Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

28.12.2017 године

 09:00  Кж1 1255/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Томић Владица

 

 10:00  Кж-Кре 50/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Зиндовић Јовица

 

 10:00  Кж1 1260/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Рамовић Дејан и др.

 


27.12.2017 године

 10:00  Кж2 ПО1 275/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Mario Ausoni

 

 10:00  Кж1 1186/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Миковић Мирослав

 

 10:00  Кж1 ПО1 18/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Косић Жељко и др.

 

 12:00  Кж1 891/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 


26.12.2017 године

 09:00  Кж1 1268/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Грбић Филип и др.

 

 09:00  Кж1 1176/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петровић Драган и др.

 

 09:30  Кж1 1307/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јокић Љиљана

 

 10:00  Кж1 1317/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Станојевић Горан

 

 10:00  Кж1 1342/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ајдуковић Зоран

 

 10:00  Кж1 1282/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станковић Милош

 

 10:00  Кж1 978/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ивановић Момчило

 

 10:30  Кж1 1218/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Младеновић Никола

 

 11:00  Кж1 1274/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марковић Милош

 

 11:00  Кж1 1311/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Дакић Небојша и др.

 

 11:00  Кж1 1349/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Голоскоковић Небојша

 

 11:00  Кж1 1331/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Савић Угљеша

 

 12:30  Кж1 1309/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Кузмановић Александар

 

 13:00  Кж1 1312/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Шаћири Беким и др.

 

 13:00  Кж1 1202/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Димитријевић Александар и др.

 

 13:30  Кж1 1335/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Boalbadawi Abed Nour

 


25.12.2017 године

 10:00  Кж1 1211/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Вучевић Милорад

 

 10:00  Кж1 1229/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Чикаровски Андреас

 

 12:00  Кж1 1328/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Ерић Милан и др.

 

 12:00  Кж-Пои 15/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђорић Далибор и др.

 


22.12.2017 године

 10:00  Кж1 384/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Ђурковић Никола и др.

 

 12:00  Кж1 ПО1 36/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Лојаница Раданко

 


21.12.2017 године

 09:00  Кж1 1136/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петровић Саша и др.

 

 09:00  Кж1 1024/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Маљковић Мирослав

 

 10:00  Кж1 1130/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Живановић Маријо и др.

 

 10:00  Кж1 1087/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Пешић Бојан

 

 10:00  Кж1 1116/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стојановић Урош и др.

 

 11:00  Кж1 1200/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Анастасијевић Бранко

 

 11:00  Кж1 1289/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Савадиновић Стеван

 

 11:30  Кж1 1296/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Буханац Станко и др.

 

 12:00  Кж1 897/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Николић Бранко и др.

 

 12:00  Кж1 1166/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бандић Ђорђе

 

 12:30  Кж1 1290/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ђаковић Милорад

 

 13:00  Кж-Пои 21/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бунда Ливиус и др.

 

 13:00  Кж1 1244/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Лукић Дејан и др.

 


20.12.2017 године

 09:30  Кж1 1220/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Сребреница Емир

 

 10:00  Кж1 1646/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Рудаковић Олгица

 

 10:00  Кж1 1257/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђорђевић Марко

 

 11:00  Кж1 425/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Мартиновић Предраг и др.

 

 11:30  Кж-Кре 49/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Зиндовић Јовица

 

 12:00  Кж3 30/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пејковић Душко

 

 12:00  Кж-Пои 19/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Владимир

 

 12:30  Кж1 1287/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Север Луце

 


19.12.2017 године

 09:00  Кж1 1084/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Димитријевић Марко и др.

 

 10:00  Кж1 1323/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станимировић Зоран

 

 13:00  Кж1 1248/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Виријевић Иван

 

 13:00  Кж1 1316/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Станковић Зоран

 


18.12.2017 године

 09:30  Кж1 1102/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Станчић Станоје

 

 10:00  Кж1 1264/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ковачевић Ана

 

 10:00  Кж1 1088/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовичић Милан и др.

