Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

09.06.2023 године

 10:00  Кж1 ПО1 5/2023 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 судија  Сретко Јанковић
 окривљени  Лазарев Гојко и др.

 


08.06.2023 године

 10:00  Кж1 ПО1 5/2023 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 судија  Сретко Јанковић
 окривљени  Лазарев Гојко и др.

 

 10:00  Кж–По1–Тои 1/2023 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Николић Мићо

 

 10:00  Кж1 351/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Манојловић Милан и др.

 

 10:00  Кж1 390/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миловановић Жељко

 

 10:30  Кж1 522/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Спасић Драгана

 

 12:00  Кж1 536/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Бузатов Марко

 

 12:00  Кж1 137/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Драган Ћесаровић
 окривљени  Вујичић Иван

 

 13:00  Кж–По1–Кре 4/2023 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 судија  Маја Илић
 окривљени  Радмиловић Ђорђе

 


07.06.2023 године

 10:00  Кж1 ПО1 5/2023 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 судија  Сретко Јанковић
 окривљени  Лазарев Гојко и др.

 

 11:00  Кж1 510/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Миодраг Мајић
 окривљени  Мутић Борис

 

 12:30  Кж1 204/2023 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Иванковић Александар

 


06.06.2023 године

 10:00  Кж–По1–Кре 18/2023 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Елез Дарко

 

 10:00  Кж1 381/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Пилиповић Коста

 

 10:00  Кж1 365/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Зоран Ђорђевић
 окривљени  Крговић Зоран

 

 11:00  Кж1 456/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Зоран Ђорђевић
 окривљени  Вујадиновић Урош

 

 11:30  Кж1 302/2023 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 судија  Зоран Ђорђевић
 окривљени  Урошевић Немања

 

 12:00  Кж1 1272/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Драган Ћесаровић
 окривљени  Илић Жикица и др.

 

 13:00  Кж1 437/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Драган Ћесаровић
 окривљени  Вујаклија Владимир

 

 13:30  Кж1 256/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Драган Ћесаровић
 окривљени  Петковић Горан и др.

 


05.06.2023 године

 09:30  Кж1 ПО3 15/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Јелена Шкулић
 окривљени  Јовић Арсен

 

 09:30  Кж1 498/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Мирјана Поповић
 окривљени  Марковић Марко

 

 10:00  Кж1 508/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Јелена Шкулић
 окривљени  Чокић Дејан и др.

 

 10:00  Кж1 368/2023 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 судија  Сретко Јанковић
 окривљени  Хроват Игнац

 

 10:00  Кж1 529/2023 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 судија  Милимир Лукић
 окривљени  Гаши Хасим

 

 11:00  Кж1 548/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драган Ћесаровић
 окривљени  Димитријевић Снежана

 

 11:00  Кж1 539/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Миодраг Мајић
 окривљени  Ракић Милан

 

 11:00  Кж1 559/2023 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 судија  Маја Илић
 окривљени  Тодоровић Алекса

 

 11:30  Кж1 523/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Петровић Владимир

 

 11:45  Кж1 580/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Хајду Валентино

 

 12:00  Кж1 507/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Езгета Марко и др.

 

 12:00  Кж1 586/2023 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 судија  Оливера Анђелковић
 окривљени  Савић Мирослав и др.

 

 12:30  Кж1 607/2023 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 судија  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Николић Дамир и др.

 

 12:30  Кж1 309/2023 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Петков Иван и др.

 


02.06.2023 године

 10:00  Кж1 ПО2 2/2023 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 судија  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Владичић Данко

 

 10:00  Кж1 1096/2022 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 судија  Снежана Јовановић
 окривљени  Димитријевић Игор и др.

 


01.06.2023 године

 10:00  Кж1 480/2023 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 судија  Милимир Лукић
 окривљени  Николић Ивица

 

 10:00  Кж1 490/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Алија Ферди

 

 10:00  Кж1 363/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ангелов Милош

 

 10:30  Кж1 419/2023 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 судија  Милимир Лукић
 окривљени  Гарић Бранислав

 

 11:00  Кж1 559/2023 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 судија  Маја Илић
 окривљени  Тодоровић Алекса

 

 11:00  Кж1 489/2023 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Видић Петар

 

 11:00  Кж1 331/2023 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 судија  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Балан Игор

 

 11:30  Кж1 512/2023 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 судија  Марко Јоцић
 окривљени  Миладиновић Немања

 

 12:00  Кж1 481/2023 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 судија  Оливера Анђелковић
 окривљени  Станковић Предраг и др.

 

 12:00  Кж1 521/2023 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 судија  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Живановић Никола и др.

 


 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje