Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

24.05.2019 године

 10:00  Кж-Тои 1/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ускоковић Бранислав и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 5/2019 (јавна седница)
 судница  12, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лојаница Раданко

 


23.05.2019 године

 10:00  Кж1 244/2019 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јанковић Ана и др.

 

 10:00  Кж1 185/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Глишић Андрија и др.

 

 11:00  Кж1 291/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Радовановић Славиша и др.

 

 11:00  Кж1 424/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Коларић Иван

 

 12:00  Кж1 393/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Манић Катарина

 

 12:00  Кж1 207/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мијатовић Александар

 

 12:30  Кж1 367/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Сафи Закарије

 


22.05.2019 године

 10:00  Кж1 347/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Стојадиновић Радован

 

 12:00  Кж1 349/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Османи Горан и др.

 


21.05.2019 године

 09:30  Кж1 351/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пртаин Зорица

 

 10:00  Кж1 ПО3 7/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Костески Марко

 

 10:00  Кж1 241/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Тирнанић Драган

 

 10:00  Кж1 428/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Кокановић Милоје

 

 11:00  Кж1 233/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Шобот Жељко

 

 11:00  Кж1 385/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Смиљковић Дејан

 

 11:00  Кж1 227/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Илић Милош

 

 11:30  Кж1 352/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Вукша Александра и др.

 

 12:00  Кж1 412/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Томић Игор и др.

 

 12:00  Кж1 394/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Делибашић Михаило и др.

 

 12:00  Кж1 25/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јестровић Страхиња и др.

 

 12:00  Кж1 362/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јанковић Милан

 

 12:30  Кж1 369/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ећимовић Душан

 

 13:00  Кж1 432/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Думитру Дејан

 

 13:00  Кж1 431/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Николић Милан

 


20.05.2019 године

 10:00  Кж1 222/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Трбојевић Радислав и др.

 

 10:30  Кж1 444/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Илић Миленко

 

 11:00  Кж1 397/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Анђелковић Јелена и др.

 

 12:00  Кж1 287/2019 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Цветковић Михајло

 


17.05.2019 године

 10:00  Кж1 256/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јокић Ранко и др.

 


16.05.2019 године

 10:00  Кж1 206/2019 (јавна седница)
 судница  16, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Марковић Дејан и др.

 

 12:00  Кж1 398/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Трајковић Саша

 


15.05.2019 године

 10:00  Кж1 364/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Марковић Марко

 

 12:30  Кж1 371/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Игњац Денис и др.

 


14.05.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 7/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Кадриа Џељаља и др.

 

 10:30  Кж1 339/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Милановић Немања

 

 11:00  Кж1 208/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Крстић Урош

 

 12:00  Кж1 670/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Мартиновић Светозар

 


13.05.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 7/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Кадриа Џељаља и др.

 

 11:00  Кж1 357/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Обрадовић Зоран и др.

 

 12:00  Кж1 376/2019 (јавна седница)
 судница  Кабинет
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Дангубић Мирјана

 


10.05.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 6/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Шимшић Рајко и др.

 


09.05.2019 године

 10:00  Кж1 359/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јефтић Марко

 

 10:00  Кж1 334/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Грујић Дијана

 

 10:00  Кж1 ПО1 6/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Шимшић Рајко и др.

 

 10:00  Кж1 264/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Живковић Сава

 

 11:00  Кж1 374/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Цоли Денис

 

 11:00  Кж1 280/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Попов Драган

 

 12:00  Кж1 342/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Чкоњевић Игор и др.

 


08.05.2019 године

 10:00  Кж1 326/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Новаковић Момир

 

 10:00  Кж–По1–Пои 6/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђорђевић Милун и др.

 

 11:00  Кж1 380/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Барјактаровић Александар

 

 12:00  Кж1 363/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Матески Драган

 

 12:30  Кж1 356/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Марковић Борислав

 


07.05.2019 године

 10:00  Кж1 997/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Ристановић Радомир

 

 11:00  Кж1 160/2019 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Александар Вујичић
 окривљени  Милошевић Ђорђе и др.

 

 11:30  Кж1 333/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Миловановић Марко

 

 13:00  Кж1 257/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Новокмет Миленко

 

 13:00  Кж1 1235/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Весна Петровић
 окривљени  Филиповић Иван

 


06.05.2019 године

 10:00  Кж1 383/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јовановић Драгана

 

 10:30  Кж1 365/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Маринковић Драгиша

 

 12:00  Кж1 328/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јовановић Вук

 

 12:30  Кж1 336/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Чикош Слободан

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)