Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

28.12.2017 године

 09:00  Кж1 1255/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Томић Владица

 

 10:00  Кж-Кре 50/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Зиндовић Јовица

 

 10:00  Кж1 1260/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Рамовић Дејан и др.

 


27.12.2017 године

 10:00  Кж2 ПО1 275/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Mario Ausoni

 

 10:00  Кж1 1186/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Миковић Мирослав

 

 10:00  Кж1 ПО1 18/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Косић Жељко и др.

 

 12:00  Кж1 891/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 


26.12.2017 године

 09:00  Кж1 1268/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Грбић Филип и др.

 

 09:00  Кж1 1176/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петровић Драган и др.

 

 09:30  Кж1 1307/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јокић Љиљана

 

 10:00  Кж1 1317/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Станојевић Горан

 

 10:00  Кж1 1342/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ајдуковић Зоран

 

 10:00  Кж1 1282/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станковић Милош

 

 10:00  Кж1 978/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ивановић Момчило

 

 10:30  Кж1 1218/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Младеновић Никола

 

 11:00  Кж1 1274/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марковић Милош

 

 11:00  Кж1 1311/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Дакић Небојша и др.

 

 11:00  Кж1 1349/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Голоскоковић Небојша

 

 11:00  Кж1 1331/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Савић Угљеша

 

 12:30  Кж1 1309/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Кузмановић Александар

 

 13:00  Кж1 1312/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Шаћири Беким и др.

 

 13:00  Кж1 1202/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Димитријевић Александар и др.

 

 13:30  Кж1 1335/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Boalbadawi Abed Nour

 


25.12.2017 године

 10:00  Кж1 1211/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Вучевић Милорад

 

 10:00  Кж1 1229/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Чикаровски Андреас

 

 12:00  Кж1 1328/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Ерић Милан и др.

 

 12:00  Кж-Пои 15/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђорић Далибор и др.

 


22.12.2017 године

 10:00  Кж1 384/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Ђурковић Никола и др.

 

 12:00  Кж1 ПО1 36/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Лојаница Раданко

 


21.12.2017 године

 09:00  Кж1 1136/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петровић Саша и др.

 

 09:00  Кж1 1024/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Маљковић Мирослав

 

 10:00  Кж1 1130/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Живановић Маријо и др.

 

 10:00  Кж1 1087/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Пешић Бојан

 

 10:00  Кж1 1116/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стојановић Урош и др.

 

 11:00  Кж1 1200/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Анастасијевић Бранко

 

 11:00  Кж1 1289/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Савадиновић Стеван

 

 11:30  Кж1 1296/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Буханац Станко и др.

 

 12:00  Кж1 897/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Николић Бранко и др.

 

 12:00  Кж1 1166/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бандић Ђорђе

 

 12:30  Кж1 1290/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ђаковић Милорад

 

 13:00  Кж-Пои 21/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бунда Ливиус и др.

 

 13:00  Кж1 1244/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Лукић Дејан и др.

 


20.12.2017 године

 09:30  Кж1 1220/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Сребреница Емир

 

 10:00  Кж1 1646/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Рудаковић Олгица

 

 10:00  Кж1 1257/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђорђевић Марко

 

 11:00  Кж1 425/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Мартиновић Предраг и др.

 

 11:30  Кж-Кре 49/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Зиндовић Јовица

 

 12:00  Кж3 30/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пејковић Душко

 

 12:00  Кж-Пои 19/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Владимир

 

 12:30  Кж1 1287/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Север Луце

 


19.12.2017 године

 09:00  Кж1 1084/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Димитријевић Марко и др.

 

 10:00  Кж1 1323/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станимировић Зоран

 

 13:00  Кж1 1248/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Виријевић Иван

 

 13:00  Кж1 1316/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Станковић Зоран

 


18.12.2017 године

 09:30  Кж1 1102/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Станчић Станоје

 

 10:00  Кж1 1264/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ковачевић Ана

 

 10:00  Кж1 1088/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовичић Милан и др.

 

 10:30  Кж-Кре 48/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Mashkovtsev Anton

 

 12:00  Кж1 954/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Јовановић Слађана и др.

 

 12:00  Кж1 1288/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ђурђевић Милош

 

 12:00  Кж1 1305/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ђокић Александар

 

 12:00  Кж1 ПО3 4/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Борота Душан

 

 12:30  Кж1 1246/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стокић Владимир

 

 13:00  Кж1 1318/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Димитријевић Никола и др.

 

 13:30  Кж1 1293/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Васа Марјану

 


15.12.2017 године

 11:00  Кж3 22/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Супуровић Драган и др.

 

 12:00  Кж3 27/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовковић Иван

 


14.12.2017 године

 09:00  Кж1 1124/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Лејић Предраг

 

 09:00  Кж1 1180/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Лазић Милутин

 

 09:40  Кж1 1242/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Милан

 

 10:00  Кж1 1188/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маљковић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 1249/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевановић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 973/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Митровић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 1265/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Марјановић Денис и др.

 

 10:30  Кж1 1218/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Младеновић Никола

 

 11:00  Кж1 1250/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Младеновић Анђелко

 

 11:00  Кж1 1266/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Николић Момир и др.

 

 12:00  Кж1 1275/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Гавриловић Бранислав и др.

 

 12:00  Кж1 1227/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Кондић Ненад

 

 12:00  Кж1 640/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станковић Зоран и др.

 

 12:30  Кж1 1267/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Меденица Филип

 


13.12.2017 године

 09:30  Кж1 1128/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јокић Филип и др.

 

 10:00  Кж1 1133/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Игњатовић Радивоје

 

 12:00  Кж1 1186/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Миковић Мирослав

 


12.12.2017 године

 09:00  Кж1 1008/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јанковић Љиљана и др.

 

 10:00  Кж1 1225/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Илић Радисав

 

 10:00  Кж1 1231/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Јанковић Иван

 

 10:30  Кж1 1243/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Балдеси Лука и др.

 

 11:00  Кж1 1251/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Миливојевић Дејан и др.

 

 11:00  Кж1 1201/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јанковић Ана и др.

 

 12:00  Кж1 673/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Павловић Никола

 

 13:00  Кж1 1277/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марковић Мирко и др.

 


11.12.2017 године

 10:00  Кж1 1236/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Стојановић Чедомир

 

 10:45  Кж1 675/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лазић Немања и др.

 

 11:00  Кж1 1273/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Качавенда Синиша

 

 11:30  Кж1 1294/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Трифуновић Александар

 

 11:30  Кж1 1089/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Зец Снежана и др.

 

 12:45  Кж1 1114/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Лисица Ненад

 


08.12.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 22/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Новаковић Борислав и др.

 


07.12.2017 године

 09:00  Кж–По1–Пои 4/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јевтић Јевта

 

 09:00  Кж1 1202/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Димитријевић Александар и др.

 

 10:00  Кж1 1197/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Тодоровић Слободан

 

 10:00  Кж1 460/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Миленковић Вера и др.

 

 10:00  Кж1 833/2017 (главни претрес)
 судница  16, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Стризовић Иван и др.

 


06.12.2017 године

 11:00  Кж1 1222/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Милорад

 

 12:30  Кж1 1154/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Рајчић Миодраг

 


05.12.2017 године

 10:00  Кж1 1226/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Поповић Горан

 

 11:00  Кж1 1199/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Вујин Радмила и др.

 

 11:00  Кж1 734/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Љуштина Милош и др.

 

 11:00  Кж1 1089/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Зец Снежана и др.

 

 11:00  Кж1 952/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Радојевић Жељко

 

 11:45  Кж1 887/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Миловановић Марко

 

 12:00  Кж1 1167/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Велимировић Велимир и др.

 


04.12.2017 године

 09:30  Кж1 1245/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Сокола Владимир

 

 10:00  Кж1 1137/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стојаковић Марко

 

 11:00  Кж1 1247/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Павловић Зоран

 

 11:00  Кж1 1112/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шимпрага Желимир

 


01.12.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 18/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Косић Жељко и др.

 


30.11.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 18/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Косић Жељко и др.

 

 10:00  Кж1 1121/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Костић Лука

 

 11:00  Кж1 1240/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Петровић Марко

 


29.11.2017 године

 09:30  Кж1 942/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанићијевић Небојша и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 18/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Косић Жељко и др.

 

 11:00  Кж-Пои 19/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Владимир

 

 12:00  Кж1 1094/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Словак Срђан и др.

 

 12:00  Кж1 1096/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Бојић Страхиња

 

 12:30  Кж1 749/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лучић Бојан и др.

 


28.11.2017 године

 09:30  Кж1 1214/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Петровић Владимир

 

 09:30  Кж1 1207/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јанићијевић Илија

 

 10:00  Кж1 ПО1 18/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Косић Жељко и др.

 

 10:00  Кж1 1162/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Симовић Горан

 

 11:00  Кж1 1085/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Коци Љупче

 

 11:00  Кж1 1215/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милошевић Милан

 

 11:00  Кж1 1050/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Илић Џемаил и др.