 

 10:30  Кж-Кре 48/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Mashkovtsev Anton

 

 12:00  Кж1 954/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Јовановић Слађана и др.

 

 12:00  Кж1 1288/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ђурђевић Милош

 

 12:00  Кж1 1305/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ђокић Александар

 

 12:00  Кж1 ПО3 4/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Борота Душан

 

 12:30  Кж1 1246/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стокић Владимир

 

 13:00  Кж1 1318/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Димитријевић Никола и др.

 

 13:30  Кж1 1293/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Васа Марјану

 


15.12.2017 године

 11:00  Кж3 22/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Супуровић Драган и др.

 

 12:00  Кж3 27/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовковић Иван

 


14.12.2017 године

 09:00  Кж1 1124/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Лејић Предраг

 

 09:00  Кж1 1180/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Лазић Милутин

 

 09:40  Кж1 1242/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Милан

 

 10:00  Кж1 1188/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маљковић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 1249/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевановић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 973/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Митровић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 1265/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Марјановић Денис и др.

 

 10:30  Кж1 1218/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Младеновић Никола

 

 11:00  Кж1 1250/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Младеновић Анђелко

 

 11:00  Кж1 1266/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Николић Момир и др.

 

 12:00  Кж1 1275/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Гавриловић Бранислав и др.

 

 12:00  Кж1 1227/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Кондић Ненад

 

 12:00  Кж1 640/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станковић Зоран и др.

 

 12:30  Кж1 1267/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Меденица Филип

 


13.12.2017 године

 09:30  Кж1 1128/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јокић Филип и др.

 

 10:00  Кж1 1133/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Игњатовић Радивоје

 

 12:00  Кж1 1186/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Миковић Мирослав

 


12.12.2017 године

 09:00  Кж1 1008/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јанковић Љиљана и др.

 

 10:00  Кж1 1225/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Илић Радисав

 

 10:00  Кж1 1231/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Јанковић Иван

 

 10:30  Кж1 1243/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Балдеси Лука и др.

 

 11:00  Кж1 1251/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Миливојевић Дејан и др.

 

 11:00  Кж1 1201/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јанковић Ана и др.

 

 12:00  Кж1 673/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Павловић Никола

 

 13:00  Кж1 1277/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марковић Мирко и др.

 


11.12.2017 године

 10:00  Кж1 1236/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Стојановић Чедомир

 

 10:45  Кж1 675/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лазић Немања и др.

 

 11:00  Кж1 1273/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Качавенда Синиша

 

 11:30  Кж1 1294/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Трифуновић Александар

 

 11:30  Кж1 1089/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Зец Снежана и др.

 

 12:45  Кж1 1114/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Лисица Ненад

 


08.12.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 22/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Новаковић Борислав и др.

 


07.12.2017 године

 09:00  Кж–По1–Пои 4/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јевтић Јевта

 

 09:00  Кж1 1202/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Димитријевић Александар и др.

 

 10:00  Кж1 1197/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Тодоровић Слободан

 

 10:00  Кж1 460/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Миленковић Вера и др.

 

 10:00  Кж1 833/2017 (главни претрес)
 судница  16, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Стризовић Иван и др.

 


06.12.2017 године

 11:00  Кж1 1222/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Милорад

 

 12:30  Кж1 1154/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Рајчић Миодраг

 


05.12.2017 године

 10:00  Кж1 1226/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Поповић Горан

 

 11:00  Кж1 1199/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Вујин Радмила и др.

 

 11:00  Кж1 734/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Љуштина Милош и др.

 

 11:00  Кж1 1089/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Зец Снежана и др.

 

 11:00  Кж1 952/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Радојевић Жељко

 

 11:45  Кж1 887/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Миловановић Марко

 

 12:00  Кж1 1167/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Велимировић Велимир и др.

 


04.12.2017 године

 09:30  Кж1 1245/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Сокола Владимир

 

 10:00  Кж1 1137/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стојаковић Марко

 

 11:00  Кж1 1247/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Павловић Зоран

 

 11:00  Кж1 1112/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шимпрага Желимир

 


 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)