Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

28.09.2018 године

 10:00  Кж–По1–Пои 4/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Трнавац Далибор и др.

 


27.09.2018 године

 09:00  Кж1 693/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марковић Зоран и др.

 

 10:00  Кж1 790/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђорђевић Мина и др.

 

 10:00  Кж1 796/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Нешовић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 812/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Станковић Жарко

 

 11:00  Кж1 640/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Станковић Зоран и др.

 

 11:30  Кж1 520/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Андерлик Горан и др.

 

 11:45  Кж1 852/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Трајковић Саша

 

 12:00  Кж1 669/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Алишановић Ален

 

 12:30  Кж1 626/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Рогић Ненад

 


26.09.2018 године

 10:00  Кж3 18/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Софић Мирхат

 

 10:00  Кж1 760/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Хаџи Антоновић Стефан

 

 11:00  Кж1 769/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Брашанац Бојан

 

 11:30  Кж1 829/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Костић Зоран

 

 12:00  Кж1 629/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Лукић Милош

 

 12:00  Кж1 502/2018 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Дејан

 

 12:30  Кж1 658/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Богески Сашо

 


25.09.2018 године

 09:00  Кж1 741/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јашари Кемал

 

 09:00  Кж1 662/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Игњатовић Радивоје

 

 09:30  Кж1 645/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Симеуновић Дарко

 

 10:00  Кж1 311/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Поштин Драган

 

 10:30  Кж1 620/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Насуф Тахири

 

 11:00  Кж1 813/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Петровић Жељко

 

 11:00  Кж1 627/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Костић Славица

 

 11:30  Кж1 732/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Николић Милан

 

 11:45  Кж1 846/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Колаковић Стефан и др.

 

 12:00  Кж1 ПО3 13/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Александар Вујичић
 окривљени  Каралић Александар

 


24.09.2018 године

 10:00  Кж1 803/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Симић Предраг и др.

 

 11:00  Кж1 832/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Драгомировић Слободан

 

 11:00  Кж1 477/2018 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Анђелко и др.

 

 12:00  Кж1 761/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ибрић Мирсад

 

 12:00  Кж1 888/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Николић Дејан

 


20.09.2018 године

 09:00  Кж1 639/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Савић Стефан

 

 10:00  Кж1 747/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Перић Андријана

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 605/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мисими Емре и др.

 

 11:00  Кж1 724/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јеремић Жарко

 

 12:00  Кж1 771/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марјановић Војислав

 

 12:00  Кж1 851/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Александар и др.

 

 12:15  Кж1 ПО3 16/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђонлагић Аднан

 

 12:30  Кж1 608/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Чавић Бранко

 

 13:00  Кж1 844/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Манчић Ненад

 


19.09.2018 године

 10:00  Кж1 802/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вучинић Данило и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 12:00  Кж1 784/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Стојановић Петар

 

 12:30  Кж1 762/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Гугаћ Рахим

 


18.09.2018 године

 09:00  Кж-Тои 1/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ускоковић Бранислав и др.

 

 09:15  Кж1 820/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Митковић Предраг

 

 09:30  Кж1 819/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Митровић Далибор и др.

 

 10:00  Кж1 520/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Андерлик Горан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 222/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вуксановић Бојан и др.

 

 11:00  Кж1 795/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Долхаи Жељко и др.

 

 11:00  Кж1 540/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Хаџић Јасмин

 

 12:00  Кж1 625/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Заграђанин Милош и др.

 


17.09.2018 године

 10:00  Кж1 468/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Ранковић Александар

 

 10:00  Кж1 602/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Оровић Жељко

 

 11:00  Кж1 632/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Шабани Незир

 

 11:00  Кж1 730/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радушки Милорад

 

 12:00  Кж1 711/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Љубовци Фадиљ

 

 12:00  Кж1 ПО3 14/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Чујовић Милош и др.

 

 13:00  Кж1 800/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Станишић Предраг и др.

 


13.09.2018 године

 09:00  Кж1 622/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Милосављевић Милош и др.

 

 09:30  Кж1 644/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Гојковић Филип и др.

 

 10:00  Кж1 619/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђуричић Миломир

 

 10:00  Кж1 ПО3 12/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Хоџић Сенад

 

 10:30  Кж1 684/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Божин Немања и др.

