Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

01.12.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 18/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Косић Жељко и др.

 


30.11.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 18/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Косић Жељко и др.

 

 10:00  Кж1 1121/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Костић Лука

 

 11:00  Кж1 1240/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Петровић Марко

 


29.11.2017 године

 09:30  Кж1 942/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанићијевић Небојша и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 18/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Косић Жељко и др.

 

 11:00  Кж-Пои 19/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Владимир

 

 12:00  Кж1 1094/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Словак Срђан и др.

 

 12:00  Кж1 1096/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Бојић Страхиња

 

 12:30  Кж1 749/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лучић Бојан и др.

 


28.11.2017 године

 09:30  Кж1 1214/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Петровић Владимир

 

 09:30  Кж1 1207/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јанићијевић Илија

 

 10:00  Кж1 ПО1 18/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Косић Жељко и др.

 

 10:00  Кж1 1162/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Симовић Горан

 

 11:00  Кж1 1085/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Коци Љупче

 

 11:00  Кж1 1215/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милошевић Милан

 

 11:00  Кж1 1050/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Илић Џемаил и др.

 

 11:45  Кж1 1190/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гроздановић Филип и др.

 

 12:00  Кж1 1160/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Радојчић Иван

 

 12:00  Кж1 1143/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Вељковић Дејан и др.

 

 12:30  Кж1 1123/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ристић Небојша

 


27.11.2017 године

 09:30  Кж1 1129/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Дјатлов Константин

 

 10:00  Кж1 1051/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Павловић Стефан

 

 10:00  Кж1 1020/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Зиројевић Обрен

 

 12:00  Кж1 1237/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Димовић Мирослав

 

 12:15  Кж1 648/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гаковић Душан

 


23.11.2017 године

 09:00  Кж-Кре 42/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Недељковић Марко

 

 09:00  Кж1 1161/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Остојић Станко

 

 09:15  Кж1 1192/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марковић Стојан и др.

 

 09:40  Кж1 1034/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Војиновић Жељко

 

 10:00  Кж1 ПО1 16/2017 (главни претрес)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Рајић Милче и др.

 

 10:00  Кж1 1087/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Пешић Бојан

 

 10:00  Кж1 1207/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јанићијевић Илија

 

 11:00  Кж1 1218/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Младеновић Никола

 

 11:00  Кж-Пои 20/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Смиљић Соња

 

 11:00  Кж1 1190/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гроздановић Филип и др.

 

 11:00  Кж1 1068/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Спасојевић Ненад

 

 11:30  Кж1 1216/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јелић Душан

 

 12:00  Кж1 827/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Узуновић Бјелобрк Дуња

 

 12:30  Кж1 1191/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Кујовић Василије

 

 13:30  Кж1–По1–Спк 3/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Фаркаш Мануел

 


22.11.2017 године

 10:00  Кж2 ПО1 231/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ausoni Mario

 

 10:00  Кж1 1646/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Рудаковић Олгица

 

 11:00  Кж1 699/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Бојић Ненад

 

 12:30  Кж1 891/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 


21.11.2017 године

 09:00  Кж1 1124/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Лејић Предраг

 

 10:00  Кж1 1158/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јевтић Драгољуб

 

 10:00  Кж1 932/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стевић Александар

 

 11:00  Кж1 887/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миловановић Марко

 

 12:30  Кж1 978/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ивановић Момчило

 


20.11.2017 године

 10:00  Кж1 1223/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Анталић Милош

 

 10:00  Кж1 1187/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Дабовић Милан

 

 10:00  Кж-Кре 43/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Лугоња Немања

 

 11:00  Кж1 1154/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Рајчић Миодраг

 

 11:00  Кж1 339/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Ранковић Александар

 

 11:30  Кж1 1168/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Васић Мирко

 

 12:00  Кж1 1212/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милошев Небојша

 

 12:00  Кж1 976/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Николић Татјана

 


17.11.2017 године

 11:00  Кж1 384/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђурковић Никола и др.

 


16.11.2017 године

 09:00  Кж1 1110/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Думитру Коста и др.

