Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

25.01.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 26/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шубаревић Владан и др.

 


24.01.2019 године

 09:30  Кж1 32/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Попадић Петар

 

 09:45  Кж1 1187/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Радуновић Недељко

 

 10:00  Кж1 13/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ерсад Софра

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шубаревић Владан и др.

 


23.01.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 26/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шубаревић Владан и др.

 

 11:00  Кж1 1185/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ракић Ђорђе

 

 12:00  Кж1 1010/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Срећковић Саша

 


22.01.2019 године

 10:00  Кж1 1186/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Божиновић Милан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 14/2018 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Пантелинац Рајко и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шубаревић Владан и др.

 

 10:00  Кж1 758/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Вранић Ратка

 

 10:00  Кж1 1136/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Зарић Јасмина

 

 13:00  Кж1 1220/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Антонијевић Сава

 


21.01.2019 године

 09:30  Кж1–Спк 22/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Бештић Боривоје

 

 12:30  Кж1–Спк 28/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Укић Данијел

 


18.01.2019 године

 

 10:00  Кж–По2–Кре 4/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Букарица Радислав

 

 10:00  Кж1 ПО1 22/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Подбићанин Абид и др.

 


17.01.2019 године

 10:00  Кж1 1130/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђенисов Горан

 

 10:00  Кж1 1200/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Заклановић Лазар

 

 10:00  Кж1 ПО1 22/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Подбићанин Абид и др.

 

 11:00  Кж1 1080/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Костић Лука

 

 11:00  Кж-Кре 1/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Arifovski Medjgjun

 

 11:00  Кж1 1171/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Протић Миломир и др.

 

 12:00  Кж1 1002/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мисини Ферди и др.

 


16.01.2019 године

 10:00  Кж2 ПО1 273/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Станојевић Зоран

 

 10:00  Кж1 1178/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Пеић Обрад и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 22/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Подбићанин Абид и др.

 

 12:00  Кж1 1179/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Пардањац Борислав

 

 13:00  Кж1 1196/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Сремчевић Вита

 


15.01.2019 године

 10:00  Кж1 500/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јевтић Драгољуб

 

 10:00  Кж1 ПО1 22/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Подбићанин Абид и др.

 

 10:00  Кж1 1202/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Зорјани Северџан и др.

 

 10:00  Кж1 1065/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ристић Жељко

 

 10:30  Кж1 1221/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Милутиновић Мирослав и др.

 

 10:30  Кж1 1014/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Вујошевић Стефан

 

 10:45  Кж1 1148/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Конатар Владимир

 

 11:00  Кж1 670/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Мартиновић Светозар

 

 11:30  Кж1 1110/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 12:00  Кж1 952/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Мартиновић Срђан и др.

 

 13:00  Кж1 1167/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Трајковски Ненад

 


14.01.2019 године

 11:00  Кж1 1152/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ранковић Владимир

 

 12:00  Кж1 1156/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Драничек Ђорђевић Марко

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)