 

 11:45  Кж1 1190/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гроздановић Филип и др.

 

 12:00  Кж1 1160/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Радојчић Иван

 

 12:00  Кж1 1143/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Вељковић Дејан и др.

 

 12:30  Кж1 1123/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ристић Небојша

 


27.11.2017 године

 09:30  Кж1 1129/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Дјатлов Константин

 

 10:00  Кж1 1051/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Павловић Стефан

 

 10:00  Кж1 1020/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Зиројевић Обрен

 

 12:00  Кж1 1237/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Димовић Мирослав

 

 12:15  Кж1 648/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гаковић Душан

 


23.11.2017 године

 09:00  Кж-Кре 42/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Недељковић Марко

 

 09:00  Кж1 1161/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Остојић Станко

 

 09:15  Кж1 1192/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марковић Стојан и др.

 

 09:40  Кж1 1034/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Војиновић Жељко

 

 10:00  Кж1 ПО1 16/2017 (главни претрес)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Рајић Милче и др.

 

 10:00  Кж1 1087/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Пешић Бојан

 

 10:00  Кж1 1207/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јанићијевић Илија

 

 11:00  Кж1 1218/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Младеновић Никола

 

 11:00  Кж-Пои 20/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Смиљић Соња

 

 11:00  Кж1 1190/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гроздановић Филип и др.

 

 11:00  Кж1 1068/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Спасојевић Ненад

 

 11:30  Кж1 1216/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јелић Душан

 

 12:00  Кж1 827/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Узуновић Бјелобрк Дуња

 

 12:30  Кж1 1191/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Кујовић Василије

 

 13:30  Кж1–По1–Спк 3/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Фаркаш Мануел

 


22.11.2017 године

 10:00  Кж2 ПО1 231/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ausoni Mario

 

 10:00  Кж1 1646/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Рудаковић Олгица

 

 11:00  Кж1 699/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Бојић Ненад

 

 12:30  Кж1 891/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 


21.11.2017 године

 09:00  Кж1 1124/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Лејић Предраг

 

 10:00  Кж1 1158/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јевтић Драгољуб

 

 10:00  Кж1 932/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стевић Александар

 

 11:00  Кж1 887/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миловановић Марко

 

 12:30  Кж1 978/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ивановић Момчило

 


20.11.2017 године

 10:00  Кж1 1223/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Анталић Милош

 

 10:00  Кж1 1187/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Дабовић Милан

 

 10:00  Кж-Кре 43/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Лугоња Немања

 

 11:00  Кж1 1154/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Рајчић Миодраг

 

 11:00  Кж1 339/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Ранковић Александар

 

 11:30  Кж1 1168/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Васић Мирко

 

 12:00  Кж1 1212/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милошев Небојша

 

 12:00  Кж1 976/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Николић Татјана

 


17.11.2017 године

 11:00  Кж1 384/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђурковић Никола и др.

 


16.11.2017 године

 09:00  Кж1 1110/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Думитру Коста и др.

 

 09:30  Кж1 787/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовановић Станко

 

 10:00  Кж1 876/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Мијаиловић Никола

 

 10:00  Кж1 1111/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милосављевић Ђорђе

 

 10:15  Кж1 1121/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Костић Лука

 

 11:00  Кж1 992/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Максимовић Жељко и др.

 

 11:00  Кж1 931/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Андрејић Мирјана и др.

 

 12:00  Кж1 1177/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кишић Миливој и др.

 


15.11.2017 године

 10:00  Кж1 546/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Матић Мирослав

 

 10:00  Кж1 1186/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Миковић Мирослав

 

 11:00  Кж1 ПО3 16/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Благојевић Војислав

 

 12:00  Кж1 1146/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Бабић Владан и др.

 

 13:00  Кж1 749/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лучић Бојан и др.

 


14.11.2017 године

 09:30  Кж1 815/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мачар Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 1130/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Живановић Маријо и др.

 

 10:00  Кж1 1165/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Врач Горан и др.

 

 10:30  Кж1 1172/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Брђић Драган

 

 11:00  Кж1 1174/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ковачевић Бранко

 

 11:00  Кж1 1139/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ставрић Иван

 

 11:00  Кж1 1171/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Радосављевић Боривоје

 

 11:00  Кж1 717/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Шмигић Љубисав

 

 12:00  Кж–По1–Кре 8/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Христов Георги Коев и др.

 

 12:00  Кж1 1093/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Реџепи Ердуан и др.

 


13.11.2017 године

 11:00  Кж1 1094/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Словак Срђан и др.

 

 11:00  Кж1 920/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Васић Влајко

 

 12:30  Кж1 1096/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Бојић Страхиња

 


10.11.2017 године

 10:00  Кж1 675/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лазић Немања и др.

 

 11:00  Кж3 19/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Тодоровић Зоран

 

 11:30  Кж3 18/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Милован

 

 11:30  Кж1 1004/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ристић Ненад и др.

 


09.11.2017 године

 09:00  Кж1 1019/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Новаковић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 21/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пеурача Драгољуб

 

 12:00  Кж1 1126/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Величков Јовица и др.

 

 12:00  Кж1 734/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Љуштина Милош и др.

 

 12:00  Кж1 1641/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Биочанин Станоје и др.

 

 12:30  Кж1 ПО1 25/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дрча Јован и др.

 


08.11.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 21/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пеурача Драгољуб

 


07.11.2017 године

 10:00  Кж1 1106/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Трифуновић Немања и др.

 

 10:00  Кж1 1156/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маринковић Влада

 

 10:00  Кж1 833/2017 (јавна седница)
 судница  16, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стризовић Иван и др.

 

 10:00  Кж1 1089/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Зец Снежана и др.

 

 11:00  Кж1 1045/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Павлица Душан

 

 11:00  Кж1 1065/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Милићевић Васиљ и др.

 

 11:00  Кж1 952/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Радојевић Жељко

 

 12:00  Кж1 897/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Николић Бранко и др.

 

 12:00  Кж1 1134/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Андрејић Лазар и др.

 

 12:00  Кж1 673/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Павловић Никола

 


06.11.2017 године

 09:30  Кж1 1079/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Даниловић Милан

 

 10:00  Кж1 891/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 

 11:00  Кж1 1120/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Аћимовић Славиша и др.

 

 11:00  Кж1 1103/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Радуловић Бранко

 

 11:00  Кж1 1064/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јеремић Јован и др.

 

 12:00  Кж1 1145/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Петрих Александар и др.

 


03.11.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 20/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Буструц Горан

 


02.11.2017 године

 09:00  Кж1 903/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Миловановић Жељко

 

 10:00  Кж1 892/2017 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мрђа Јовица

 

 11:00  Кж1 924/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кувачић Марко

 

 11:00  Кж1 289/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Матеовић Звонко и др.

 

 12:00  Кж1 1107/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бошковић Слободан

 

 12:00  Кж1 1049/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Давидовић Бојан и др.

 

 13:00  Кж1 1132/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Крупљанин Ранко

 


01.11.2017 године

 09:30  Кж1 1012/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанковић Мирко и др.

 

 11:00  Кж–По1–Пои 3/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Кнежевић Жељко

 


 

03.11.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 20/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Буструц Горан

 


02.11.2017 године

 09:00  Кж1 903/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Миловановић Жељко

 

 10:00  Кж1 892/2017 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мрђа Јовица

 

 11:00  Кж1 924/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кувачић Марко

 

 11:00  Кж1 289/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Матеовић Звонко и др.

 

 12:00  Кж1 1107/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бошковић Слободан

 

 12:00  Кж1 1049/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Давидовић Бојан и др.

 

 13:00  Кж1 1132/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Крупљанин Ранко

 


01.11.2017 године

 09:30  Кж1 1012/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанковић Мирко и др.

 

 11:00  Кж–По1–Пои 3/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Кнежевић Жељко

 


31.10.2017 године

 09:00  Кж1 781/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јовановић Гордана

 

 09:00  Кж1 1071/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ранковић Ненад

 

 09:30  Кж1 1001/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Вискуп Ана

 

 10:00  Кж1 1042/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Миленковић Бобан

 

 10:30  Кж1 992/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Максимовић Жељко и др.

 

 11:00  Кж1 1100/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Сандић Жељко

 

 11:00  Кж1 1098/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовановић Милош

 

 11:00  Кж1 816/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Живић Милош

 

 12:00  Кж1 1076/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Вукашин

 

 12:00  Кж1 406/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Аврамовић Александар и др.

 


30.10.2017 године

 11:00  Кж1 954/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јовановић Слађана и др.

 

 12:00  Кж-Пои 15/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђорић Далибор и др.

 

 12:30  Кж1 1059/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Хуберт Иван

 


27.10.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 20/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Буструц Горан

 


26.10.2017 године

 10:00  Кж1 1081/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Мићић Дејан

 

 10:00  Кж1 1041/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Радосављевић Борислав

 

 10:00  Кж1 ПО1 19/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Branchu Michel Sebastien и др.

