Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

21.01.2021 године

 10:00  Кж1 1212/2019 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Александар Вујичић
 окривљени  Голубовић Александар и др.

 

 10:30  Кж1 1033/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јанковић Небојша и др.

 

 10:30  Кж1 1144/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Рашуо Бранислав

 

 11:30  Кж1 1114/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Сиришки Ненад

 


20.01.2021 године

 10:00  Кж1 898/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Дамљановић Предраг и др.

 

 12:00  Кж1 1107/2020 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јордановић Бојан

 


19.01.2021 године

 12:00  Кж1 132/2020 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Поповић Јован

 


18.01.2021 године

 11:00  Кж1 1065/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стевовић Дражан

 

 11:45  Кж1 1098/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Куртић Драгана

 

 12:30  Кж1 1097/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Радосављевић Томислав

 


15.01.2021 године

 10:00  Кж–По1–Кре 22/2020 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Арсић Милан

 


14.01.2021 године

 09:30  Кж1 993/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Влашковић Никола

 

 10:00  Кж1 996/2020 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Сабовљевић Божидар

 

 10:15  Кж1 1029/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовановић Милош

 

 12:00  Кж1 1066/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Рашевић Аца и др.

 

 12:30  Кж1 1036/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Пајић Ненад

 

 12:30  Кж1–Спк 18/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Шошкић Александар

 

 12:45  Кж1–Спк 17/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Николић Светислав

 

 13:00  Кж1 950/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Звонарић Вељко

 

 13:00  Кж1 1116/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Ковачевић Дејан и др.

 

 13:00  Кж1 1003/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Кутањац Небојша

 

 13:15  Кж1 1060/2020 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Софић Мирхат

 


13.01.2021 године

 09:30  Кж1 945/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Нинчић Жељко и др.

 

 11:00  Кж1 909/2020 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Новаковић Младен

 

 11:00  Кж–По1–Кре 25/2020 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Шекуларац Дејан

 

 12:30  Кж1 1000/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Димитријевић Данијел

 


12.01.2021 године

 10:00  Кж1 941/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Трипковић Марко

 

 10:30  Кж1 1011/2020 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Томић Владица

 


11.01.2021 године

 09:30  Кж1 965/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Матић Радован

 

 11:00  Кж1 1018/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Нешић Никола

 

 11:30  Кж1 1115/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Ненад

 

 12:30  Кж1 910/2020 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Грујић Дијана

 


Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia – Јачи је онај ко себе победи, него онај ко бедеме савлада (Овидије)