Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

17.07.2018 године

 10:00  Кж1 678/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Карамитановски Марко

 

 10:00  Кж-Кре 21/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Getsev Dimitrov Stoyan

 

 11:00  Кж1 659/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бекировић Најден

 


12.07.2018 године

 

 09:00  Кж1 559/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Илић Марко

 

 10:00  Кж1 554/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Јанковић Александар и др.

 

 10:00  Кж1 601/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Недовић Мишел

 

 12:00  Кж1 661/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Симовић Борица

 


11.07.2018 године

 10:00  Кж1 1646/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Рудаковић Олгица

 

 10:00  Кж1 541/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Драшковић Александар и др.

 

 11:00  Кж1 460/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јовановић Марко

 

 11:15  Кж1 648/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Гавриловић Александар

 


10.07.2018 године

 10:00  Кж1 107/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јанков Ален

 

 11:00  Кж–По1–Пои 6/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Митић Оливер

 

 11:00  Кж1 534/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Брауновић Махајло и др.

 


09.07.2018 године

 10:00  Кж1 650/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Савић Иван

 

 12:00  Кж1 604/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Данојлић Милан и др.

 


06.07.2018 године

 

 10:00  Кж3 13/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пантелић Миљан

 

 11:00  Кж3 12/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ерчевић Душан

 


05.07.2018 године

 09:00  Кж1 533/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јанковић Мирослав и др.

 

 10:30  Кж1 591/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Пеђа

 

 11:00  Кж1 578/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ристић Марко

 

 11:45  Кж1–Спк 14/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Костић Станко

 

 12:00  Кж1 530/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бранковић Милија и др.

 

 12:00  Кж1 576/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Тулимировић Владан

 

 12:00  Кж1 579/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Марковић Давид и др.

 

 12:30  Кж1 637/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Крстић Љутица

 

 13:00  Кж1 409/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Љубеновић Драган и др.

 


04.07.2018 године

 10:00  Кж1 585/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Мацхоуд Тања

 


03.07.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 1/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Шћекић Слободан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 8/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Велашевић Стефан

 

 10:00  Кж1 375/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Обрадовић Синиша и др.

 

 10:00  Кж1 377/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јелисавчић Весна и др.

 

 13:00  Кж1 598/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Баровић Радомир

 


02.07.2018 године

 10:00  Кж1 519/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Белоица Мишић Дејан

 

 10:00  Кж1 ПО1 1/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Шћекић Слободан и др.

 

 10:00  Кж1 616/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Станковић Жарко

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)