Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

 

31.01.2018 године

 09:30  Кж1 1272/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ћатовић Максут

 

 10:00  Кж1 1399/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вујичић Вања и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пулетић Тодор и др.

 

 11:00  Кж1 1336/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Прерадовић Александар

 

 12:00  Кж1 1375/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Благојевић Милан и др.

 

 12:30  Кж1 1362/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Аксентијевић Данијела и др.

 

 13:00  Кж1 36/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђокић Петар и др.

 


30.01.2018 године

 10:00  Кж1 1364/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стеванчевић Миломир

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пулетић Тодор и др.

 

 10:00  Кж1 1116/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стојановић Урош и др.

 

 10:15  Кж1 1376/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ивановић Владимир

 

 11:00  Кж1 1386/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Митковић Војислав

 

 11:00  Кж1 1401/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мали Панта

 

 12:00  Кж1 1/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Вучићевић Бранислав

 

 12:30  Кж1 23/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ившић Ивица и др.

 


29.01.2018 године

 09:30  Кж-Пои 19/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Владимир

 

 10:00  Кж1 1286/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Накев Бранко

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пулетић Тодор и др.

 

 11:00  Кж1 988/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петраш Јанош

 

 12:00  Кж1 1395/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јовановић Милован

 

 12:30  Кж1 1039/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Филиповић Александра

 


26.01.2018 године

 11:00  Кж3 22/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Супуровић Драган и др.

 

 12:30  Кж3 27/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовковић Иван

 


25.01.2018 године

 10:00  Кж1 1188/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маљковић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 1321/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Денић Иван и др.

 

 10:00  Кж1 1024/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Маљковић Мирослав

 

 11:00  Кж1 1380/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ракић Дејан

 

 11:00  Кж1 1369/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Веселиновић Небојша

 


24.01.2018 године

 09:30  Кж1 1128/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Јокић Филип и др.

 

 10:00  Кж1 1379/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Савић Милан

 

 12:00  Кж1 11/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Тимотић Влада

 

 12:00  Кж1 1327/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Плавшић Владан

 

 12:30  Кж2 1738/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ђуровић Жаркић Мирјана

 


23.01.2018 године

 09:30  Кж1 1265/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Марјановић Денис и др.

 

 10:00  Кж1 1296/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Буханац Станко и др.

 

 10:00  Кж1 1393/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Хомер Игор и др.

 

 11:00  Кж1 6/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Дамјановић Милош

 

 11:30  Кж1 1343/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бановић Јелена и др.

 

 12:30  Кж-Пои 21/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бунда Ливиус и др.

 


22.01.2018 године

 09:30  Кж1 1400/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вуковић Никола

 

 09:30  Кж1 1361/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Тодоровић Живојин и др.

 

 10:00  Кж1 1186/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Миковић Мирослав

 

 10:00  Кж1 1306/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Покрајац Славко и др.

 

 10:00  Кж1 1368/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Самарџија Стефан

 

 11:00  Кж1 1348/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Забуновић Јовица

 

 12:00  Кж1 20/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Браловић Милош

 

 12:30  Кж1 1383/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Шћекић Никола

 


18.01.2018 године

 10:00  Кж1 1363/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Којић Божидар

 

 10:00  Кж1 1025/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Суботић Дејан и др.

 

 11:00  Кж1 1088/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Јовичић Милан и др.

 


17.01.2018 године

 10:00  Кж1 1355/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Аранитовић Борко

 

 10:00  Кж1 12/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Анђелковић Аца

 

 10:00  Кж1 ПО1 30/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лазаревић Мирко

 

 12:00  Кж1 1329/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђорђевић Миодраг

 

 13:00  Кж1 ПО3 24/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ћаћић Андреј

 


16.01.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 27/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Велимировић Дејан

 

 10:00  Кж1 1325/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Недовић Мишел

 

 12:00  Кж1 673/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Павловић Никола

 


15.01.2018 године

 10:00  Кж1 1374/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Радичевић Бошко

 

 10:00  Кж1 ПО1 24/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Голоскоковић Небојша

 


11.01.2018 године

 09:00  Кж1 ПО3 23/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Лукешевић Зоран

 

 10:00  Кж1 1295/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Симоновић Драган

 

 10:00  Кж-Кре 50/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Зиндовић Јовица

 

 11:00  Кж1 1087/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Пешић Бојан

 

 11:30  Кж1 1341/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђорђевић Иван

 

 13:00  Кж1–Спк 22/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Скопљак Петар

 


10.01.2018 године

 09:30  Кж1 1314/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Шнур Небојша и др.

 


 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)