Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

27.09.2019 године

 11:30  Кж1 ПО1 20/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Лукић Мирзет

 


26.09.2019 године

 10:00  Кж1 691/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Величковић Ђорђе и др.

 

 10:00  Кж1 658/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Обрадовић Марко и др.

 

 10:00  Кж1 629/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матић Бранислав

 

 10:00  Кж1 880/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Петровић Сава

 

 10:00  Кж1 737/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Крстић Никола и др.

 

 10:30  Кж1 785/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Рутаљ Дејан

 

 11:00  Кж1 770/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Савић Милош

 

 11:00  Кж1 804/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Илић Милош

 

 11:15  Кж1 725/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Милосављевић Саша

 

 12:00  Кж1 753/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Штрбац Орхидеја

 

 12:00  Кж1 649/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Пељевић Вељко и др.

 

 12:00  Кж1 812/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Новковић Никола

 

 12:00  Кж1 828/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Цвијовић Дејан

 

 12:00  Кж1 665/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јелесић Богдан и др.

 

 12:00  Кж1 648/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Вујић Данијел

 

 12:30  Кж-Пои 6/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Стевановић Александар

 

 13:00  Кж1 ПО2 4/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђурђевић Зоран

 

 13:00  Кж1 718/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Спасојевић Јасмина

 


25.09.2019 године

 10:00  Кж1 413/2019 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Бербатовић Иван

 

 10:30  Кж1 831/2018 (главни претрес)
 судница  зграда Вишег суда у Београду-Посебно одељење
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Милованов Петар

 

 11:00  Кж1 532/2018 (главни претрес)
 судница  16, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Мујовић Весeлин и др.

 

 12:30  Кж1 644/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанковић Никола

 


24.09.2019 године

 10:00  Кж1 683/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Здравковић Никола

 

 10:00  Кж1 764/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Драгутиновић Миљан и др.

 

 10:00  Кж1 473/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стојадиновић Саша

 

 11:00  Кж1 682/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Новаковић Јована и др.

 

 11:00  Кж1 674/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Станисављевић Горан

 

 11:00  Кж1 902/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Матески Драган

 

 11:00  Кж1 284/2019 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Вишацки Витомир

 

 11:30  Кж1 703/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Васић Драган и др.

 

 12:00  Кж1 742/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Мирковић Марко

 

 12:00  Кж1 659/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Тешић Бојан

 

 12:00  Кж1 579/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Сердар Андријана

 

 12:00  Кж1 613/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Тодоровић Милош

 

 13:00  Кж1 850/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Крстић Марко

 

 13:00  Кж1 810/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Пауновић Дејан

 

 13:00  Кж1 705/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Требињац Мирсад

 


23.09.2019 године

 09:30  Кж1 898/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Халић Андријано

 

 09:30  Кж1 646/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Баста Милорад и др.

 

 10:00  Кж1 614/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Стефановић Сергије

 

 10:00  Кж1 512/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петровски Драган

 

 11:00  Кж1 698/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Митровић Лука

 

 11:00  Кж1 651/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђумић Владимир и др.

 

 11:30  Кж1 799/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милошевић Никола

 

 11:45  Кж1 814/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђорђевић Радиша и др.

 

 12:00  Кж1 1010/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Срећковић Саша

 

 12:00  Кж1 694/2019 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Матић Драган и др.

 

 13:00  Кж1 800/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Митровић Милош

 


20.09.2019 године

 09:30  Кж1–По1–Спк 2/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Михаљица Жељко

 


19.09.2019 године

 10:00  Кж1 746/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Поповић Михаило

 

 10:00  Кж1 ПО1 10/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Танић Миле

 

 10:00  Кж1 695/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Алимпић Владимир и др.

 

 10:45  Кж1 726/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Чумић Небојша

 

 11:00  Кж1 641/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Радивојев Влада и др.

 

 12:00  Кж1 623/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ђокић Горан

 

 12:00  Кж1 736/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радовић Милош и др.

 

 13:00  Кж1 676/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Недељковић Мирослав

 


18.09.2019 године

 10:00  Кж–По1–Тои 1/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стојановић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 9/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Половина Андреј и др.

 

 10:00  Кж–По1–Кре 3/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љубибратић Васа

 

 12:00  Кж1 760/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јевтић Ненад и др.

 

 13:00  Кж1 831/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Милосављевић Мирко

 

 13:00  Кж1 670/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Бајрами Дамир

 

 14:00  Кж1 821/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Новаков Саша и др.

 


17.09.2019 године

 09:00  Кж–По1–Кре 4/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јанковић Урош

 

 09:30  Кж1 464/2019 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Дјатлов Константин

 

 10:00  Кж1 626/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Крунић Аљоша и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 9/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Половина Андреј и др.