 

 10:00  Кж1 973/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Митровић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 1024/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Маљковић Мирослав

 

 11:00  Кж1 1100/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Сандић Жељко

 

 11:00  Кж1 998/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Павловић Урош и др.

 

 11:30  Кж1 951/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Симеуновић Милета

 

 12:00  Кж1 1018/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Станојевић Дејан

 

 12:00  Кж1 857/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Обрадовић Синиша и др.

 


25.10.2017 године

 09:30  Кж1 1058/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Краснићи Дино

 

 10:00  Кж1 1571/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Величковић Немања и др.

 

 11:00  Кж1 1010/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Угарковић Милан

 

 12:30  Кж1 583/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Шевић Обрад

 

 13:00  Кж1 1104/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовић Милан

 


24.10.2017 године

 09:30  Кж1 886/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Станковић Жарко

 

 10:00  Кж1 ПО1 14/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Николић Јовица

 

 10:00  Кж1 1065/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милићевић Васиљ и др.

 

 10:30  Кж1 1056/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бањаш Ипче

 

 11:00  Кж1 1075/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Хуђец Бојан

 

 11:00  Кж1 910/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Давидовић Љубомир

 

 11:30  Кж1 1082/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Yakovlieva Innа и др.

 

 12:00  Кж1 900/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Миладиновић Марко

 

 12:00  Кж1 123/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Буха Новак и др.

 


23.10.2017 године

 10:00  Кж1 1070/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Павловић Игор

 

 10:00  Кж1 ПО1 14/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Николић Јовица

 

 11:00  Кж1 882/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ћирковић Никола и др.

 

 12:00  Кж1 1095/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Миљковић Милош и др.

 

 12:00  Кж1 787/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Станко

 

 13:00  Кж1 1069/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Митровић Далибор и др.

 


20.10.2017 године

 

 10:00  Кж1 ПО1 15/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Будимир Милан и др.

 


19.10.2017 године

 09:00  Кж1 927/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Меденица Ненад

 

 10:00  Кж1 ПО1 15/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Будимир Милан и др.

 

 10:00  Кж1 1031/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Каплановић Драган

 

 10:00  Кж1 908/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Зилџић Саша и др.

 

 12:00  Кж1 462/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мићуновић Вук и др.

 


18.10.2017 године

 10:00  Кж–По2–Кре 6/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Хусник Ивица

 

 10:00  Кж1 1029/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Мишић Стојан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 15/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Будимир Милан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 13/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мијић Бранко и др.

 

 12:00  Кж1 891/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 

 13:00  Кж1 1030/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Димовски Давор и др.

 


17.10.2017 године

 09:30  Кж1 833/2017 (јавна седница)
 судница  16, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стризовић Иван и др.

 

 10:00  Кж1 1014/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Мариус Кристиан Фартала

 

 10:00  Кж1 ПО1 13/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мијић Бранко и др.

 

 10:30  Кж1 843/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Рајковић Милан

 

 11:00  Кж1 975/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Станојић Далибор и др.

 

 11:00  Кж1 887/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миловановић Марко

 

 12:00  Кж1 971/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Исаиловић Горан и др.

 


16.10.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 13/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мијић Бранко и др.

 

 11:00  Кж1 508/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Јовановић Денис и др.

 

 11:00  Кж1 339/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ранковић Александар

 

 11:30  Кж1 1047/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ћеримовић Саша и др.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2017 године

 09:00  Кж1 895/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кнежевић Милош и др.

 

 09:00  Кж1 903/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Миловановић Жељко

 

 09:30  Кж1 771/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Миловановић Славен

 

 11:00  Кж1 1663/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Николић Јовица

 

 11:00  Кж1 1032/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Михајловић Лазар

 

 11:30  Кж1 1043/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ранђеловић Ана и др.

 

 12:00  Кж1 165/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Мрђа Јовица и др.

 

 12:00  Кж1 926/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Симић Саша

 

 12:30  Кж1 984/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милосављевић Дејан и др.

 

 13:00  Кж1 1061/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јовановић Анђелко и др.

 


11.10.2017 године

 09:30  Кж1 638/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кнежевић Петар

 

 09:30  Кж1 920/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Васић Влајко

 

 10:00  Кж1 981/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Симић Стефан

 

 10:00  Кж1 889/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лакић Зоран

 

 11:00  Кж1 1003/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милићевић Витомир

 

 11:30  Кж1 749/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лучић Бојан и др.

 


10.10.2017 године

 09:00  Кж1 808/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Илић Светолик

 

 10:00  Кж1 900/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Миладиновић Марко

 

 10:00  Кж1 499/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Влашић Марио и др.

 

 10:30  Кж1 1015/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Глишић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 923/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Фазли Алберт

 

 11:00  Кж1 827/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Узуновић Бјелобрк Дуња

 

 11:00  Кж1 673/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Павловић Никола

 

 12:30  Кж1 938/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Симеуновић Дарко

 

 13:00  Кж1 894/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јеремић Игор и др.

 


09.10.2017 године

 09:30  Кж1 989/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Урошевић Милан

 

 10:00  Кж1 1038/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Чаки Душанка

 

 10:00  Кж1 928/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Цветковић Милан

 

 11:00  Кж1 963/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петровић Милан

 

 11:00  Кж1 527/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бјелобрк Бранимир

 

 11:30  Кж1 829/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радибратовић Бојан

 

 12:00  Кж1 982/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јанков Ален

 

 12:00  Кж1 737/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Букуров Слободанка

 

 12:30  Кж1 965/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Урошевић Дарко

 


05.10.2017 године

 12:00  Кж1 640/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станковић Зоран и др.

 


04.10.2017 године

 09:30  Кж1 823/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Радак Борис

 

 12:00  Кж1 1005/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Шарић Предраг

 

 12:00  Кж1 983/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Мишић Стојан и др.

 

 14:30  Кж1 ПО2 5/2015 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 


03.10.2017 године

 09:30  Кж1 915/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Васић Милан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО2 5/2015 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 

 10:30  Кж1 840/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милићевић Борислав и др.

 

 11:00  Кж1 123/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Буха Новак и др.

 


02.10.2017 године

 09:30  Кж1 845/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Иванчевић Горан

 

 10:00  Кж1 911/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ђурковић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 881/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Недељковић Горан

 

 10:00  Кж1 ПО2 5/2015 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 

 10:15  Кж1 964/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Морина Ајваз

 

 10:45  Кж1 953/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Радул Далибор

 

 11:00  Кж1 837/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Раца Драган

 

 11:00  Кж-Пои 5/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанковић Весна и др.

 

 11:00  Кж1 289/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матеовић Звонко и др.

 

 12:00  Кж1 1028/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јевремовић Жељко

 

 12:00  Кж1 648/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гаковић Душан

 

 12:30  Кж1 685/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кудрић Љубомир и др.

 


29.09.2017 године

 09:30  Кж3 11/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Красић Милан

 

 11:00  Кж3 17/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пантелић Миљан

 

 12:00  Кж3 13/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Миланков Дејан

 

 12:00  Кж1 ПО1 17/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пашин Џоел

 


28.09.2017 године

 09:00  Кж1 895/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кнежевић Милош и др.

 

 09:00  Кж1 880/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Радосављевић Миша

 

 09:45  Кж1 842/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Смиљанић Зоран

 

 10:00  Кж1 810/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ћалов Марко

 

 10:00  Кж3 ПО1 2/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Јакшић Благоје и др.

 

 10:30  Кж1 922/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ковачевић Велибор

 

 10:30  Кж1 961/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Атила Вид

 

 11:00  Кж1–Спк 16/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Станојевић Милан

 

 11:00  Кж1 733/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Радовановић Дејан

 

 11:00  Кж1 646/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Булатовић Миливоје

 

 11:30  Кж1 967/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јевтић Милорад

 

 11:30  Кж1 947/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Балаш Ереш и др.

 

 12:00  Кж1 897/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Николић Бранко и др.

 

 12:00  Кж1 879/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Илић Владимир

 


27.09.2017 године

 10:00  Кж1 675/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лазић Немања и др.

 

 10:00  Кж3 ПО1 2/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Јакшић Благоје и др.

 

 11:00  Кж1 791/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Миливојевић Марко

 


26.09.2017 године

 09:00  Кж1 746/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Петровић Владимир

 

 09:00  Кж1 546/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Матић Мирослав

 

 09:20  Кж1 771/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Миловановић Славен

 

 09:30  Кж1 892/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мрђа Јовица

 

 10:00  Кж1 545/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Вуксановић Душан

 

 10:00  Кж1 789/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Арсенијевић Милун

 

 10:30  Кж1 986/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Дервишај Хазиз

 

 11:00  Кж1 780/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јовичић Урош

 

 11:00  Кж1 406/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Аврамовић Александар и др.

 

 11:00  Кж1 893/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Петровић Лука и др.