 

 09:30  Кж1 787/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовановић Станко

 

 10:00  Кж1 876/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Мијаиловић Никола

 

 10:00  Кж1 1111/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милосављевић Ђорђе

 

 10:15  Кж1 1121/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Костић Лука

 

 11:00  Кж1 992/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Максимовић Жељко и др.

 

 11:00  Кж1 931/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Андрејић Мирјана и др.

 

 12:00  Кж1 1177/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кишић Миливој и др.

 


15.11.2017 године

 10:00  Кж1 546/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Матић Мирослав

 

 10:00  Кж1 1186/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Миковић Мирослав

 

 11:00  Кж1 ПО3 16/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Благојевић Војислав

 

 12:00  Кж1 1146/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Бабић Владан и др.

 

 13:00  Кж1 749/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лучић Бојан и др.

 


14.11.2017 године

 09:30  Кж1 815/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мачар Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 1130/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Живановић Маријо и др.

 

 10:00  Кж1 1165/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Врач Горан и др.

 

 10:30  Кж1 1172/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Брђић Драган

 

 11:00  Кж1 1174/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ковачевић Бранко

 

 11:00  Кж1 1139/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ставрић Иван

 

 11:00  Кж1 1171/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Радосављевић Боривоје

 

 11:00  Кж1 717/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Шмигић Љубисав

 

 12:00  Кж–По1–Кре 8/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Христов Георги Коев и др.

 

 12:00  Кж1 1093/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Реџепи Ердуан и др.

 


13.11.2017 године

 11:00  Кж1 1094/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Словак Срђан и др.

 

 11:00  Кж1 920/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Васић Влајко

 

 12:30  Кж1 1096/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Бојић Страхиња

 


10.11.2017 године

 10:00  Кж1 675/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лазић Немања и др.

 

 11:00  Кж3 19/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Тодоровић Зоран

 

 11:30  Кж3 18/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Милован

 

 11:30  Кж1 1004/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ристић Ненад и др.

 


09.11.2017 године

 09:00  Кж1 1019/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Новаковић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 21/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пеурача Драгољуб

 

 12:00  Кж1 1126/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Величков Јовица и др.

 

 12:00  Кж1 734/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Љуштина Милош и др.

 

 12:00  Кж1 1641/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Биочанин Станоје и др.

 

 12:30  Кж1 ПО1 25/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дрча Јован и др.

 


08.11.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 21/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пеурача Драгољуб

 


07.11.2017 године

 10:00  Кж1 1106/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Трифуновић Немања и др.

 

 10:00  Кж1 1156/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маринковић Влада

 

 10:00  Кж1 833/2017 (јавна седница)
 судница  16, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стризовић Иван и др.

 

 10:00  Кж1 1089/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Зец Снежана и др.

 

 11:00  Кж1 1045/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Павлица Душан

 

 11:00  Кж1 1065/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Милићевић Васиљ и др.

 

 11:00  Кж1 952/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Радојевић Жељко

 

 12:00  Кж1 897/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Николић Бранко и др.

 

 12:00  Кж1 1134/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Андрејић Лазар и др.

 

 12:00  Кж1 673/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Павловић Никола

 


06.11.2017 године

 09:30  Кж1 1079/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Даниловић Милан

 

 10:00  Кж1 891/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 

 11:00  Кж1 1120/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Аћимовић Славиша и др.

 

 11:00  Кж1 1103/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Радуловић Бранко

 

 11:00  Кж1 1064/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јеремић Јован и др.

 

 12:00  Кж1 1145/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Петрих Александар и др.

 


03.11.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 20/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Буструц Горан

 


02.11.2017 године

 09:00  Кж1 903/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Миловановић Жељко

 

 10:00  Кж1 892/2017 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мрђа Јовица

 

 11:00  Кж1 924/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кувачић Марко

 

 11:00  Кж1 289/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Матеовић Звонко и др.

 

 12:00  Кж1 1107/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бошковић Слободан

 

 12:00  Кж1 1049/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Давидовић Бојан и др.

 

 13:00  Кж1 1132/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Крупљанин Ранко

 


01.11.2017 године

 09:30  Кж1 1012/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанковић Мирко и др.

 

 11:00  Кж–По1–Пои 3/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Кнежевић Жељко

 


 

 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)