Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

 

 

 

27.05.2022 године

 10:00  Кж1 ПО1 27/2021 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јанковић Урош

 

 11:00  Кж–По1–Кре 6/2022 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мијатовић Светлана

 


26.05.2022 године

 09:30  Кж1 221/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Станић Мирослав

 

 10:00  Кж1 1034/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Радојчић Милорад и др.

 

 10:00  Кж1 303/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Олуић Драган

 

 10:00  Кж1 217/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Комненић Марко и др.

 

 11:00  Кж1 469/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Кукобат Славко и др.

 

 11:00  Кж1 313/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Игњац Будимир и др.

 

 12:00  Кж1 420/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Зечевић Никола и др.

 

 12:00  Кж1 1139/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јашари Ферди

 

 12:45  Кж1 222/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Џемаиловић Самир

 

 13:00  Кж1 330/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Савић Звездан

 


25.05.2022 године

 09:30  Кж1 442/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Кастратовић Жељко

 

 10:00  Кж1 438/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Константиновић Сава и др.

 

 10:00  Кж1 454/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Дуњић Ђорђе

 

 10:00  Кж1 ПО1 25/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Матић Јасна и др.

 

 10:00  Кж-Кре 10/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Vasileva Cvetanova Radosveta

 

 12:00  Кж1 184/2022 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Лукић Милан

 

 12:30  Кж1 169/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Стошић Небојша и др.

 


24.05.2022 године

 10:00  Кж1 ПО1 25/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Матић Јасна и др.

 

 10:00  Кж1 308/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Малишић Милош

 

 11:00  Кж1 290/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Вељановски Зоран

 

 12:00  Кж1 302/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Ранковић Ненад

 

 12:00  Кж1 903/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Симовић Милош

 

 13:00  Кж1 352/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Млађен Драган

 

 13:00  Кж1 418/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Баснић Ђуро и др.

 


23.05.2022 године

 10:00  Кж1 272/2022 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Армацки Гордана

 

 10:00  Кж1 285/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бранковић Драган

 

 10:00  Кж1 ПО1 25/2021 (јавна седница)
 судница  Кабинет
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Матић Јасна и др.

 

 11:00  Кж1 414/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Ђорђевић Немања

 

 11:15  Кж1 359/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вујадиновић Предраг

 

 12:00  Кж1 424/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Гарип Амети и др.

 

 12:30  Кж1 349/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Митић Александар

 

 13:15  Кж1 335/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Петковић Слободан

 


 

20.05.2022 године

 10:00  Кж1 ПО1 25/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Матић Јасна и др.

 

 10:00  Кж–По1–Пои 9/2021 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Новаковић Младен и др.

 

 11:00  Кж1 ПО1 7/2022 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Грубиша Ђура и др.

 


19.05.2022 године

 10:00  Кж1 314/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Гузина Љубомир

 

 10:00  Кж1 ПО1 25/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Матић Јасна и др.

 

 10:00  Кж1 356/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Лупшић Александар

 

 11:00  Кж1 224/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Зековић Павле и др.

 

 12:00  Кж1 154/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Петковић Лазар

 

 12:00  Кж-Кре 26/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Radoev Vasilev Cvetan

 

 12:00  Кж1 102/2021 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Симић Паута Магдалена

 


18.05.2022 године

 10:00  Кж1 ПО1 25/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Матић Јасна и др.

 

 10:00  Кж3 4/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Симоновић Дејан

 

 11:00  Кж3 18/2021 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Ивовић Дејан и др.

 

 11:30  Кж3 2/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станковић Радослав

 

 12:30  Кж1 140/2022 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Снежана Јовановић
 окривљени  Радосављевић Дејан

 

 12:30  Кж1 378/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Миљковић Драган

 


17.05.2022 године

 10:00  Кж1 73/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Лакетић Славко и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 25/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Матић Јасна и др.

 

 10:00  Кж1 557/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Матић Ђорђе

 

 11:30  Кж1 141/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Јовановић Дејан и др.

 

 12:00  Кж1 199/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Зличић Владимир

 

 13:00  Кж1 94/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Шабани Аљи

 


16.05.2022 године

 10:00  Кж1 343/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Антонић Горан

 

 10:00  Кж1 ПО1 25/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Матић Јасна и др.