 

 11:00  Кж1 389/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Даља Мирел

 

 12:00  Кж1 877/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Зорјани Гани

 

 12:00  Кж1 764/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Камбери Мухамед

 

 12:30  Кж1 894/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јеремић Игор и др.

 

 14:00  Кж1 993/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Арсеновић Степан

 

 14:15  Кж1 1016/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Љубомир

 

 14:30  Кж1 969/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Радосављевић Влада

 


25.09.2017 године

 10:00  Кж1 914/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Димитријевић Дарко и др.

 

 10:00  Кж1 904/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Опачина Алекса

 

 10:30  Кж1 1011/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Мартиновић Вукашин

 

 11:00  Кж1 839/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Чеман Јано

 

 11:00  Кж1 577/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Лукић Душан

 

 12:00  Кж-Пои 16/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Костић Војислав и др.

 

 12:00  Кж1 714/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Жолнаи Карољ и др.

 

 12:45  Кж1 720/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ступар Милан и др.

 


21.09.2017 године

 09:00  Кж1 467/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Светозаревић Миле и др.

 

 09:30  Кж1 900/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Миладиновић Марко

 

 09:30  Кж1 865/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Жарковић Дејан

 

 10:00  Кж1 708/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Лазић Будимир

 

 10:00  Кж1 645/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Грубач Милан

 

 10:30  Кж1 961/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Атила Вид

 

 11:00  Кж1 866/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дејановић Игор и др.

 

 11:00  Кж1 909/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Морина Синавер

 

 11:30  Кж1 943/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђевић Миломир

 

 12:00  Кж1 852/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јанковић Маринко

 

 12:00  Кж1 344/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Симеуновић Дејан

 

 12:30  Кж1 820/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Алић Бинаса и др.

 


20.09.2017 године

 10:00  Кж1 913/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Давидовић Милан

 

 10:00  Кж1 723/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Бјеливук Александар

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2014 (главни претрес)
 судница  судница бр.4 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Вујовић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 956/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Шкаво Илија

 

 11:00  Кж1 767/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лековић Срђан

 

 11:15  Кж-Пои 16/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Костић Војислав и др.

 

 12:00  Кж1 891/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 

 12:00  Кж1 655/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Станишић Никола

 

 13:15  Кж1 936/2017 (јавна седница)
 судница  Кабинет
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Османи Насер

 


19.09.2017 године

 09:30  Кж1 530/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јакшић Миодраг и др.

 

 10:00  Кж1 930/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Костадиновић Александар

 

 10:00  Кж1 752/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Блануша Драгиша

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2014 (главни претрес)
 судница  судница бр.4 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Вујовић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 796/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Благојевић Ненад и др.

 

 11:00  Кж1 739/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Тодоровић Срето

 

 12:00  Кж1 717/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Шмигић Љубисав

 

 12:30  Кж1 797/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Словић Страхиња

 


18.09.2017 године

 09:30  Кж1 919/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Мирчетић Александар и др.

 

 10:00  Кж1 861/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Мехмед Шериф и др.

 

 10:00  Кж1 693/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Николић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2014 (главни претрес)
 судница  судница бр.4 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Вујовић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 862/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Вељковић Стефан и др.

 

 11:00  Кж1 785/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петровић Саша

 

 11:40  Кж1 339/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ранковић Александар

 

 12:00  Кж1 836/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Слијепчевић Стефан

 

 12:00  Кж1 552/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мићић Драган

 

 12:30  Кж1 802/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Грубач Ратко и др.

 


15.09.2017 године

 10:45  Кж3 11/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Красић Милан

 

 12:00  Кж3 12/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Симовић Горан

 

 12:30  Кж3 16/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кишмартон Данијел

 


14.09.2017 године

 08:45  Кж1 724/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бојанић Александар

 

 09:00  Кж1 657/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Танасковић Никола

 

 09:00  Кж1 548/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Ицкстадт Александар

 

 09:15  Кж1 868/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ибрахими Алмир

 

 09:30  Кж1 858/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Никћи Беким и др.

 

 10:00  Кж1 778/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Брошћанц Марин и др.

 

 10:00  Кж1 798/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марјановић Марко

 

 10:00  Кж1 ПО1 31/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Шикора Иван и др.

 

 10:00  Кж1 ПО3 18/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Богићевић Горан

 

 10:15  Кж1 917/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Меметовић Емран

 

 10:30  Кж1 843/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Рајковић Милан

 

 10:30  Кж1 950/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Станковић Милан

 

 11:00  Кж1 848/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Митровић Душан и др.

 

 11:00  Кж1 970/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јеремић Александар

 

 11:00  Кж1 409/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матић Живомир

 

 11:30  Кж1 878/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јанић Ненад

 

 11:30  Кж1 543/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Игњатовић Јовица

 

 11:45  Кж1 736/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Панић Милутин

 

 12:00  Кж1 809/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ристић Димитрије

 

 12:00  Кж1 698/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Дамљановић Милојко

 


13.09.2017 године

 10:00  Кж1 1646/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Рудаковић Олгица

 

 11:00  Кж1 835/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Живановић Андрија и др.

 

 11:00  Кж1 706/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Михајловић Александар

 

 11:30  Кж1 888/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милијић Слободан

 

 12:30  Кж1 705/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Максимовић Градимир

 


12.09.2017 године

 09:00  Кж1 499/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Влашић Марио и др.

 

 09:30  Кж1 825/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Гостовић Бранко

 

 09:30  Кж1 769/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ристановић Радомир

 

 09:45  Кж1 849/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маринковић Данијел

 

 10:00  Кж1 826/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кочевић Владимир

 

 10:00  Кж1 902/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Станковић Зоран

 

 10:00  Кж1 906/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Чоловић Миљан

 

 10:00  Кж1 744/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мушкиња Зоран

 

 10:15  Кж1 851/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ивановић Момчило

 

 10:30  Кж1 821/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Мишковић Сретен и др.

 

 10:30  Кж1 925/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Драгојевић Небојша

 

 11:00  Кж1 665/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бејзак Емран и др.

 

 11:00  Кж1 782/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Лекић Рајко

 

 11:00  Кж1 830/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милованов Адам

 

 11:00  Кж1 444/2017 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Алексић Момчило и др.

 

 12:00  Кж1–Спк 11/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Стевановић Дејан

 

 12:00  Кж1 722/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ивановић Небојша

 

 12:00  Кж1 834/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Димитријевић Милан

 

 13:00  Кж1 165/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Мрђа Јовица и др.

 


11.09.2017 године

 09:30  Кж1 683/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Првуловић Драган

 

 10:00  Кж1 639/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Смиљковић Јовица

 

 10:00  Кж1 819/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Радовановић Ненад

 

 10:00  Кж1 784/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вујаклија Зоран

 

 11:00  Кж1 728/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стоканић Милош

 

 11:00  Кж1 595/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ликић Миладин

 

 11:30  Кж1 864/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Николић Миша

 

 11:30  Кж1–Спк 12/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лапин Ема

 

 12:00  Кж1 935/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Обреновић Стефан

 

 12:00  Кж1 386/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бован Растко

 

 12:30  Кж1 684/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Вујовић Миодраг и др.

 

 12:45  Кж1 907/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стојановић Немања

 

 13:15  Кж-Пои 16/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Костић Војислав и др.

 

 13:30  Кж1 774/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Станојевић Лазар

 


08.09.2017 године

 10:00  Кж–По2–Кре 5/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Цицо Јова

 

 11:00  Кж2 ПО1 175/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Брновић Милован и др.

 


07.09.2017 године

 10:00  Кж1 729/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јовановић Миливоје

 

 10:00  Кж1 ПО1 4/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Пантелинац Рајко и др.

 

 10:00  Кж1 760/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Миленковић Срђан

 

 10:00  Кж1 788/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Милошевић Владимир и др.

 

 10:30  Кж1 832/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Бингулац Сима

 

 11:00  Кж1 776/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Брусин Обрад

 

 11:00  Кж1 622/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Пауновић Добромир

 

 11:30  Кж1 855/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петричић Ненад

 

 12:00  Кж1 847/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Пуповац Ненад и др.

 

 12:00  Кж1 870/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Шкријељ Александар и др.

 

 12:00  Кж1 319/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миљевић Никола и др.

 


06.09.2017 године

 10:00  Кж1 793/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Илић Љубомир

 

 10:00  Кж1 ПО1 4/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Пантелинац Рајко и др.

 

 10:45  Кж1 767/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лековић Срђан

 

 11:15  Кж1 890/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Маринковић Милан

 

 12:00  Кж1 654/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ђермановић Драгољуб

 

 13:00  Кж1 794/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Калдараш Перица и др.

 

 13:30  Кж1 768/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Петровић Александар

 


05.09.2017 године

 09:00  Кж1 746/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Петровић Владимир

 

 10:00  Кж1 795/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Тановић Владимир

 

 10:00  Кж1 650/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Матић Ненад

 

 10:15  Кж1 948/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Богдановски Златко

 

 10:30  Кж1 569/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Вујић Данијел

 

 10:50  Кж1 678/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Алексић Бранко

 

 11:00  Кж1 883/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Рушид Кенан

 

 11:00  Кж1 621/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милорадовић Славољуб

 

 11:00  Кж1 722/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ивановић Небојша

 

 12:00  Кж1 792/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Булић Никола

 

 13:00  Кж1 772/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Мартиновић Дејан

 


04.09.2017 године

 09:30  Кж1 749/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лучић Бојан и др.

 

 10:00  Кж1 758/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вучићевић Бранислав

 

 10:30  Кж1 898/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кладар Душко

 

 10:30  Кж1 854/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Влашковић Горан

 

 11:00  Кж1 1604/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Мићић Јасмина и др.

 

 11:00  Кж1 929/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матић Мирослав

 

 11:15  Кж1 670/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Икач Огњен

 

 11:30  Кж1 905/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Орлић Предраг

 

 12:00  Кж1 712/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гњатовић Владимир

 

 12:30  Кж1 817/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Клипа Горан

 

 12:30  Кж1 567/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Савић Драган

 


23.08.2017 године

 10:00  Кж1 899/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Немања Радић

 

 10:15  Кж1 874/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Данијел Авдић

 


19.07.2017 године

 11:00  Кж–По2–Кре 4/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Хусник Ивица

 

 12:00  Кж–По1–Кре 6/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петков Драгомир Илиев

 


18.07.2017 године

 10:00  Кж1 730/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Асталош Филип

 


13.07.2017 године

 10:00  Кж1 225/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Шкрбић Немања и др.

 

 10:00  Кж1 1150/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Јанковић Зоран и др.

 

 10:45  Кж1 508/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Јовановић Денис и др.

 

 13:00  Кж1 333/2017 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Обрадовић Милош и др.

 


12.07.2017 године

 10:00  Кж1 742/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Стефановић Предраг

 

 10:30  Кж1 731/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Субошић Жељко

 

 12:00  Кж1 721/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Станковић Бранислав

 


11.07.2017 године

 10:00  Кж1 570/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђорђевић Немања и др.

 

 10:00  Кж-Тои 2/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Дрваревић Драган и др.

 

 11:00  Кж1 765/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Цимерман Небојша

 

 11:00  Кж1 319/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миљевић Никола и др.

 

 12:00  Кж1 687/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Вукосављевић Драгомир

 

 12:00  Кж1 616/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Негојевић Александар

 

 14:50  Кж1 707/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Илић Слободан

 


10.07.2017 године

 09:30  Кж1 530/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јакшић Миодраг и др.

 

 12:00  Кж1 480/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Думановић Душан

 


07.07.2017 године

 10:00  Кж1 694/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Павловић Владан

 

 10:30  Кж–По2–Кре 3/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бастах Предраг и др.

 

 13:30  Кж1 732/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Каин Урош

 


06.07.2017 године

 09:00  Кж1 633/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Букелић Дејан

 

 09:00  Кж1 548/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Ицкстадт Александар

 

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 356/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Пауновић Марко

 

 10:00  Кж1–Спк 9/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јовановић Предраг

 

 10:30  Кж1 516/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јовановић Милован

 

 11:00  Кж1 165/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Мрђа Јовица и др.

 

 11:30  Кж1 681/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Сејфул Ферди

 

 11:30  Кж1 123/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Буха Новак и др.

 

 12:00  Кж1 545/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Вуксановић Душан

 

 12:00  Кж1 352/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Илић Немања

 

 12:00  Кж1 726/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Илић Душан

 

 12:00  Кж1 504/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Васић Урош

 

 12:30  Кж1 745/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Првуловић Бранислав

 

 13:00  Кж1 618/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Сердар Чедомир

 


05.07.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 637/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Стевановић Борис

 

 11:00  Кж1 627/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Николић Немања

 

 11:30  Кж1 653/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милојевић Звонко

 


04.07.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 09:30  Кж1 655/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Станишић Никола

 

 10:00  Кж1 555/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ђорђевић Никола

 

 11:00  Кж1 150/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Лазић Милутин

 

 12:00  Кж1 587/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Михајлов Јаворка и др.

 


03.07.2017 године

 10:00  Кж1 701/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Урошевић Урош и др.

 

 11:00  Кж1 743/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Арсић Добрица

 

 12:00  Кж1 1641/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Биочанин Станоје и др.

 


30.06.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 


29.06.2017 године

 09:00  Кж1 467/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Светозаревић Миле и др.

 

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 09:30  Кж1 630/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пејић Радомир

 

 12:00  Кж1 710/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Николић Ангелина

 

 12:00  Кж1 462/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мићуновић Вук и др.

 


28.06.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 09:30  Кж1 541/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Тулимировић Немања и др.

 

 10:00  Кж1 ПО3 12/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  George Anescu Alexandru

 

 10:30  Кж1 519/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Шаћири Денис

 

 11:00  Кж1 664/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Николић Бранко

 

 11:00  Кж1 567/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Савић Драган

 

 11:15  Кж1 676/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ђуровић Слађан

 

 11:30  Кж1 686/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Иванишевић Угљеша

 

 12:30  Кж1 612/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Матић Александар и др.

 

 13:00  Кж1 566/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стојановић Арса

 


27.06.2017 године

 09:00  Кж1 499/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Влашић Марио и др.

 

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 9/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ђорђевић Миодраг и др.

 

 11:00  Кж1 593/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Врањеш Немања и др.

 

 11:00  Кж1 482/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Марковић Зоран

 

 12:00  Кж1 413/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Радуловић Зоран

 


26.06.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 11:00  Кж1 ПО1 9/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ђорђевић Миодраг и др.

 


23.06.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 


22.06.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 426/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђокић Милоје и др.

 

 10:00  Кж3 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јакшић Благоје и др.

 

 10:00  Кж1 671/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Димитријевић Раде

 

 11:00  Кж1 573/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Савић Јован

 

 11:00  Кж1 572/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гарић Борис и др.

 

 11:30  Кж1 656/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Радојчић Ненад и др.

 

 12:00  Кж1 457/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Бристрић Звонко

 


21.06.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1–Спк 7/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марковић Марко

 

 10:00  Кж1 626/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милинковић Иван

 

 10:00  Кж3 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јакшић Благоје и др.

 

 11:00  Кж1 391/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милков Јован и др.

 


20.06.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 5/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 10:00  Кж1 ПО2 5/2015 (главни претрес)
 судница  судница бр.1 Вишег суда у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 

 11:00  Кж1 561/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Борковић Бранислав и др.

 

 11:00  Кж1 438/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ивановић Никола

 

 12:30  Кж1 608/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Станојевић Милош

 

 13:00  Кж1 632/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јовановић Зоран

 

 13:00  Кж1 556/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Карађенов Саша

 


19.06.2017 године

 10:00  Кж1 662/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Николић Славко

 

 10:00  Кж1 ПО2 5/2015 (главни претрес)
 судница  судница бр.1 Вишег суда у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 

 11:00  Кж1 280/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Арсић Зоран

 

 12:00  Кж1 584/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Хрћан Мирослав

 

 12:00  Кж1 636/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Насковић Војислав

 

 12:00  Кж1 660/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Мандић Светозар

 


16.06.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 11/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бошковић Александар

 


15.06.2017 године

 09:00  Кж1 633/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Букелић Дејан

 

 09:30  Кж-Тои 1/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ускоковић Бранислав и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 6/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мојовић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 6/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мојовић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 549/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бранковић Драган

 

 11:00  Кж1 1663/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Николић Јовица

 

 11:00  Кж1 1663/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Николић Јовица

 

 11:00  Кж1 ПО3 6/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Раонић Милован

 

 12:00  Кж1 352/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Илић Немања

 

 12:30  Кж1 220/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Томић Владица

 

 12:30  Кж1 600/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Драшковић Лука

 

 12:45  Кж1 579/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ивковић Жељко

 

 13:00  Кж1 565/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Владимир

 


14.06.2017 године

 10:00  Кж1 604/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Пејаковић Бранка и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 6/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мојовић Горан и др.

 

 12:00  Кж1 585/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јовановић Марко

 

 12:00  Кж1 605/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Станковић Милош

 

 13:00  Кж1 585/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јовановић Марко

 


13.06.2017 године

 09:00  Кж–По1–Пои 1/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јевтић Јевта

 

 09:00  Кж1 546/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Матић Мирослав

 

 10:00  Кж1 571/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Величковић Владимир

 

 10:00  Кж1 ПО1 6/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мојовић Горан и др.

 

 10:30  Кж1 589/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Вукдраговић Ненад

 

 11:00  Кж1 617/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Глигороски Никола

 

 11:00  Кж1 516/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Милован

 

 11:00  Кж1 574/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Декић Радисав

 

 11:00  Кж1 389/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Даља Мирел

 

 12:00  Кж1 422/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марковић Марко

 

 13:00  Кж1 517/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Савић Љиљана и др.

 


12.06.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 6/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мојовић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 408/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Плавшић Владан

 

 10:00  Кж1 432/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шерифи Сеад

 

 11:00  Кж1 652/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Дејановић Милорад

 

 11:00  Кж1 1546/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Тодоровић Зоран

 

 12:00  Кж1–Спк 6/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јовановић Миодраг

 


09.06.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 10/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ћулибрк Предраг

 

 10:30  Кж1 ПО1 12/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Плазинић Миодраг

 

 12:00  Кж3 7/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Арамбашић Стеван

 

 12:00  Кж1–По1–Спк 2/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Дрча Денис

 

 12:30  Кж3 9/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Качавенда Срђан и др.

 


08.06.2017 године

 09:00  Кж1 431/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Мандић Урош

 

 09:30  Кж1 486/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гавриловић Александар

 

 10:00  Кж1 1150/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Јанковић Зоран и др.

 

 10:15  Кж1 511/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Илић Радисав

 

 11:00  Кж1 513/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ђоковић Слободан и др.

 

 12:00  Кж1 172/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стојанов Марјан и др.

 

 12:00  Кж-Пои 12/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јестровић Ненад

 

 13:00  Кж1 562/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Будимовски Кристијан и др.

 


07.06.2017 године

 09:30  Кж1 1604/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Мићић Јасмина и др.

 

 10:00  Кж1 497/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Дамјанац Петар

 

 10:00  Кж1 557/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Богдановић Александар и др.

 

 11:00  Кж-Пои 13/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Момчиловић Жарко и др.

 

 11:00  Кж1 540/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Берчек Биљана и др.

 

 12:30  Кж1 449/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Куртановић Сенад

 


06.06.2017 године

 09:00  Кж1 499/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Влашић Марио и др.

 

 11:00  Кж1 406/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Аврамовић Александар и др.

 

 11:00  Кж1 503/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Васиљковић Ненад

 

 11:00  Кж1 444/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Алексић Момчило и др.

 


05.06.2017 године

 09:30  Кж1 211/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Пантелић Миљан

 

 10:00  Кж1 510/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лукић Иван

 

 10:00  Кж1 568/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Мусић Ђорђе

 

 11:00  Кж1 560/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Васић Будимир

 

 12:00  Кж1 528/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милошевић Никола

 

 12:30  Кж1 398/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Начић Бранислав

 


02.06.2017 године

 10:00  Кж–По1–Кре 5/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Илинчић Оливера

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Веорољуб Цветковић
 окривљени  Мишковић Мирослав

 


01.06.2017 године

 09:00  Кж1 467/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Светозаревић Миле и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Веорољуб Цветковић
 окривљени  Мишковић Мирослав

 

 10:00  Кж1 486/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гавриловић Александар

 

 10:00  Кж1 1455/2016 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Пауновић Саша и др.

 

 11:30  Кж1 ПО3 7/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Милосављевић Милорад

 

 12:00  Кж1 344/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Симеуновић Дејан

 

31.05.2017 године

 09:30  Кж1 399/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Иван и др.

 

 10:00  Кж1 532/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Животић Александар

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Веорољуб Цветковић
 окривљени  Мишковић Мирослав

 

 10:00  Кж–По1–Пои 2/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Кнежевић Жељко и др.

 

 12:00  Кж1 533/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Спасојевић Милорад

 

 12:30  Кж1 305/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Мацановић Младен

 


30.05.2017 године

 09:00  Кж1 456/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Косановић Момир

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Веорољуб Цветковић
 окривљени  Мишковић Мирослав

 

 10:00  Кж1 ПО3 6/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Раонић Милован

 

 11:00  Кж1 476/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ајетовић Беђет и др.

 

 11:00  Кж1 319/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миљевић Никола и др.

 

 11:00  Кж1 129/2017 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Зековић Милојка и др.

 

 12:00  Кж1 123/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Буха Новак и др.

 


29.05.2017 године

 09:30  Кж1 280/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Арсић Зоран

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Веорољуб Цветковић
 окривљени  Мишковић Мирослав

 

 11:00  Кж1 491/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Наков Симеон

 

 11:00  Кж1 423/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кнежевић Лазар

 

 11:30  Кж-Пои 5/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанковић Весна и др.

 

 12:30  Кж1 451/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Предраг

 


26.05.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Мишковић Мирослав

 


25.05.2017 године

 09:30  Кж1 ПО3 3/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Живановић Драган

 

 10:00  Кж1 426/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђокић Милоје и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Мишковић Мирослав

 

 11:00  Кж1 520/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марјановић Борисав

 

 11:00  Кж1 503/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Васиљковић Ненад

 

 11:00  Кж1 487/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Церовић Лука

 

 12:30  Кж1 488/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Миливојевић Дејан и др.

 


24.05.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 2/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Мишковић Мирослав

 

 10:30  Кж1 471/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Бањаш Ненад

 

 11:00  Кж1 391/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милков Јован и др.

 

 11:00  Кж1 1197/2016 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Кишмартон Данијел

 

 12:30  Кж1 279/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Вучићевић Бранислав

 


23.05.2017 године

 09:30  Кж1 521/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Андрић Жућа

 

 09:30  Кж1 417/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Миловановић Мирослав

 

 10:00  Кж1 236/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Кудрић Владимир и др.

 

 11:00  Кж1 228/2017 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Маринковић Драган

 

 11:00  Кж1 150/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Лазић Милутин

 

 12:00  Кж1 165/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Мрђа Јовица и др.

 

 12:00  Кж1 372/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Брајевић Илија

 

 13:00  Кж1 522/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Спасовски Стојадин

 

 13:00  Кж1 498/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Спасојевић Драган и др.

 

 13:00  Кж1 448/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђокић Ивана

 


22.05.2017 године

 12:00  Кж1 472/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Божић Милан и др.

 

 12:30  Кж1 255/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Пинтарић Мелинда

 


19.05.2017 године

 09:30  Кж3 ПО1 1/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Рајић Милче и др.

 

 11:30  Кж1 497/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Дамјанац Петар

 


18.05.2017 године

 09:00  Кж1 515/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Белоица Мишић Дејан

 

 09:00  Кж1 477/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Балић Чедомир и др.

 

 10:00  Кж1 333/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Обрадовић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 31/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Шикора Иван и др.

 

 10:00  Кж1 436/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ранковић Предраг

 

 11:00  Кж1 403/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Димитријевић Витомир

 

 11:00  Кж1 429/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Миковић Марко и др.

 

 12:00  Кж1 183/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Кораћ Војин

 

 12:00  Кж1 222/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бојанић Саво и др.

 


17.05.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 4/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пантелинац Рајко и др.

 

 11:00  Кж1 273/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ташић Александар и др.

 

 12:00  Кж1 59/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Параментић Немања

 


16.05.2017 године

 09:00  Кж1 166/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Чомор Предраг

 

 10:00  Кж1 332/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Мартиновић Славиша

 

 10:00  Кж1 380/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јевтић Ненад и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 4/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пантелинац Рајко и др.

 

 11:00  Кж1 377/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Вељковић Ненад

 

 11:00  Кж1 473/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Митровић Ненад

 

 12:00  Кж1 470/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Гајин Ружица и др.

 

 13:00  Кж1 422/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марковић Марко

 

 13:00  Кж1 362/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мартић Драгољуб и др.

 


15.05.2017 године

 10:00  Кж1 225/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Шкрбић Немања и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 4/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Пантелинац Рајко и др.

 

 10:00  Кж1 408/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Плавшић Владан

 

 12:00  Кж1 341/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Залевски Петар

 


12.05.2017 године

 09:00  Кж3 5/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Танасковић Марко

 

 09:30  Кж3 8/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Шевић Обрад

 

 09:30  Кж3 2/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Матуновић Обрад

 

 10:30  Кж3 ПО1 1/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Рајић Милче и др.

 

 13:00  Кж3 7/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Арамбашић Стеван

 

 13:45  Кж1 ПО1 8/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јашаревић Хидајет

 


11.05.2017 године

 09:00  Кж1 431/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Мандић Урош

 

 09:30  Кж1 ПО3 3/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Живановић Драган

 

 09:30  Кж1 481/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Демири Рефик

 

 10:30  Кж1 447/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Маринковић Неша и др.

 

 11:00  Кж1 428/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Николић Иван

 

 11:00  Кж1 405/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петровић Данило

 

 11:30  Кж1 122/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Жарковић Слободан и др.

 

 12:00  Кж1 356/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Пауновић Марко

 

 12:00  Кж1 352/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Илић Немања

 

 12:00  Кж1 1590/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Јеремић Никола и др.

 

 12:30  Кж-Пои 8/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Васић Раденко и др.

 

 13:00  Кж1 475/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Благојевић Милош

 

 13:00  Кж1 448/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђокић Ивана

 

 13:00  Кж1 766/2016 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Абдић Весна

 


10.05.2017 године

 09:30  Кж1 374/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Вучићевић Рајко и др.

 

 10:00  Кж1 414/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ђерић Саша

 

 10:30  Кж1 450/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петковић Горан и др.

 

 11:00  Кж1 391/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милков Јован и др.

 

 11:00  Кж1 209/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Беочанин Саша

 

 12:30  Кж1 211/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Пантелић Миљан

 


09.05.2017 године

 09:00  Кж1 260/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Иванковић Небојша

 

 09:30  Кж1 474/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Милаковић Милош

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Стојановић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 1455/2016 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Пауновић Саша и др.

 

 10:30  Кж1 351/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ћирић Ненад и др.

 

 11:00  Кж1 406/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Аврамовић Александар и др.

 

 12:00  Кж1 372/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Брајевић Илија

 


08.05.2017 године

 09:30  Кж1 1604/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Мићић Јасмина и др.

 

 10:00  Кж1 273/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ташић Александар и др.

 

 12:30  Кж1 44/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Анђушић Владан и др.

 


04.05.2017 године

 09:00  Кж1 325/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ерић Горан

 

 09:00  Кж1 288/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Јеротић Милан

 

 09:30  Кж1 370/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Чула Небојша и др.

 

 10:00  Кж1 333/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Обрадовић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 383/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радовановић Саша

 

 10:00  Кж1 411/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ђорђевић Благоје

 

 11:00  Кж1 403/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Димитријевић Витомир

 

 11:00  Кж1 390/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Гајић Зоран и др.

 

 11:00  Кж1 362/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мартић Драгољуб и др.

 

 11:30  Кж1 427/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ћирић Ненад

 

 12:30  Кж1 454/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Роксић Саша

 

 13:30  Кж1 6/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Антић Угљеша

 


03.05.2017 године

 10:00  Кж1 441/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ђорђевић Марко

 

 12:00  Кж1 393/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Рајковић Денис

 

 13:00  Кж1 442/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Младеновић Зоран

 

 13:15  Кж1 416/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Цветићанин Немања и др.

 


28.04.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 3/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бекић Зоран и др.

 


27.04.2017 године

 09:00  Кж1 312/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Николић Марко

 

 09:30  Кж1 1650/2016 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Шафар Ненад и др.

 

 10:00  Кж1 382/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Милошевић Слободан

 

 10:00  Кж1 ПО1 3/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бекић Зоран и др.

 

 10:00  Кж1 387/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Трајковић Негован

 

 10:30  Кж1 396/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јанчетовић Биљана и др.

 

 11:00  Кж1 228/2017 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Маринковић Драган

 

 11:00  Кж1 122/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Жарковић Слободан и др.

 

 12:00  Кж1 241/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Манић Данијел

 

 12:30  Кж1 419/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јованов Синиша

 


26.04.2017 године

 09:30  Кж1 1318/2016 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Вукмировић Гордан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 3/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бекић Зоран и др.

 

 11:00  Кж1 345/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Палочевић Богдан

 


25.04.2017 године

 09:00  Кж1 766/2016 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Абдић Весна

 

 09:30  Кж1 155/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лилић Дарко и др.

 

 10:00  Кж1 1465/2016 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Пауновић Срећко и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 3/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Бекић Зоран и др.

 

 10:00  Кж-Кре 20/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Margaryan (Shatoyan) Margar

 

 10:30  Кж1 351/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ћирић Ненад и др.

 

 10:30  Кж1 129/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Зековић Милојка и др.

 

 11:00  Кж1 337/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Армуш Миливоје и др.

 

 12:00  Кж1 224/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Каран Бранко и др.

 


24.04.2017 године

 09:30  Кж1 348/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Недељков Светозар

 

 09:30  Кж1 ПО3 25/2016 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Алаћан Атила и др.

 

 10:00  Кж1 247/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Радић Ненад и др.

 

 10:00  Кж1 191/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шабановић Далибор

 

 11:00  Кж-Кре 23/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Гужвић Перо

 

 11:00  Кж1 145/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вулић Милош и др.

 

 11:30  Кж1 298/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Богићевић Никола и др.

 

 11:45  Кж1 322/2017 (јавна седница)
 судница  Кабинет
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Цветановски Игор

 

 12:30  Кж1 353/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Бердовић Владимир

 

 12:30  Кж1 184/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Милић Никола

 


21.04.2017 године

 10:00  Кж1 1321/2016 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Бадњар Саша и др.

 

 10:00  Кж–По2–Кре 1/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Цицо Јова

 


20.04.2017 године

 10:00  Кж1 366/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лојаница Добросав

 

 10:00  Кж1 194/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђекић Драган

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2014 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Вујовић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 236/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кудрић Владимир и др.

 

 11:00  Кж1 248/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Агатоновић Владица и др.

 

 11:30  Кж1 1354/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Будровац Ненад и др.

 

 12:00  Кж1 231/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пантелић Марко и др.

 

 12:00  Кж1 203/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Дурак Дејан и др.

 

 12:00  Кж1 266/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Максимовић Горан

 

 12:30  Кж1 59/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Параментић Немања

 

 12:30  Кж1 275/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мартиновић Светозар

 

 13:00  Кж1 1602/2016 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Насер Бајрам и др.

 


19.04.2017 године

 10:00  Кж1 299/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лаловић Зоран

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2014 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Вујовић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 364/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Саватић Ранко

 

 11:00  Кж1 375/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Пантелић Душан

 


18.04.2017 године

 09:30  Кж1 1649/2016 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мраковић Сретен

 

 10:00  Кж1 331/2017 (јавна седница)
 судница  10, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Штрбац Иван

 

 10:00  Кж1 ПО2 2/2014 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Вујовић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 274/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Чардаклија Влада

 

 11:00  Кж1 123/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Буха Новак и др.

 

 12:00  Кж-Кре 19/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мемедовски Кенеди

 

 12:30  Кж-Пои 8/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Васић Раденко и др.

 


13.04.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 32/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Станковић Жељко

 

 12:00  Кж1 307/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Костић Милорад

 

 13:00  Кж1 165/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Мрђа Јовица и др.

 

 14:00  Кж1 334/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Недић Срђан

 

 14:10  Кж1 284/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јовановић Зоран и др.

 

 14:20  Кж1 309/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Димић Марко

 


12.04.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 271/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јовановић Драгослав

 

 12:00  Кж1 125/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Васиљевић Владан

 


11.04.2017 године

 09:00  Кж1 166/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Чомор Предраг

 

 10:00  Кж1 308/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Радуловић Илија

 

 10:00  Кж1 335/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Селимовић Сеат и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 265/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јеремић Борислав и др.

 

 10:30  Кж1 326/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Лака Ненад

 

 11:00  Кж1 19/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Вељковић Ненад

 

 12:00  Кж1 286/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Бербатовић Иван

 

 12:00  Кж1 1668/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Стојановић Небојша

 


10.04.2017 године

 10:00  Кж1 273/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ташић Александар и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж-Пои 10/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мариновић Борис

 

 11:00  Кж1 1553/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Kimani Kary Ffriend

 

 11:00  Кж1 220/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Томић Владица

 

 12:00  Кж1 347/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лукић Миодраг и др.

 

 12:00  Кж1 196/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Перић Душан и др.

 

 13:00  Кж-Кре 19/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мемедовски Кенеди

 


07.04.2017 године

 10:00  Кж3 2/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Матуновић Обрад

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 11:00  Кж3 3/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ташић Милош

 

 12:00  Кж3 6/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Наков Симеон

 


06.04.2017 године

 09:00  Кж1 218/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Лалић Миљен

 

 09:30  Кж1 260/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Иванковић Небојша

 

 10:00  Кж1 256/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Рајчић Лазар

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 173/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ивковић Милан

 

 11:00  Кж1 190/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Николић Милан

 

 11:00  Кж1 1663/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Николић Јовица

 

 12:00  Кж1 183/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кораћ Војин

 

 12:00  Кж1 287/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Бојић Адријан

 

 12:00  Кж1 172/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стојанов Марјан и др.

 

 12:45  Кж1 327/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Анталић Милош

 


05.04.2017 године

 10:00  Кж1 272/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Јовановић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 


04.04.2017 године

 09:30  Кж1 333/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Обрадовић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 234/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ракић Ђорђе

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 240/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петровић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 174/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Пејић Радомир

 

 11:00  Кж1 343/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Пауновић Томислав

 

 11:00  Кж1 150/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Лазић Милутин

 

 12:00  Кж1 213/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бабић Жељко

 

 12:00  Кж1 257/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Лазаревић Јасмина

 

 12:00  Кж1 231/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пантелић Марко и др.

 

 13:00  Кж1 158/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ранковић Весна

 


03.04.2017 године

 10:00  Кж1 296/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Дамјановић Слободан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 244/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Сретеновић Милка

 

 11:00  Кж1 1546/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Тодоровић Зоран

 


31.03.2017 године

 10:00  Кж–По1–Тои 2/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Николић Небојша и др.

 


30.03.2017 године

 09:00  Кж1 276/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Каплановић Драган

 

 09:00  Кж1 192/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Трифуновић Славко

 

 09:30  Кж1 212/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Михајловић Јанко

 

 09:30  Кж1 292/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Морун Горан

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Стојановић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 219/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Видојевић Румка

 

 10:00  Кж1 1135/2016 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Цмиљанић Вукашин

 

 10:30  Кж1 251/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђуровић Ивана

 

 11:00  Кж-Кре 19/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мемедовски Кенеди

 

 11:30  Кж1 301/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Милосављевић Иван

 

 12:00  Кж1 302/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Стојановић Михаило

 

 14:00  Кж–По1–Тои 2/2016 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Илић Иван и др.

 


29.03.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 34/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Игњатовић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 244/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Сретеновић Милка

 

 10:00  Кж1 1571/2016 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Величковић Немања и др.

 

 11:00  Кж1 225/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Шкрбић Немања и др.

 

 12:00  Кж1 125/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Васиљевић Владан

 


28.03.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 34/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Игњатовић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 ПО2 4/2016 (главни претрес)
 судница  судница 4 Вишег суда у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Совиљ Неђељко и др.

 

 11:00  Кж1 217/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Живановић Данијел и др.

 

 11:00  Кж1 104/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Будак Веља

 

 12:00  Кж-Кре 13/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Тараба Бранислав

 


27.03.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 34/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Игњатовић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 1354/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Будровац Ненад и др.

 

 10:00  Кж1 ПО2 4/2016 (главни претрес)
 судница  судница 4 Вишег суда у Београду, Устаничка бр.29
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Совиљ Неђељко и др.

 

 10:45  Кж1 227/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Палатинуш Дамир и др.

 

 11:00  Кж1 1668/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Стојановић Небојша

 

 13:00  Кж1 346/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Мајмуновић Александар

 


24.03.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 34/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Игњатовић Драган и др.

 


23.03.2017 године

 09:00  Кж1 63/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Илић Ненад и др.

 

 09:30  Кж1 206/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Станивуковић Дејан

 

 09:30  Кж1 ПО1 34/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Игњатовић Драган и др.

 

 11:30  Кж1 4/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Каменовић Душан

 

 12:00  Кж1 147/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Чоловић Гордан

 


22.03.2017 године

 10:00  Кж1 215/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Перић Ненад

 

 10:00  Кж1 246/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Мајмуновић Александар и др.

 

 12:00  Кж1 259/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевановић Миодраг

 

 12:00  Кж1 127/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Вуксановић Бојан и др.

 

 12:00  Кж–По1–Кре 2/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Богићевић Предраг

 


21.03.2017 године

 09:00  Кж1 1625/2016 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђерковић Гојко и др.

 

 09:30  Кж1 283/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевић Драган

 

 09:30  Кж1 87/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Марковић Немања

 

 10:00  Кж1 235/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Петковић Небојша и др.

 

 10:00  Кж1 240/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петровић Драган и др.

 

 10:15  Кж1 128/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Баћина Милан

 

 10:30  Кж1 230/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Будровац Ненад и др.

 

 11:00  Кж1 258/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Живић Владимир

 

 11:00  Кж1 228/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Маринковић Драган

 

 11:30  Кж1 91/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Цветковић Јасмина

 

 11:30  Кж1 290/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђурашиновић Миљан

 

 12:30  Кж1 229/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Станковић Слободан и др.

 

 13:15  Кж1 249/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Алити Аредин и др.

 


20.03.2017 године

 09:30  Кж1 1604/2016 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Мићић Јасмина и др.

 

 11:00  Кж1 270/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ђурашковић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 1641/2016 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Биочанин Станоје и др.

 

 12:30  Кж1 43/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Симоновић Предраг

 


16.03.2017 године

 09:00  Кж1 116/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Давидовић Душан и др.

 

 10:00  Кж1 188/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Миленковић Звездана

 

 10:00  Кж1 27/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Митровић Далибор

 

 10:00  Кж1 121/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Тимотијевић Бојан и др.

 

 10:30  Кж1 207/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Младеновић Никола

 

 11:00  Кж1 164/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бат Златко

 

 11:00  Кж1 1663/2016 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Николић Јовица

 


15.03.2017 године

 09:30  Кж1 233/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Тодосијевић Милош

 

 10:00  Кж1 177/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Вуковић Никола и др.

 

 10:30  Кж1 201/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јадранин Дарко

 

 11:00  Кж1 176/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Димић Горан и др.

 

 11:00  Кж1 232/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Клеп Драгољуб и др.

 

 12:00  Кж-Кре 15/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Pateros Joannes

 


14.03.2017 године

 09:00  Кж1 166/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Чомор Предраг

 

 09:30  Кж1 1390/2016 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Исаковић Марко и др.

 

 09:30  Кж1 155/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лилић Дарко и др.

 

 10:00  Кж1 1694/2016 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Иванишевић Саша

 

 11:00  Кж1 191/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Шабановић Далибор

 

 11:00  Кж1 146/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Дмитровић Душан

 

 11:00  Кж1 205/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мићовић Милош

 

 11:00  Кж1 5/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Тошић Милорад

 

 12:00  Кж1 162/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Поповић Срђан и др.

 

 12:00  Кж1 1687/2016 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Верић Бојан и др.

 

 13:00  Кж1 165/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Мрђа Јовица и др.

 


13.03.2017 године

 09:30  Кж1 154/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Срејић Милош

 

 09:30  Кж1 211/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Пантелић Миљан

 

 10:00  Кж1 1553/2016 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Kimani Kary Ffriend

 

 10:00  Кж1 144/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Миланов Дејан

 

 12:30  Кж1 253/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Тиосављевић Ђорђе

 


09.03.2017 године

 09:00  Кж1 26/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Крстић Александар

 

 10:30  Кж1 157/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Митровић Дејан и др.

 

 11:00  Кж1 118/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Миладиновић Горан

 

 12:30  Кж1 180/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гаврић Драган

 


08.03.2017 године

 09:30  Кж1 186/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Андонов Небојша и др.

 

 10:00  Кж1 153/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јовановић Слободан

 

 12:00  Кж1 179/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Иветић Ненад

 

 12:30  Кж1 17/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Васић Бојан и др.

 


07.03.2017 године

 09:00  Кж1 14/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Сарић Душан

 

 09:00  Кж1 73/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Томић Дејан

 

 09:20  Кж1 89/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јакић Ненад

 

 09:30  Кж1 91/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Цветковић Јасмина

 

 09:45  Кж1 63/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Илић Ненад и др.

 

 10:00  Кж1 40/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Милутиновић Срђан

 

 10:00  Кж1 141/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Аризановић Витомир

 

 10:00  Кж1 146/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Дмитровић Душан

 

 10:00  Кж1 1135/2016 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Цмиљанић Вукашин

 

 11:00  Кж1 435/2016 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Ђуровић Верослав и др.

 

 11:00  Кж1 19/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Вељковић Ненад

 

 11:00  Кж1 6/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Антић Угљеша

 

 12:00  Кж1 142/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Митић Љубан и др.

 

 12:30  Кж1 97/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стојановски Небојша

 

 12:30  Кж-Пои 8/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Васић Раденко и др.

 

 13:00  Кж1 23/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Томић Дрина

 

 13:30  Кж1 189/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марјановић Владислав

 


06.03.2017 године

 10:00  Кж1 161/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Бошковић Зоран

 

 10:00  Кж1 151/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ранковић Миљан

 

 11:00  Кж1 8/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ђокић Даниел

 

 11:00  Кж1 160/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Средојевић Бранко

 

 11:00  Кж1 1668/2016 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стојановић Небојша

 

 11:45  Кж1 210/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Србин Миодраг

 

 12:00  Кж1 1546/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Тодоровић Зоран

 

 12:30  Кж1 1316/2016 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Обрадовић Срђан и др.

 


03.03.2017 године

 10:00  Кж3 1/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Симеуновић Дејан

 


02.03.2017 године

 09:00  Кж1 50/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Милошевић Драгољуб

 

 10:00  Кж1 1321/2016 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Бадњар Саша и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 31/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Шикора Иван и др.

 

 10:00  Кж1 1402/2016 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Живку Адријан и др.

 

 11:00  Кж1 1690/2016 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јојић Милинко и др.

 


01.03.2017 године

 10:00  Кж2 ПО2 15/2015 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Трипковић Милосав

 

 10:00  Кж1 ПО1 31/2016 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Шикора Иван и др.

 

 11:00  Кж1 74/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Лиманџин Милош

 

 11:00  Кж1 125/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Васиљевић Владан

 

 11:40  Кж1 152/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Митић Никола

 

 14:00  Кж–По1–Тои 2/2016 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Илић Иван и др.

 


 

  Sledeća strana»
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)