Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

07.07.2022 године

 09:30  Кж1 563/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Дурмишев Мустафа и др.

 

 10:00  Кж1 582/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јакимов Илија

 

 10:00  Кж1 353/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ракоњац Милун

 

 10:00  Кж1 550/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Радосављевић Небојша

 

 12:00  Кж1 505/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петровић Дејан

 


06.07.2022 године

 10:00  Кж1 560/2022 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Eric Kouacat

 

 10:00  Кж1 450/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мецинај Игор

 

 11:00  Кж1 483/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Бањановић Бобан и др.

 

 12:10  Кж1 514/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Бојић Богдан

 

 12:30  Кж1 208/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Попадић Огњен и др.

 


05.07.2022 године

 10:00  Кж1 800/2021 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Душанка Ђорђевић
 окривљени  Глишић Станоје

 

 11:00  Кж1 581/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Станковић Милош

 

 11:00  Кж1 542/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Љубевић Филип

 

 11:00  Кж1 557/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Илић Владан

 

 11:15  Кж1 547/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јосиповић Александар и др.

 

 12:00  Кж1 562/2022 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Васић Слободан и др.

 

 12:00  Кж1 422/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Радосављевић Рајко

 

 13:00  Кж1 390/2022 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Новаков Лазар

 


04.07.2022 године

 09:30  Кж1 533/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Флеш Михаило

 

 10:00  Кж1 207/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Делић Александар

 

 11:00  Кж1 567/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Ивановић Богомир

 

 11:30  Кж1 551/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Радосављевић Миодраг

 

 12:00  Кж1 585/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Тодоровић Диана

 

 12:00  Кж1 484/2022 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Симић Марко

 

 12:30  Кж1 564/2022 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Недељковић Милета

 


Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje