Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

23.03.2018 године

 10:00  Кж3 2/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Николић Јовица

 


22.03.2018 године

 09:00  Кж1–Спк 4/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јовановић Предраг

 

 09:30  Кж-Пои 19/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Владимир

 

 10:00  Кж1 212/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Петровић Данило

 

 10:00  Кж1 10/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Влачо Бранко и др.

 

 10:00  Кж1 8/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Живановић Славко и др.

 

 10:30  Кж1 183/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Поповић Срђан и др.

 

 12:00  Кж1 225/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Петровић Ненад

 

 12:00  Кж1 44/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Косић Иван

 

 12:30  Кж1 7/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радовановић Саша

 


21.03.2018 године

 09:30  Кж1 988/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петраш Јанош

 

 10:00  Кж1 ПО1 37/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ћулибрк Предраг

 

 10:00  Кж1 10/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Влачо Бранко и др.

 

 11:00  Кж1 233/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовичић Урош

 

 12:00  Кж–По1–Пои 1/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Штрбац Радован и др.

 

 12:30  Кж1 176/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стевановић Милован

 

 13:00  Кж1 ПО1 2/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Мирковић Средоје

 


20.03.2018 године

 09:00  Кж1 134/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јаковљевић Ђорђе и др.

 

 09:00  Кж1 1365/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Тошић Немања

 

 10:00  Кж1 164/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Атанацковић Марко и др.

 

 10:00  Кж1 197/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мартинов Адам

 

 10:30  Кж1 254/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бранковић Мирко и др.

 

 10:30  Кж1 101/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Дугић Ивица

 

 11:00  Кж1 119/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јовановић Ненад

 

 11:00  Кж1 204/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Поповић Горан

 

 11:00  Кж1 63/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Адамовић Дејан

 

 12:00  Кж1 208/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кантар Ненад и др.

 

 12:00  Кж1 192/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Којић Владимир

 

 12:00  Кж1 1371/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шаљић Оскар

 

 13:00  Кж1 184/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кокановић Снежана и др.

 


19.03.2018 године

 09:30  Кж1 185/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Милош

 

 10:00  Кж1 112/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Марјановић Војислав

 

 11:00  Кж1 211/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Младеновић Срђан

 

 12:00  Кж1 226/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Лекић Милан

 

 12:00  Кж1 1371/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шаљић Оскар

 

 12:30  Кж1 186/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ђокић Милош и др.

 

 13:00  Кж1 177/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милошевић Часлав

 


15.03.2018 године

 09:00  Кж1 120/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Митић Немања и др.

 

 10:00  Кж-Пои 21/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бунда Ливиус и др.

 

 10:00  Кж1 1351/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Петровић Владимир и др.

 

 10:30  Кж1 165/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Пантовић Владимир

 

 11:00  Кж1 181/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мирковић Дејан

 

 11:15  Кж1 255/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђорђевић Никола

 

 12:00  Кж1 143/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Недељковић Александар

 

 12:00  Кж1–По1–Спк 2/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Караичић Дарко

 

 12:00  Кж1 221/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ранић Немања

 


14.03.2018 године

 09:30  Кж1 95/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ибрахими Алмир и др.

 

 10:00  Кж1 201/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Поповић Милан

 

 10:00  Кж1 133/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Урошевић Радан

 

 11:15  Кж1 177/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милошевић Часлав

 

 12:00  Кж1 154/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ботић Александар и др.

 

 13:00  Кж1 202/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Станковић Бранко

 


13.03.2018 године

 09:00  Кж1 16/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пауновић Добромир

 

 09:00  Кж1 48/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Марић Андреј

 

 09:30  Кж1 9/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Петровић Марко

 

 10:00  Кж1 25/2018 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петковић Игор

 

 10:00  Кж1 1206/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђукановић Славен

 

 10:30  Кж1 17/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Митић Милорад и др.

 

 11:00  Кж1 26/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Васић Миодраг и др.

 

 11:00  Кж1 156/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мрдељић Горан

 

 11:00  Кж1 34/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Андрић Милан

 

 12:00  Кж1 184/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кокановић Снежана и др.

 

 12:00  Кж1 102/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Пајазитовић Амир

 

 12:00  Кж1 84/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ралић Немања

 


12.03.2018 године

 09:30  Кж1 18/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Дрнда Ведран

 

 11:00  Кж1 169/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ановић Слободан

 

 12:00  Кж1 175/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Тодоровски Драган

 

 12:00  Кж1 238/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петровић Алекса

 

 12:30  Кж1 96/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Шајић Владан

 


 

09.03.2018 године

 10:00  Кж1 1188/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маљковић Владимир и др.

 


08.03.2018 године

 09:00  Кж1 1255/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Томић Владица

 

 10:00  Кж1 140/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Зорић Душан и др.

 

 10:00  Кж1 1390/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Алагић Никола и др.

 

 10:00  Кж1 155/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Степановић Радослав и др.

 

 10:45  Кж1 131/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гојковић Зоран

 

 11:00  Кж1 117/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Николић Ненад и др.

 

 11:30  Кж1 83/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Николић Немања

 

 12:30  Кж1 189/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевановић Немања

 

 13:00  Кж-Кре 6/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Mashkovtsev Anton

 


07.03.2018 године

 09:30  Кж1 72/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Алексић Данило и др.

 

 10:00  Кж1 175/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Тодоровски Драган

 

 10:00  Кж1 ПО1 29/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јенер Рахми и др.

 

 12:00  Кж1 1327/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Плавшић Владан

 

 12:30  Кж-Пои 19/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Владимир

 


06.03.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 29/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јенер Рахми и др.

 

 10:00  Кж1 640/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Станковић Зоран и др.

 

 10:00  Кж1 1092/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Радовановић Бојан и др.

 

 11:00  Кж1 1389/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Стефановић Марјан

 

 11:00  Кж1 132/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Нештинац Жика

 

 11:00  Кж1 84/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ралић Немања

 


05.03.2018 године

 09:30  Кж1 988/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петраш Јанош

 

 10:00  Кж1 112/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Марјановић Војислав

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Надежда Мијатовић
 окривљени  Пулетић Тодор и др.

 

 10:30  Кж1 136/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Дујовић Филип и др.

 

 11:00  Кж1 97/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Шарац Бошко

 

 12:00  Кж1 80/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Новаков Александар

 

 12:30  Кж1 1382/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Гвозденовић Ивана

 


02.03.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 28/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Живојиновић Миљко и др.

 


01.03.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 28/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Живојиновић Миљко и др.

 

 10:00  Кж1 1301/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Бенаћ Шантић Љиљана и др.

 

 11:00  Кж-Кре 6/2018 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Mashkovtsev Anton

 

 11:30  Кж1 ПО3 22/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ачански Никола и др.

 

 12:00  Кж1 106/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Војиновић Драган

 

 12:30  Кж1 1396/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јездимировић Милан

 


28.02.2018 године

 10:00  Кж1 153/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Костић Љубомир и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 28/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Живојиновић Миљко и др.

 

 12:30  Кж1 1381/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кочевић Владимир

 


27.02.2018 године

 10:00  Кж1 1340/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Надежда Мијатовић
 окривљени  Армуш Миливоје и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 28/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Живојиновић Миљко и др.

 

 10:00  Кж1 7/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радовановић Саша

 

 10:00  Кж1 1352/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Дамјановић Слободан и др.

 

 11:00  Кж1 65/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Каин Урош

 

 11:30  Кж1 1283/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Митровић Драган

 

 12:00  Кж1 1210/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ђорђевић Бранко

 


26.02.2018 године

 10:00  Кж1 110/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Стевановић Бранко и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 28/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Живојиновић Миљко и др.

 

 11:00  Кж1 1392/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Чоловић Гордан

 

 12:00  Кж1 151/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вучковић Срђан

 

 12:30  Кж1 1271/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Томић Дарко

 


23.02.2018 године

 10:00  Кж1 1188/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маљковић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 1233/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Прелић Ђорђе

 


22.02.2018 године

 09:00  Кж1 16/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пауновић Добромир

 

 09:00  Кж1 1202/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Димитријевић Александар и др.

 

 09:20  Кж1 1333/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Савић Драган

 

 10:00  Кж1 118/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Цако Саит

 

 10:00  Кж1 1233/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Прелић Ђорђе

 

 11:00  Кж1 100/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Конатар Владимир

 

 11:00  Кж1 1388/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Поповић Предраг

 

 11:00  Кж2 1738/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ђуровић Жаркић Мирјана

 

 11:00  Кж1 1397/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вељковић Живојин и др.

 

 12:00  Кж-Пои 21/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бунда Ливиус и др.

 

 12:00  Кж1 1366/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Идризај Хаџија

 

 13:00  Кж1 141/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марковић Владан и др.

 


21.02.2018 године

 10:00  Кж1 1144/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Чабаркапа Александар и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 23/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Георгиев Михаил

 

 10:00  Кж1 ПО1 32/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јеремић Бојана и др.

 

 12:00  Кж1 ПО1 34/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Стевановић Зоран

 

 13:00  Кж1 86/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Димитријевић Милан

 


20.02.2018 године

 09:00  Кж1 1176/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петровић Драган и др.

 

 09:30  Кж1 1208/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стојановић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 1329/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђорђевић Миодраг

 

 10:00  Кж1 ПО1 32/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јеремић Бојана и др.

 

 10:00  Кж1 1198/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матовић Слободан и др.

 

 10:30  Кж1 71/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марковић Мило

 

 11:00  Кж1 1345/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јовановић Драган и др.

 

 11:30  Кж1 139/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Новаков Синиша

 

 12:00  Кж1 94/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ферди Сејфул

 


19.02.2018 године

 10:00  Кж1 90/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Бојковић Зоран

 

 10:00  Кж1 ПО1 32/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јеремић Бојана и др.

 

 11:00  Кж1 1088/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Јовичић Милан и др.

 


14.02.2018 године

 09:30  Кж1 824/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовић Сузана

 

 12:00  Кж1 67/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђорђевић Братислав и др.

 


13.02.2018 године

 10:00  Кж1 1/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Вучићевић Бранислав

 

 10:00  Кж1 1394/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гаврић Александар

 

 10:00  Кж1 1284/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Пауновић Алекса

 

 10:30  Кж1 65/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Каин Урош

 

 10:30  Кж1 17/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Митић Милорад и др.

 

 11:00  Кж1 1235/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Станковић Милутин и др.

 

 12:00  Кж1 71/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марковић Мило

 

 12:40  Кж1 58/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Тешовић Драган

 


12.02.2018 године

 09:30  Кж1 98/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Миленковић Душан

 

 10:00  Кж1 64/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Копривица Петар

 

 10:00  Кж1 74/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ника Душко и др.

 

 10:00  Кж1 ПО3 25/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Chitrit Yifate

 

 10:30  Кж1 127/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ницевић Демир

 

 12:00  Кж1 1282/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Станковић Милош

 


09.02.2018 године

 10:00  Кж3 27/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовковић Иван

 


08.02.2018 године

 10:00  Кж1 1385/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Надежда Мијатовић
 окривљени  Лукић Немања и др.

 

 10:00  Кж1 99/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевић Марио

 

 10:00  Кж1 1391/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Марковић Далибор и др.

 

 10:00  Кж1 1376/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ивановић Владимир

 

 10:30  Кж1 41/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ћетковић Милан

 

 11:00  Кж1 22/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Васић Драган

 

 11:00  Кж1 29/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Зарић Јасмина

 

 12:00  Кж1 1340/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Армуш Миливоје и др.

 

 12:00  Кж1 44/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Косић Иван

 

 12:00  Кж1 1371/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шаљић Оскар

 

 12:00  Кж1 60/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ножица Никола

 

 12:00  Кж1 1261/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Крстић Татјана и др.

 


07.02.2018 године

 09:30  Кж1 1189/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Пантелић Миљан

 

 10:00  Кж1 954/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Јовановић Слађана и др.

 

 11:00  Кж1 ПО3 16/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Благојевић Војислав

 

 11:15  Кж1 1327/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Плавшић Владан

 


06.02.2018 године

 10:00  Кж1–По1–Спк 1/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Фаркаш Мануел

 

 10:30  Кж1 24/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Лазаревић Јелена

 

 10:30  Кж1 70/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Станојевић Горан

 

 11:00  Кж1 1370/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матијашевић Златан

 

 11:00  Кж1 1092/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Радовановић Бојан и др.

 


05.02.2018 године

 10:00  Кж1 1163/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ерчевић Душан

 

 11:00  Кж1 1404/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Марковић Александар

 

 11:00  Кж1 1392/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Чоловић Гордан

 

 11:45  Кж1 73/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Радивојевић Миленко

 

 12:00  Кж1 66/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Исмаиловић Александар и др.

 

 12:00  Кж1 1283/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Митровић Драган

 

 12:30  Кж1 1127/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Михајловић Лазар и др.

 

 13:00  Кж1 89/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Миливојевић Горан и др.

 

 13:30  Кж1 42/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Алишах Дамир

 


02.02.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 26/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пулетић Тодор и др.

 


01.02.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 26/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пулетић Тодор и др.

 

 12:00  Кж1 56/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јанкелић Никола

 

 12:00  Кж1 1208/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стојановић Милош и др.

 

 

31.01.2018 године

 09:30  Кж1 1272/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ћатовић Максут

 

 10:00  Кж1 1399/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вујичић Вања и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пулетић Тодор и др.

 

 11:00  Кж1 1336/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Прерадовић Александар

 

 12:00  Кж1 1375/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Благојевић Милан и др.

 

 12:30  Кж1 1362/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Аксентијевић Данијела и др.

 

 13:00  Кж1 36/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђокић Петар и др.

 


30.01.2018 године

 10:00  Кж1 1364/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стеванчевић Миломир

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пулетић Тодор и др.

 

 10:00  Кж1 1116/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стојановић Урош и др.

 

 10:15  Кж1 1376/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ивановић Владимир

 

 11:00  Кж1 1386/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Митковић Војислав

 

 11:00  Кж1 1401/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мали Панта

 

 12:00  Кж1 1/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Вучићевић Бранислав

 

 12:30  Кж1 23/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ившић Ивица и др.

 


29.01.2018 године

 09:30  Кж-Пои 19/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Владимир

 

 10:00  Кж1 1286/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Накев Бранко

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пулетић Тодор и др.

 

 11:00  Кж1 988/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петраш Јанош

 

 12:00  Кж1 1395/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јовановић Милован

 

 12:30  Кж1 1039/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Филиповић Александра

 


26.01.2018 године

 11:00  Кж3 22/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Супуровић Драган и др.

 

 12:30  Кж3 27/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовковић Иван

 


25.01.2018 године

 10:00  Кж1 1188/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маљковић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 1321/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Денић Иван и др.

 

 10:00  Кж1 1024/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Маљковић Мирослав

 

 11:00  Кж1 1380/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ракић Дејан

 

 11:00  Кж1 1369/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Веселиновић Небојша

 


24.01.2018 године

 09:30  Кж1 1128/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Јокић Филип и др.

 

 10:00  Кж1 1379/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Савић Милан

 

 12:00  Кж1 11/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Тимотић Влада

 

 12:00  Кж1 1327/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Плавшић Владан

 

 12:30  Кж2 1738/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ђуровић Жаркић Мирјана

 


23.01.2018 године

 09:30  Кж1 1265/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Марјановић Денис и др.

 

 10:00  Кж1 1296/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Буханац Станко и др.

 

 10:00  Кж1 1393/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Хомер Игор и др.

 

 11:00  Кж1 6/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Дамјановић Милош

 

 11:30  Кж1 1343/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бановић Јелена и др.

 

 12:30  Кж-Пои 21/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бунда Ливиус и др.

 


22.01.2018 године

 09:30  Кж1 1400/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вуковић Никола

 

 09:30  Кж1 1361/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Тодоровић Живојин и др.

 

 10:00  Кж1 1186/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Миковић Мирослав

 

 10:00  Кж1 1306/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Покрајац Славко и др.

 

 10:00  Кж1 1368/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Самарџија Стефан

 

 11:00  Кж1 1348/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Забуновић Јовица

 

 12:00  Кж1 20/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Браловић Милош

 

 12:30  Кж1 1383/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Шћекић Никола

 


18.01.2018 године

 10:00  Кж1 1363/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Којић Божидар

 

 10:00  Кж1 1025/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Суботић Дејан и др.

 

 11:00  Кж1 1088/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Јовичић Милан и др.

 


17.01.2018 године

 10:00  Кж1 1355/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Аранитовић Борко

 

 10:00  Кж1 12/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Анђелковић Аца

 

 10:00  Кж1 ПО1 30/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лазаревић Мирко

 

 12:00  Кж1 1329/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђорђевић Миодраг

 

 13:00  Кж1 ПО3 24/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ћаћић Андреј

 


16.01.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 27/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Велимировић Дејан

 

 10:00  Кж1 1325/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Недовић Мишел

 

 12:00  Кж1 673/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Павловић Никола

 


15.01.2018 године

 10:00  Кж1 1374/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Радичевић Бошко

 

 10:00  Кж1 ПО1 24/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Голоскоковић Небојша

 


11.01.2018 године

 09:00  Кж1 ПО3 23/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Лукешевић Зоран

 

 10:00  Кж1 1295/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Симоновић Драган

 

 10:00  Кж-Кре 50/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Зиндовић Јовица

 

 11:00  Кж1 1087/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Пешић Бојан

 

 11:30  Кж1 1341/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђорђевић Иван

 

 13:00  Кж1–Спк 22/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Скопљак Петар

 


10.01.2018 године

 09:30  Кж1 1314/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Шнур Небојша и др.

 


 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)