 

 10:00  Кж1 75/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Тркуља Мане

 

 11:00  Кж1 1158/2021 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Мустафа Гаши

 

 11:00  Кж1 388/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милетић Никола

 

 12:00  Кж1 408/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђурђевић Александар

 


13.05.2022 године

 10:00  Кж1 ПО1 7/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јовићевић Горан и др.

 

 10:00  Кж–По1–Пои 11/2021 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Правни Следбеник Тошић Марко и др.

 


12.05.2022 године

 09:30  Кж1 364/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Филиповић Ненад

 

 10:00  Кж1 336/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Столић Душан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 7/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовићевић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 176/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Минић Милан

 

 10:00  Кж1 180/2022 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Килибарда Жарко

 

 10:30  Кж1 366/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Чоловић Михаило

 

 11:00  Кж1 211/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Принцип Бранислав

 

 11:00  Кж1 340/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Напијало Весна

 

 11:30  Кж1 355/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Костадиновић Милош

 

 11:30  Кж1 230/2022 (јавна седница)
 судница  
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Мрвић Петар

 

 12:00  Кж1 369/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Стевановић Зоран

 

 12:00  Кж1 320/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Булатовић Јовица

 

 12:00  Кж1 370/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Крстић Милош

 

 12:00  Кж1 729/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Блажић Марко

 

 12:30  Кж1 352/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Млађен Драган

 

 12:30  Кж-Кре 19/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Живковић Оливер

 

 13:00  Кж1 265/2022 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Сајитовић Силвија

 

 13:00  Кж1 1168/2021 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Брновић Дејан

 


11.05.2022 године

 10:00  Кж1 243/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Баша Ђорђе

 

 10:00  Кж1 392/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Краснићи Андреас

 

 10:00  Кж1 ПО1 7/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовићевић Горан и др.

 

 10:45  Кж1 296/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Болобан Ђорђе

 

 11:00  Кж1 188/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Вукша Александра

 

 11:30  Кж1 363/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Лазовић Дејан

 

 11:45  Кж1 380/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ђилас Горан

 

 12:30  Кж1 248/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Гигић Бобан

 


10.05.2022 године

 10:00  Кж1 ПО1 7/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовићевић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2022 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јевтић Мирољуб

 


09.05.2022 године

 10:00  Кж1 219/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јовановић Миливоје

 

 10:00  Кж1 ПО1 7/2021 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовићевић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2022 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јевтић Мирољуб

 

 11:00  Кж1 367/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Бранковић Алекса

 

 12:30  Кж-Пои 5/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Маринковић Иван и др.

 


 

06.05.2022 године

 10:00  Кж1 ПО1 15/2021 (главни претрес)
 судница  судница бр.1, Виши суд у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Шарић Дарко и др.

 


05.05.2022 године

 10:00  Кж-Кре 9/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Vassileva Gueorguieva Antoaneta

 

 10:00  Кж1 177/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бојовић Иван

 

 10:00  Кж1 293/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пилчевић Зоран

 

 10:00  Кж1 ПО1 15/2021 (главни претрес)
 судница  судница бр.1, Виши суд у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Шарић Дарко и др.

 

 10:15  Кж1 311/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Салевић Александар

 

 11:00  Кж1 323/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ламбић Тијана и др.

 

 11:30  Кж1 276/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Сулејмани Арсен и др.

 

 12:00  Кж1 321/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Давидовић Андреј и др.

 

 12:30  Кж1 354/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ивановић Богомир

 

 12:45  Кж1 295/2022 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Зиројевић Андрија

 


04.05.2022 године

 10:00  Кж1 ПО1 15/2021 (главни претрес)
 судница  судница бр.1, Виши суд у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Шарић Дарко и др.

 

 11:00  Кж1 347/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Опачић Игњат

 

 11:15  Кж1 375/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ибишевић Ђурица и др.

 

 12:00  Кж1 272/2022 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Армацки Гордана

 

 12:00  Кж1 360/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Караљев Ђорђе

 

 12:20  Кж1 300/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Авдовић Дамир и др.

 

 13:00  Кж1 1158/2021 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Мустафа Гаши

 


Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia – Јачи је онај ко себе победи, него онај ко бедеме савлада (Овидије)