

 12:00  Кж3 7/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Арамбашић Стеван

 

 12:00  Кж1–По1–Спк 2/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Дрча Денис

 

 12:30  Кж3 9/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Качавенда Срђан и др.

 


08.06.2017 године

 09:00  Кж1 431/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Мандић Урош

 

 09:30  Кж1 486/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гавриловић Александар

 

 10:00  Кж1 1150/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Јанковић Зоран и др.

 

 10:15  Кж1 511/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Илић Радисав

 

 11:00  Кж1 513/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ђоковић Слободан и др.

 

 12:00  Кж1 172/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стојанов Марјан и др.

 

 12:00  Кж-Пои 12/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јестровић Ненад

 

 13:00  Кж1 562/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Будимовски Кристијан и др.

 


07.06.2017 године

 09:30  Кж1 1604/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Мићић Јасмина и др.

 

 10:00  Кж1 497/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Дамјанац Петар

 

 10:00  Кж1 557/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Богдановић Александар и др.

 

 11:00  Кж-Пои 13/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Момчиловић Жарко и др.

 

 11:00  Кж1 540/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Берчек Биљана и др.

 

 12:30  Кж1 449/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Куртановић Сенад

 


06.06.2017 године

 09:00  Кж1 499/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Влашић Марио и др.

 

 11:00  Кж1 406/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Аврамовић Александар и др.

 

 11:00  Кж1 503/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Васиљковић Ненад

 

 11:00  Кж1 444/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Алексић Момчило и др.

 


05.06.2017 године

 09:30  Кж1 211/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Пантелић Миљан

 

 10:00  Кж1 510/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лукић Иван

 

 10:00  Кж1 568/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Мусић Ђорђе

 

 11:00  Кж1 560/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Васић Будимир

 

 12:00  Кж1 528/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милошевић Никола

 

 12:30  Кж1 398/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Начић Бранислав

 


02.06.2017 године

 10:00  Кж–По1–Кре 5/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Илинчић Оливера

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Веорољуб Цветковић
 окривљени  Мишковић Мирослав

 


01.06.2017 године

 09:00  Кж1 467/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Светозаревић Миле и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Веорољуб Цветковић
 окривљени  Мишковић Мирослав

 

 10:00  Кж1 486/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гавриловић Александар

 

 10:00  Кж1 1455/2016 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Пауновић Саша и др.

 

 11:30  Кж1 ПО3 7/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Милосављевић Милорад

 

 12:00  Кж1 344/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Симеуновић Дејан

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)