 

 11:00  Кж1 751/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Лојаница Добросав

 

 11:00  Кж1 665/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Божић Владан

 

 11:00  Кж1 834/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ђорђевић Јован

 

 12:00  Кж1 679/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ранђеловић Немања

 

 12:30  Кж1 673/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Чомор Данијел

 

 12:45  Кж1 701/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Краснићи Рахим

 

 13:30  Кж1 750/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Милошевић Павле

 

 13:45  Кж1 726/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Првуловић Драган

 


12.09.2018 године

 10:00  Кж1 541/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Драшковић Александар и др.

 

 11:00  Кж1 829/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Костић Зоран

 

 11:00  Кж1 593/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јоцић Марко

 

 11:30  Кж1 607/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Бојић Ненад

 

 12:00  Кж1 1646/2016 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Рудаковић Олгица

 

 12:00  Кж1 744/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Томић Милан

 

 12:30  Кж1 723/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лалић Милош

 


11.09.2018 године

 09:00  Кж1 408/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Мојовић Владан

 

 10:00  Кж–По1–Тои 2/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стојановић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 1140/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Станислав и др.

 

 10:00  Кж1 429/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Батножић Драган

 

 10:00  Кж1 424/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Тодоровић Ненад

 

 11:00  Кж1 699/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Шкријељ Анес и др.

 

 11:00  Кж1 425/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Лукић Душан

 

 11:00  Кж1 797/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Садовек Данијел

 

 12:00  Кж1 507/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Марјановић Радоња

 

 12:30  Кж1 765/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дошен Милан и др.

 


10.09.2018 године

 09:30  Кж1 757/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Милановић Саша

 

 10:00  Кж1 738/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Бањац Далибор

 

 10:00  Кж1 560/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Анастасијевић Бранко

 

 11:00  Кж1 705/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стојановић Драган

 

 12:00  Кж1 666/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 

 12:00  Кж1 783/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Драгутиновић Јован

 

 12:00  Кж1 696/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Милановић Горан

 

 12:30  Кж1 634/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Новокмет Миленко

 

 13:00  Кж1 858/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Малићевић Самир и др.

 

 13:00  Кж1 677/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јашаревић Сењур

 


06.09.2018 године

 10:00  Кж1 748/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевановић Горан

 

 10:00  Кж1 664/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вујаклија Владимир

 

 10:00  Кж1 708/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Брековић Милош

 

 11:00  Кж1 681/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гојковић Зоран

 

 11:00  Кж1 764/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Урошевић Љубисав

 

 11:30  Кж1 355/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Цветковић Мирослав

 

 12:00  Кж1 554/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Јанковић Александар и др.

 

 12:00  Кж1 682/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мирковић Петар

 

 12:30  Кж1 700/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Матовић Жарко и др.

 

 12:30  Кж1 778/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Марковић Душко

 

 12:30  Кж1 653/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Весна Петровић
 окривљени  Павлоски Здравко

 

 13:30  Кж1 678/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Карамитановски Марко

 

 14:00  Кж1 772/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Лазић Зорица

 


05.09.2018 године

 09:30  Кж1 594/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Перовић Бранко

 

 10:00  Кж1 689/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Матовић Жарко и др.

 

 11:00  Кж1 720/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Митровић Љубомир и др.

 

 11:00  Кж1 721/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Илић Страхиња

 

 12:30  Кж1 528/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Крстић Дејан

 


04.09.2018 године

 10:00  Кж1 401/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јовановић Бојан

 

 11:00  Кж1 624/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Цвијовић Дејан

 

 11:00  Кж1 691/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Тадић Немања

 

 11:00  Кж1 491/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Шиклић Видан

 

 12:00  Кж1 609/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Спасојевић Ненад

 

 13:15  Кж1 692/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пантелић Душан

 


03.09.2018 године

 09:30  Кж1 722/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Станисављевић Жељко

 

 10:00  Кж1 358/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Башић Матија

 

 10:00  Кж1 770/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ивановић Мирослав и др.

 

 10:00  Кж1 640/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Тодоровић Дејан

 

 11:00  Кж1 793/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Новаков Далимир

 

 12:00  Кж1 647/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Шестовић Радован и др.

 

 13:00  Кж1 628/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милков Јован

 


 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)