 

 10:00  Кж1 ПО3 13/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јањић Марко

 

 11:00  Кж1 730/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Панџа Игор

 

 11:00  Кж1 543/2019 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Мишић Белоица Дејан

 

 11:30  Кж1 784/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Радованчев Синиша

 

 12:00  Кж1 710/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Мариновић Марко

 

 13:00  Кж1 809/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Степић Дарко

 


16.09.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 9/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Половина Андреј и др.

 

 11:00  Кж1 358/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Башић Матија

 

 12:00  Кж1 773/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стевановић Радован и др.

 

 12:30  Кж1 716/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђурђевић Томислав

 


12.09.2019 године

 09:45  Кж1 711/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђокић Властимир

 

 10:00  Кж1 627/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Пајић Јусо

 

 10:00  Кж–По1–Тои 4/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Стојчић Бојан и др.

 

 10:30  Кж1 662/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Чавић Данило

 

 11:00  Кж3 19/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Вранић Ратка

 

 11:00  Кж1 755/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јевтић Станимир

 

 11:30  Кж1 824/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гудурић Лука

 

 11:55  Кж1 751/2019 (јавна седница)
 судница  
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Градојевић Урош и др.

 

 12:00  Кж1 694/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матић Драган и др.

 

 12:00  Кж1 782/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гоцић Марко

 

 12:00  Кж1 515/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Масловарић Марко

 

 12:30  Кж1 690/2019 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Стојков Матеја и др.

 


11.09.2019 године

 09:30  Кж1 604/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Николић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 699/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Величковић Небојша и др.

 

 10:00  Кж1 44/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Илић Владислав и др.

 

 10:30  Кж1 615/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Leonardo Coduri Tiziano Antonello

 

 11:00  Кж1 295/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Маринковић Зоран и др.

 

 11:45  Кж1 707/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Којић Срећко

 

 12:00  Кж1 573/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Гаљуш Невруз

 

 12:30  Кж1 583/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Смољеновић Стефан

 

 13:00  Кж1 594/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Цимбаљевић Иван

 

 13:00  Кж1 624/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Пирковић Драгутин

 


10.09.2019 године

 10:00  Кж1 649/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Пељевић Вељко и др.

 

 10:00  Кж1 447/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Поштин Драган

 

 10:00  Кж1 44/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Илић Владислав и др.

 

 10:00  Кж1 420/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Максимовић Ивица и др.

 

 11:00  Кж1 771/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Рашковић Милош

 

 11:00  Кж1 685/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Башким Бериша

 

 11:00  Кж1 793/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Павловић Срђан

 

 11:00  Кж1 628/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марић Срђан

 

 11:00  Кж1 704/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ђорђевић Славко

 

 11:00  Кж1 458/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ранкић Небојша

 

 11:30  Кж1 642/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Димитријевић Томислав и др.

 


09.09.2019 године

 09:00  Кж1 743/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Лукић Миодраг

 

 09:30  Кж1 862/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Димчић Ненад

 

 09:30  Кж1 570/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Марковић Душко

 

 10:00  Кж1 671/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Рмандић Војин

 

 11:00  Кж1 660/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанков Васа

 

 11:00  Кж1 693/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Никола

 

 11:30  Кж1 575/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Николић Сретен

 

 12:00  Кж1 849/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ристић Данијела

 

 12:00  Кж1 796/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јованов Љиљана

 

 12:30  Кж1 562/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Мацура Душан

 


06.09.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 15/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Лазаревић Бранко и др.

 


05.09.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 15/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Лазаревић Бранко и др.

 

 11:00  Кж1 672/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовановић Владимир

 

 12:00  Кж1 665/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јелесић Богдан и др.

 


04.09.2019 године

 10:00  Кж1 687/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Поповић Јован

 

 10:30  Кж1 722/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Петровић Небојша

 

 11:00  Кж1 842/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Диљај Ђевад

 

 12:00  Кж1 617/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Зец Јан

 


03.09.2019 године

 11:00  Кж1 639/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Перић Владимир

 

 11:00  Кж1 535/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Живковић Сава

 

 12:00  Кж1 1229/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Јовановић Урош

 

 12:30  Кж1 620/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Секуловић Срђан

 


02.09.2019 године

 10:00  Кж1 668/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Марковић Лука

 

 11:00  Кж1 635/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вишић Раде

 

 11:00  Кж1 795/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Маринковић Дејан

 

 11:30  Кж1 720/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Стефановић Немања

 

 12:00  Кж1 636/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Анђелковић Александар

 

 12:00  Кж1 568/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Прибеља Жељко

 

 13:00  Кж1 654/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Крсмановић Владимир и др.

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)