Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

05.06.2020 године

 10:00  Кж–По1–Кре 7/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Лакић Дејан

 


04.06.2020 године

 09:30  Кж1 157/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Стефановић Срђан

 

 10:00  Кж1 207/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Петковић Марјан и др.

 

 10:00  Кж1 167/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вукадиновић Ђорђе

 

 10:30  Кж1 124/2020 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Никодиновић Предраг и др.

 

 11:00  Кж1 266/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Стакић Горан

 

 11:00  Кж1 227/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Краснићи Самра

 

 12:00  Кж1 1197/2019 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Марко Јоцић
 окривљени  Димитријевић Никола и др.

 

 12:00  Кж1 249/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Пантелић Кристина и др.

 

 12:30  Кж1 343/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Митровић Милош

 

 12:30  Кж1 319/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лака Јован и др.

 

 13:00  Кж1 326/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Урошевић Ненад

 


03.06.2020 године

 09:30  Кж1 306/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стојичић Војислав

 

 10:30  Кж1 203/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Каначки Горан

 

 11:00  Кж1 243/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Исидоровић Петар

 

 12:00  Кж1 235/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Анђелески Роберт

 

 12:30  Кж1 104/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Миљковић Саша и др.

 

 13:00  Кж1 257/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Миловановић Раденко

 


02.06.2020 године

 09:30  Кж-Пои 2/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Укић Агим и др.

 

 10:00  Кж1 186/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Шљепица Александар и др.

 

 10:00  Кж1 339/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Кецовић Горан

 

 10:00  Кж1 348/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бранковић Славко

 

 10:00  Кж1 236/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Тодоровић Иван

 

 10:30  Кж1 371/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Алексић Никола

 

 11:00  Кж1 159/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Николић Звездан и др.

 

 11:00  Кж-Кре 11/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Костадинов Јордан

 

 11:15  Кж1 260/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Павлић Зоран

 

 11:30  Кж1 179/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Марковић Милош

 


01.06.2020 године

 09:30  Кж1 143/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Мирков Петар

 

 10:00  Кж1 108/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Симић Паута Магдалена

 

 10:30  Кж1–Спк 2/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ђурђевић Томислав

 

 11:00  Кж1 145/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанићијевић Зоран

 

 11:00  Кж1 ПО3 8/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Илијевски Иван

 

 11:30  Кж1 333/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђорђевић Здравко

 

 12:00  Кж1 195/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јеремић Милан и др.

 

 12:00  Кж1 205/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петров Дејан

 

 12:00  Кж1 347/2020 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Новаков Саша и др.

 

 12:30  Кж1 204/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Марковић Кристијан Артур

 

 13:15  Кж1 242/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Богдановић Вук и др.

 

 13:30  Кж1 ПО3 5/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Радојковић Иван

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)